of 28 /28
Aralin 17-22

Florante at Laura (Aralin 17-22)

  • Author
    scps

  • View
    1.208

  • Download
    35

Embed Size (px)

Text of Florante at Laura (Aralin 17-22)

Page 1: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Aralin 17-22

Page 2: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Aralin 17: Nalulumbay

na Puso

Page 3: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Nanguna si Florante sa katalinuhan at dinaig niya

maging si Adolfo. Napabalita ang una sa buong Atenas. Dito na lumabas ang tunay

na pagkatao ni Adolfo.

Page 4: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Sa isang dulang ginampanan nina kapwa ni

Florante, pinagtangkaan nitong patayin ang huli.

Salamat at nailigtas siya ng kaibigang si Menandro.

Kinabukasan din, umuwi sa Albanya si Adolfo.

Page 5: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Naiwan sa Atenas si Florante at nagtagal doon nang isang taon pa. isang araw, tumanggap ng liham si Florante mula sa ama.

Sinasabi sa sulat na namatay ang kanyang ina.

Page 6: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Nawalan ng malay si Florante sa tindi ng kalungkutan. Hindi

nakabawas sa kanyang kalungkutan ang tapat na

pakikiramay ng guro at mga kamag-aral.

Page 7: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Aralin 18: Paalam,

Bayan ng Atenas

Page 8: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Pagkaraan ng dalawang buwan ng matinding

kalungkutan para kay Florante dumating ang

ikalawang sulat ng kanyang ama, kasama ang

sasakyang sumundo sa kanya.

Page 9: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Bago umalis pinagbilinan si Florante ng gurong si

Antenor na pakaingatan ng una si Adolfo sapagkat tiyak

itong maghihiganti. Idinagdag pang huwag padadala si Florante sa magiliw na pakikiharap.

Page 10: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Pinayuhan siyang lihim na maghanda nang hindi

nagpapahalata. Pinayagan ni Antenor si Menandro na

sumama kay Florante. Ang magkaibigan ay inihatid ng kanilang mga kamag-aral hanggang sa daungan.

Page 11: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Aralin 19: Sa Bayan ng Krotona

Page 12: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Di nagtagal nakarating sa Albanya ang magkaibigan.

Pagkakita sa ama, napaluha si Florante nang muling

manariwa ang sakit ng loob sa pagkamatay ng ina.

Page 13: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Noon dumating ang sugo ni Haring Linseo, dala ang sulat

ng Hari ng Krotona na humihingi ng tulong sapagkat

nilusob ang Krotona ni Heneral Osmalik ng Persiya.

Page 14: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Pangalawa ito ng bantog na si Prinsipe Aladin na

hinahangaan ni Florante at ayon sa balita’y kilabot sa

buong mundo.

Page 15: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Sa narinig, napangiti ang Moro at nagsabing bihirang magkatotoo ang mga balita at karaniwang may dagdag

na.

Page 16: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Nagtungo sa palasyo ng Albanya ang mag-ama.

Doon masakit man sa loob, pumayag din ang ama ni

Florante nang ito’y hirangin ng hari na heneral ng hukbo.

Page 17: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Aralin 20: Kagandahang

Walang Kawangis

Page 18: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Nakilala ni Florante ang anak ng hari na si Laura, isang dalagangkaagaw ni

Venus sa kagandahan, isang kagandahang mahirap

isiping makapagtataksil.

Page 19: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Sa harap ng kagandahan ni Laura, laging nagkakamali

ng sasabihin si Florante sapagkat natatakot siyang baka di maging marapat sa

dalaga.

Page 20: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Aralin 21: Pangarap na

Pagibig

Page 21: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Tatlong araw ang piging ng hari para kay Florante. Sa loob ng panahong ito ay di man lamang nakausap ni Florante nang sarilinan si

Laura.

Page 22: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Sa kabutihang-palad, isang araw bago umalis sina Florante

upang makidigma, nakausap nito ang dalaga at pinagtapatan ng pag-ibig. Hindi sumagot ng ‘oo” ang dalaga ngunit lumuha siya nang umalis si Florante

patungong digmaan.

Page 23: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Aralin 22: Tagumpay at

Pighati

Page 24: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Dahil sa luhang pabaon ni Laura, natiis ni Florante ang

kalungkutang bunga ng pagkawalay sa minamahal.

Pagdating sa digmaan, naabutan ng hukbo nina

Florante na halos mawasak na ang kaaway ang kuta ng

Krotona.

Page 25: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Ngunit magiting na nagtanggol si Florante at ang kanyang mga kawal hanggang sa

hamunin ni Osmalik si Florante na silang dalawa ang

magharap. Limang oras silang naglaban hanggang sa mapatay ni Florante si

Osmalik.

Page 26: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Ipinagbunyi ng taong-bayan si Florante lalo nang

malamang ito’y apo ng hari ng Krotona. Ngunit

nahaluan ng lungkot ang kanilang kagalakan nang

magkita ang maglolo.

Page 27: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Muling nanariwa ang kirot ng pagkamatay ng ina ni Florante. Dito naisip ni

Florante na walang lubos na ligaya sa mundo.

Page 28: Florante at Laura (Aralin 17-22)

Pagkaraan ng limang buwan sa Krotona, nagpilit nang bumalik sa Albanya si

Florante upang makita si Laura. Ngunit nang malapit

na at natatanaw na ang moog ng Albanya, biglang

kinutuban si Florante.