Geert Driessen & Hans van Gennip (2009) Tagging in het onderwijs

  • Published on
    12-Jan-2017

  • View
    131

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Tagging in het onderwijs Leraren en leerlingen helpen zoeken op het web </p><p>Onderzoek in opdracht van Kennisnet SURFNet </p><p>Geert Driessen &amp; Hans van Gennip </p><p>ITS - Radboud Universiteit Nijmegen www.its-nijmegen.nl </p></li><li><p>Achtergronden </p><p> Digitalisering onderwijs Explosieve groei gebruik inter- en intranet in het </p><p>onderwijs Van weten naar weten te vinden Information overflow op het web Zoekmachines &amp; applicaties Zoektermen of tags Maar: met tags zoeken vereist tags plaatsen En dat gebeurt nog nauwelijks </p></li><li><p>Vraagstelling onderzoek Hoe maak je het gebruikers zo gemakkelijk, aantrekkelijk en simpel mogelijk om tags te plaatsen? Doelgroepen onderzoek Leraren en leerlingen/studenten Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en rocs </p><p>Onderzoeksopzet Literatuur/webstudie (zie rapport) Ontwikkeling gespreksleidraden (PPT + vbn. sites) Gesprekken met leraren en leerlingen (15 sessies, 53 pp.) Analyse en rapportage </p></li><li><p>Analysemodel Mogelijk relevante factoren waarmee leraren en leerlingen te verleiden zijn om tags te gebruiken (naar Collis &amp; Moonen) </p><p>4 E-model Aspecten Vbn. mogelijk te benvloeden factoren Omgeving (Environment) </p><p>ICT-omgeving Gebruikte applicatie voor tagging. Schoolomgeving </p><p> Onderwijskundige kenmerken en visie school. </p><p>Effectiviteit (Effectiveness) </p><p>Bij zoeken content Bij plaatsen tags </p><p>Gaat het zoeken snel? Weegt inspanning op tegen baten? </p><p>Gebruiksgemak (Ease of use) </p><p>Bij zoeken content Procedures bij het zoeken? Bij plaatsen tags Te gebruiken varianten van tags. </p><p>Betrokkenheid (Engagement) </p><p>Houding ten opzichte van ICT. </p></li><li><p>Taggen Traditioneel Metadata in HTML-code op webpagina, door bv. bibliothecarissen </p><p>volgens vast protocol Voordeel: standaardisering Nadeel: beperkt aantal descriptoren; vaak geen inhoudelijke experts </p><p> Nu Informele bottom-up benadering; door gebruikers zelf Voordeel: vrijheid; actueel; gebruikers zelf inhoudelijke experts, betere </p><p>descriptoren; gratis Nadeel: gebrek aan uniformiteit </p><p> Compromissen Folksonomy: restricties, samenhang en structuur taggen binnen </p><p>communities Collabulary: samenwerking classificatie-experts met inhoudelijk </p><p>deskundige gebruikers </p></li><li><p>Effectiever en efficinter zoeken op het web </p><p>Twee strategien: verbetering systeem/de tool, waardoor beter(e) tags </p><p>kunnen worden toegevoegd scholing gebruikers werken met tags (tag literacy) </p><p> Maar, afhankelijk van zoekstrategie: exploratief surfen gericht zoeken </p></li><li><p>Internetgebruik in de praktijk Niveauverschillen (bao, vo, roc): individueel/groepsgewijs, ELO, eenweg/interactief Zoeken Leraren en leerlingen: specifieke educatieve sites; wikipedia, google; social sites Gebruik tags: gericht zoeken: 1-2 tags in text field; surfen: vooral doorklikken Plaatsen Leraren vo: aanvullend en ondersteunend materiaal (Kennisnet, ELO); binnen ELO sterk individueel Leraren roc: veel meer, ELO Leerlingen vo: ELO, social sites Leerlingen roc: veel meer, ELO, social sites Gebruik tags: weinig, ook weinig bewustzijn nut, bij sommige social sites verplicht Maar: vrijheid boven alles (=wezen internet) </p></li><li><p>Te benvloeden factoren: schoolomgeving School-context </p><p>Mate van integratie ICT-gebruik in school </p><p>Meer ICT in onderwijsleerproces en meer digitale content grotere tag-bereidheid </p><p>Gebruik ELO en internet op school </p><p>Eigen gebruik en vaardigheid </p><p>ELO stimuleert plaatsen content; ervaren noodzaak tot taggen groeit </p></li><li><p>Te benvloeden factoren: systeem / ICT-omgeving Verplichting plaatsen tags </p><p>Systeem dwingt tot plaatsen tags </p><p>wordt niet altijd gewaardeerd; afhankelijk van doel website </p><p>Ondersteunings-mogelijkheden </p><p>Gn directe ondersteuning </p><p>vrijheid en flexibiliteit staan voorop </p><p>Inhoudelijke suggesties tags </p><p>handig, mits inhoudelijk adequaat </p><p>Suggesties afhankelijk van community </p><p>duidelijk ervaren meerwaarde </p><p>Representatie-mogelijkheden </p><p>Intypen sterke voorkeur, n of meer tags Aanvinken handig, mits inhoudelijk to the point Aanklikken handig, mits inhoudelijk to the point Uitklapscherm vaak te globaal en omslachtig; alleen bij </p><p>specifieke inhoudelijke toepassingen Tag cloud niet overzichtelijk; veel leeswerk; weinig </p><p>inhoudelijk specifiek AquaBrowser qua idee en vormgeving aardig; veel termen niet </p><p>semantisch van toepassing Hulpmiddelen Spellingcorrector alleen suggesties, niet dwingend; handig i.v.m. </p><p>zwakke taalbeheersing en dyslexie </p></li><li><p>Te benvloeden factoren: work flow Zoeken content </p><p>Exploreren Gericht zoeken </p><p> n zoekterm via zoekmachine surfgedrag, doorklikken </p><p> met enkele eigen, specifieke tags via zoekmachine </p><p>Plaatsen content </p><p>Zelfgemaakte content meestal plaatsen in de ELO soms gebruik tags mappen corresponderend met gebruikte </p><p>methode soms behoefte om materiaal niet te delen met </p><p>anderen Op internet gevonden materiaal </p><p> tags soms handig structuur vakgebied vormt hulpmiddel </p><p>Eigen materiaal (bv. foto, video) op social site (bv. Hyves, YouTube) </p><p> voor eigen bekenden: weinig behoefte aan tagging </p><p> openbare site: tagging nodig om gevonden te worden (vaak verplicht) </p></li><li><p>Te benvloeden factoren: betrokkenheid gebruikers Regels afspreken </p><p>Spelling alleen suggesties Enkelvoud / meervoud liever vrije keuze Taalkeuze bij jongere leerlingen: NL </p><p>Scholing / training </p><p>Aandacht in lessen behoefte aan expliciete scholing varieert taggen als onderdeel internetgebruik vanaf basisschool demo-video op Kennisnet </p><p>Zelfinstructie in systeem handig Kosten / baten </p><p>Bekendheid en motivatie als uitleg functie tagging grotere bereidheid plaatsen </p></li><li><p>Tagging in het onderwijs AchtergrondenDianummer 3Dianummer 4Dianummer 5Dianummer 6Dianummer 7Dianummer 8Dianummer 9Te benvloeden factoren: work flow Te benvloeden factoren: betrokkenheid gebruikers Dianummer 12Dianummer 13Dianummer 14Dianummer 15Dianummer 16Dianummer 17Dianummer 18</p></li></ul>

Recommended

View more >