13

Florante at Laura (Aralin 4-6)

  • Upload
    scps

  • View
    1.373

  • Download
    27

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Florante at Laura (Aralin 4-6)
Page 2: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Aralin 4: Ang Reynong

Albanya

Page 3: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Umiiyak ang binatang nakagapos. Sinabi niyang

naghahari ang kasamaan sa kahariang Albanya. Bawal

magsabi ng totoo, may parusa itong kamatayan.

Page 4: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Kagagawan ni Konde Adolfo ang lahat, sapagkat ibig nitong

mapasakanya ang kapangyarihan ni Haring

Linseo at ang kayamanan ni Duke Briseo na ama ng

nakagapos.

Page 5: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Aralin 5: Pighati ng

Nagmamahal

Page 6: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Nakikiusap ang binatang nakagapos na ibagsak ng

kalangitan ang poot nito at parusahan ang masasama.

Alam niyang lahat ng nangyayari ay sa ikabubuti ng lahat kaya’t nakahanda siyang

magdusa.

Page 7: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Ang tanging hiling niya ay sana, maalaala siya ng

minamahal na si Laura. Kung naiisip niyang iniiyakan ni

Laura ang kanyang pagkamatay, para na rin siyang nagkaroon ng buhay na walng

hanggan.

Page 8: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Ngunit ang labis na ipinaghihirap ng kanyang loob ay ang hinalang baka naagaw

na ng kanyang karibal na si Adolfo ang pagmamahal ni

Laura.

Page 9: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Aralin 6:Magandang

Alaala

Page 10: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Larawan ng kalungkutan at pagseselos ang binatang

nakagapos. Isinigaw niya sa buong kagubatan ang kanyang sama ng loob dahil tila nalimot

na siya ni Laura, ngayon pa namang kailangan niya ito.

Page 11: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Noon, kapag patungo sa digmaan, ang binata ay

pinababaunan ni Laura ng luha at ng bandang may letrang L at

mahahalagang bato. Pagkagaling sa labanan,

munting galos ng binata ay huhugasan agad ni Laura ng

luha.

Page 12: Florante at Laura (Aralin 4-6)

At kung nalulungkot ang binata pinipilit siyang aliwin ni Laura. Ibig ng binatang nakagapos na

muling ipakita ni Laura ang dating pag-aalaala sa kanya.

Ngunit natatakot ang lalaki na baka naagaw na ni Adolfo si

Laura.

Page 13: Florante at Laura (Aralin 4-6)

Kaya’t nasabi niyang pasasalamatan pa niya si

Adolfo pahirapan man siya nang husto, huwag lamang agawin si Laura. Lumuha ng

lumuha ang lalaki hanggang sa siya’y mapayukayok.