of 32 /32
ANG KARIKTAN NI LAURA

Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Embed Size (px)

Text of Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Page 1: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

ANG KARIKTAN NI LAURA

Page 2: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

TALASALITAAN sasalitin - isasalaysay pamimitak – madaling-araw Venus – dyosa ng pag-big at kagandahan Buko - bahagi ng isang bulaklak Pebo – sumisikat na araw tanang – lahat himutok - hinagpis alipusta – hamak; aba; api; kawawa linsil – hindi tama magsukab - magtaksil sumansala - pumigil nagkakalisya - nagkakamali

Page 3: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

274“Nag-upuan kami’t saka nagpanayam

Ng balabalaki’t may halagangbagay;

Nang sasalitin ko ang pinagdaanan

Sa bayang Atenas na pinanggalingan.

Page 4: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Sa pagsasalaysay ni Florante, nag-upuan silang tatlo nina Briseo, ang kanyang ama, at Linceo, hari ngAlbanya, upang pag-usapan ang mga gagawin sa magaganap na digmaan upang palayain ang Krotonangisinakop ng mga Moro. Nang isasalaysay na ni Florante ang kanyang mga karanasan sa Atenas noong nag-aral siya roon. Habang sila ay nag-uusap ay dumating si Laura

Page 5: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

275 “Siyang pamimitak at kusang

nagsabogNg ningning ang talang

kaagaw niVenus;

Anaki ay bagong umahon sa bubog,

Buhok na naglugay sa perlas nabatok.

Page 7: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

276 “Tuwang pangalawa kung hindi

man langit Ang itinatapon ng mahinhing

titig,O ang luwalhating buko ng

ninibig, Pain ni Kupidong walang

makarakip!

Page 8: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura
Page 9: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Nakikita ni Florante sa mahinhing titig ni Laura ang kasiyahan sa kanyang loob. Ang puso ni Florante ay bihag na ni Kupido at walang makakaalis kailanman

Page 10: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

 277 ”Liwanag ng mukha’y walang pinag-ibhan

   Kay Pebo, kung anyong bagong sumilang,

   Katawang butihin ay timbang na timbang

   At mistulang ayon sa hinhin ng asal.

Page 11: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

278 “Sa kaligayaha’y ang nakakaayos

Bulaklak na bagong winahi ng hamog,

Anupa’t sinumang palaring manood,

Patay o himala kung hindi umirog.

Page 12: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Ang kanyang mukha bilang isang lumilawanag nang kagaya ng kay Pebo, ang kanyang katawan bilang timbang na timbang at sa lahat-lahat, bilang isang kakawinahingang-hamog lamang na bulaklak. Na kung sino man ang makakita ay himala nalang kung hindi mahulog at mahalin si Laura.

Page 13: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

279“Ito’y si Laurang ikinasisira

Ng pag-iisip ko tuwing magunita,

         At dahil ng tanang himutok at luha

Itinotono ko sa pagsasalita.       

Page 15: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

280 “Anak ni Linseong haring napahamak,      

At kinabukasan ng aking pagliyag:

Bakit itinulot langit na mataas,Na mapanood ko kung di ako

dapat?

Page 16: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Kagaya ng unang nasabi, lubhang napaigbig nang bigla si Florante kay Laura. Ngunit sa kasamaang palad, kinabukasan ng araw na iyong nakita niya si Laura, paalis na siya upang digmain ang Krotona mula sa mga Moro. Itinatanong niya sa Diyos kung bakit pa siya ipinahintulutang makita si Laura kundi naman siya nararapat mahalin ni Laura.

Page 17: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

281“O Haring Linseo kung di mo pinilit

         Na sa salitaan nati’y makipanig,

         Ang buhay ko’y disi’y hindi nagkasakit

         Ngayong pagliluhan ng anak mong ibig!

Page 18: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Noong una, isinisisi niya sa kanyang isip si Linceo bilang dahilan ng pagkakakita niya kay Laura dahil sa pagpipilit niyang tumulong si Florante sa digmaan, na sa huli nagdulot ng pinapaniwalaan niyang pagtataksil sa kanya ni Laura para kay Adolfo.

Page 19: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

282“Hindi katoto ko’t si Laura’y di taksil.

        Aywan ko kung ano’t lumimot sa akin!

        Ang palad ko’y siyang alipusta’t linsil,

        Si laang magtamo ng tuwa sa giliw.

Page 20: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Ngunit sunod niya namang itong isinalungat nang mistulang nakikipagtalo siya sa kanyang sarili sa kanyang isipan. Sinalungat niya ang una niyang ibinanggit sa pagsasabing si Laura ay hindi isang taksil. Ngunit ito ay muli niya nanamang isinalungat sa pagsasabing kung totoong hindi siya taksil ay bakit hindi siya matulungan ni Laura noong siya ay nakagapos pa sa puno ng higera

Page 21: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

283“Makakapit kaya ang gawang magsukab

        Sa pinakayaman ng langit sa dilag?

        Kagandaha’y bakit di makapagkalag

        Ng pagkakapatid sa maglilong lakad?

Page 22: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura
Page 23: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

284 “Kung naglalagay ka’y ang mamatuwirin

        Sa laot ng madlang sukat ipagtaksil,

        Dili ang dangal mong dapat na lingapin

        Mahigit sa walang kagandaha’t ningning?

Page 24: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura
Page 25: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

285 “Ito ay hamak na bagang sumansalang karupukan mo at

gawing masama?Kung ano ang taas ng

pagkadakila,siya ring lagapak naman

kung marapa.

Page 26: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura
Page 27: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

286 “O bunying gererong naawa sa akin,

        Pagsilang na niyong nabagong bituin;

        Sa pagkakita ko’y sabay ang paggiliw,

        Inagaw ang pusong sa ina ko’y hayin.

Page 28: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura
Page 29: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

287 “Anupa’t ang luhang sa mata’y nanagos

     Ng pagkaulila sa ina kong irog,

        Ng tungkol sa sinta’t puso’y nangilabot

        Baka di marapat sa gayong alindog.

Page 30: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Naalala niya ang kanyang ina at siya ay biglang naiyak at siya ang nangulila. Naisip niya na hindi na siya nararapat maging kasintahan ng babaeng abot-langit ang kagandahan

Page 31: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

288 “Hindi ko makita ang patas na wika

        Sa kaguluhan ko’t pagkawalang diwa

    Nang makiumpok na’y ang aking salita,

        Anhin mang tuwirin ay nagkakalisya.

Page 32: Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura