of 16 /16
Click Ghidul studentului din anul I

Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

Embed Size (px)

Text of Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

Page 1: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

ClickGhidul studentului din anul I

Page 2: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

2

Cuprins

Drepturi şi obligaţii ale studentului

Cine ne rezolvă problemele la secretariat?

Facultatea online

Timp liber

Oportunităţi

Cum citim orarul

Direcţii de studiu Automatică și Informatică Aplicată

Direcţii de studiu C ş ţ

Cercetare

Boboc Advisory Board

3 •

4 •

5 •

6 •

10 •

11 •

12 •

13 •

14 •

15 •

16 •

Bun Venit!

alculatoare i Tehnologia Informa iei

Realizat de Facultatea de Automatică și Calculatoare București cu sprijinul 3

Stimate student,

Bine ai venit în Facultatea de Automatică şi Calculatoare din

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti.

Facultatea noastră are o istorie de peste 40 de ani şi pregăteşte specialişti de

valoare recunoscută în domeniul Ingineriei Sistemelor Automate şi

Calculatoarelor şi Tehnologiei Informaţiei.

Facultatea dispune de săli de curs şi de laboratoare moderne dotate cu

echipamente reprezentative pentru învaţământul de

Automatică şi Calculatoare.

Studenţii profită de baza material-ştiinţifică din facultate pentru activităţile

didactice, formarea practică de bază, realizarea proiectelor şi

programelor de cercetare.

Cei mai buni dintre ei beneficiază de programe internaţionale pentru mobilitate

şi stagii de pregătire în universităţi străine.

Împreună cu cadrele didactice din facultate participă la elaborarea unor

proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică de valoare naţională şi europeană.

Succes în anul universitar 2009-2010!

Enter

Prof. Dr. Ing. Dumitru PopescuDecan

Page 3: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

2

Cuprins

Drepturi şi obligaţii ale studentului

Cine ne rezolvă problemele la secretariat?

Facultatea online

Timp liber

Oportunităţi

Cum citim orarul

Direcţii de studiu Automatică și Informatică Aplicată

Direcţii de studiu C ş ţ

Cercetare

Boboc Advisory Board

3 •

4 •

5 •

6 •

10 •

11 •

12 •

13 •

14 •

15 •

16 •

Bun Venit!

alculatoare i Tehnologia Informa iei

Realizat de Facultatea de Automatică și Calculatoare București cu sprijinul 3

Stimate student,

Bine ai venit în Facultatea de Automatică şi Calculatoare din

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti.

Facultatea noastră are o istorie de peste 40 de ani şi pregăteşte specialişti de

valoare recunoscută în domeniul Ingineriei Sistemelor Automate şi

Calculatoarelor şi Tehnologiei Informaţiei.

Facultatea dispune de săli de curs şi de laboratoare moderne dotate cu

echipamente reprezentative pentru învaţământul de

Automatică şi Calculatoare.

Studenţii profită de baza material-ştiinţifică din facultate pentru activităţile

didactice, formarea practică de bază, realizarea proiectelor şi

programelor de cercetare.

Cei mai buni dintre ei beneficiază de programe internaţionale pentru mobilitate

şi stagii de pregătire în universităţi străine.

Împreună cu cadrele didactice din facultate participă la elaborarea unor

proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică de valoare naţională şi europeană.

Succes în anul universitar 2009-2010!

Enter

Prof. Dr. Ing. Dumitru PopescuDecan

Page 4: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

4

repturi şi responsabilităţi ale studenţilor

n privinţa cursurilor

n privinţa burselor este bine de ştiut:

ămine:

conexiunea la Internet. Cerinţa pentru a prinde Studenţi i trebuie să respecte loc în cămin este de a avea mai puţin de 2-3

regulamentele UPB şi regulamentele restante, în funcţie de anul de studii. Căminele interne ale facultaţii. în care au fost cazaţi studenţii facultăţii noastre Studenţii au acces la resursele sunt: P3, P5, P6, P9, P16, P18, P22. Foarte universităţii, la cursuri, biblioteci, facilităţi important este criteriul continuităţii, conform ale campusului şi ale Complexului Regie căruia, trebuie să vă pastraţi camera de-a (inclusiv cazare în cămin). Bineînţeles, lungul celor 4 ani de facultate. Pentru orice fel studenţii trebuie să frecventeze de problemă, o să va adresaţi şefului de cămin.activităţile didactice, să promoveze examenele.Toate regulamentele în vigoare se pot accesa pe siteul facultatii:

UPB foloseşte sistemul de învăţământ bazat pe credite. Fiecare an are 60 de credite.

Pentru studenţii anului I universitatea În anul I există un număr de materii obligatorii oferă 2 tipuri de burse: de studiu şi de însumând 50 de puncte credit şi 3-4 materii ajutor social. Bursele de studiu se acordă opţionale însumând 10 puncte de credit. Mai semestrial în ordinea mediilor, în limita există şi o serie de materii facultative. De bugetului alocat. Bursele de ajutor social exemplu, puteţi opta pentru cursurile de se acordă în principal celor care provin din pedagogie, şi la sfârşitul facultăţii veti avea 30 familii cu venituri mici. de credite în plus şi o diplomă. În anii mari, pe baza rezultatelor din anii Este bine de ştiut faptul că în conformitate cu precedenţi se pot obţine încă două tipuri noul regulament, puteţi - în limita a 15 puncte de bursă. Bursa de performanţă – medie de credit - să vă schimbaţi anumite materii peste 9.70 şi performanţe universitare. (inclusiv din cele obligatorii şi din cele Aceasta se acordă pe un an întreg, pe opţionale). bază de dosar. Bursa de merit se acordă semestrial celor cu medie mai mare de 9.50.În anul 2008, valorile burselor au fost de: 200 de lei pe lună Bursa socială, 300 – Bursa de studiu, 350 – Bursa de merit şi 400 Bursa de performanţă.

Caminul este o experienta interesanta pentru un student. Condiţiile sunt mai mult decât decente la un cost lunar relativ mic, cost în care este inclusă şi

http://acs.pub.ro

Pentru mai multe detalii, consultaţi Regulament c mine i cantine.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Regulament Burse

ă ş

D

Î

C

Î

Pentru mai multe detalii, consultaţi Regulamentul Sistemului bazat pe credite.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE STUDENTULUI

5

Sunt Irina Constantinescu și împreună vom

rezolva micile aspecte birocratice ce vor

apărea în cursul anilor tăi de studiu. Acest

articol îț i va prezenta activ i tatea

secretariatului și modul în care tu vei

interacționa cu el în timpul facultății.

nu vă place să așteptați la cozi și nici noi nu

putem să rezolvăm instantaneu toate

problemele, așa că pentru a fi mai

eficienți, vă propunem soluția următoare:

în primele săptămâni de școală fiecare

grupă își va alege un șef, iar acesta va

menține relația cu secretariatul. Practic el

va fi omul de legătură între tine și noi. Una

dintre aceste atribuții va fi colectarea și

predarea până pe 10 ale lunii a chitanțelor Secretariatul facultății se ocupă cu

RATB însoțite de o copie a cardului de centralizarea situației tale școlare, cu

călătorie pentru decontare.monitorizarea contractelor de studii, cu

Am convingerea că vom colabora foarte eliberarea actelor de care ai nevoie ca

bine în următorii ani și vreau să închei cu student (adeverințe, situații școlare), de

câteva indicații de care s-ar putea să aveți gestionarea situației burselor, eliberarea

nevoie în primele zile pentru a începe cu carnetelor de reducere a călătoriilor CFR în

dreptul facultatea:baza legitimației de student. Majoritatea

Completați online contractele de studii activităților noastre se desfășoară în jurul

c â t m a i r e p e d e p e s i t e - u l documentelor de mai sus. Totuși în fiecare

zi avem timp și pentru a interacționa direct Dacă sunteți înscriși cu taxă trebuie să

cu tine. Programul cu publicul este zilnic ridicați de la secretariat dispoziția de

între 9-11 și 14-15 în ED103-105.plată și să achitați prima taxă pentru a

Din experiența anilor trecuți am învățat că putea primi carnetul de note. Confirmarea

plății trebuie adusă la secretariat.

Dacă apar probleme înaintea alegerii

șefului de grupă vom încerca să le

rezolvăm împreună.

Sper să aveți parte de o experiență

studențească cât mai plăcută.

https://studenti.pub.ro

Mult succes!

Bine ai venit!

CINE NE REZOLVĂ PROBLEMELELA SECRETARIAT

Page 5: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

4

repturi şi responsabilităţi ale studenţilor

n privinţa cursurilor

n privinţa burselor este bine de ştiut:

ămine:

conexiunea la Internet. Cerinţa pentru a prinde Studenţi i trebuie să respecte loc în cămin este de a avea mai puţin de 2-3

regulamentele UPB şi regulamentele restante, în funcţie de anul de studii. Căminele interne ale facultaţii. în care au fost cazaţi studenţii facultăţii noastre Studenţii au acces la resursele sunt: P3, P5, P6, P9, P16, P18, P22. Foarte universităţii, la cursuri, biblioteci, facilităţi important este criteriul continuităţii, conform ale campusului şi ale Complexului Regie căruia, trebuie să vă pastraţi camera de-a (inclusiv cazare în cămin). Bineînţeles, lungul celor 4 ani de facultate. Pentru orice fel studenţii trebuie să frecventeze de problemă, o să va adresaţi şefului de cămin.activităţile didactice, să promoveze examenele.Toate regulamentele în vigoare se pot accesa pe siteul facultatii:

UPB foloseşte sistemul de învăţământ bazat pe credite. Fiecare an are 60 de credite.

Pentru studenţii anului I universitatea În anul I există un număr de materii obligatorii oferă 2 tipuri de burse: de studiu şi de însumând 50 de puncte credit şi 3-4 materii ajutor social. Bursele de studiu se acordă opţionale însumând 10 puncte de credit. Mai semestrial în ordinea mediilor, în limita există şi o serie de materii facultative. De bugetului alocat. Bursele de ajutor social exemplu, puteţi opta pentru cursurile de se acordă în principal celor care provin din pedagogie, şi la sfârşitul facultăţii veti avea 30 familii cu venituri mici. de credite în plus şi o diplomă. În anii mari, pe baza rezultatelor din anii Este bine de ştiut faptul că în conformitate cu precedenţi se pot obţine încă două tipuri noul regulament, puteţi - în limita a 15 puncte de bursă. Bursa de performanţă – medie de credit - să vă schimbaţi anumite materii peste 9.70 şi performanţe universitare. (inclusiv din cele obligatorii şi din cele Aceasta se acordă pe un an întreg, pe opţionale). bază de dosar. Bursa de merit se acordă semestrial celor cu medie mai mare de 9.50.În anul 2008, valorile burselor au fost de: 200 de lei pe lună Bursa socială, 300 – Bursa de studiu, 350 – Bursa de merit şi 400 Bursa de performanţă.

Caminul este o experienta interesanta pentru un student. Condiţiile sunt mai mult decât decente la un cost lunar relativ mic, cost în care este inclusă şi

http://acs.pub.ro

Pentru mai multe detalii, consultaţi Regulament c mine i cantine.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Regulament Burse

ă ş

D

Î

C

Î

Pentru mai multe detalii, consultaţi Regulamentul Sistemului bazat pe credite.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE STUDENTULUI

5

Sunt Irina Constantinescu și împreună vom

rezolva micile aspecte birocratice ce vor

apărea în cursul anilor tăi de studiu. Acest

articol îț i va prezenta activ i tatea

secretariatului și modul în care tu vei

interacționa cu el în timpul facultății.

nu vă place să așteptați la cozi și nici noi nu

putem să rezolvăm instantaneu toate

problemele, așa că pentru a fi mai

eficienți, vă propunem soluția următoare:

în primele săptămâni de școală fiecare

grupă își va alege un șef, iar acesta va

menține relația cu secretariatul. Practic el

va fi omul de legătură între tine și noi. Una

dintre aceste atribuții va fi colectarea și

predarea până pe 10 ale lunii a chitanțelor Secretariatul facultății se ocupă cu

RATB însoțite de o copie a cardului de centralizarea situației tale școlare, cu

călătorie pentru decontare.monitorizarea contractelor de studii, cu

Am convingerea că vom colabora foarte eliberarea actelor de care ai nevoie ca

bine în următorii ani și vreau să închei cu student (adeverințe, situații școlare), de

câteva indicații de care s-ar putea să aveți gestionarea situației burselor, eliberarea

nevoie în primele zile pentru a începe cu carnetelor de reducere a călătoriilor CFR în

dreptul facultatea:baza legitimației de student. Majoritatea

Completați online contractele de studii activităților noastre se desfășoară în jurul

c â t m a i r e p e d e p e s i t e - u l documentelor de mai sus. Totuși în fiecare

zi avem timp și pentru a interacționa direct Dacă sunteți înscriși cu taxă trebuie să

cu tine. Programul cu publicul este zilnic ridicați de la secretariat dispoziția de

între 9-11 și 14-15 în ED103-105.plată și să achitați prima taxă pentru a

Din experiența anilor trecuți am învățat că putea primi carnetul de note. Confirmarea

plății trebuie adusă la secretariat.

Dacă apar probleme înaintea alegerii

șefului de grupă vom încerca să le

rezolvăm împreună.

Sper să aveți parte de o experiență

studențească cât mai plăcută.

https://studenti.pub.ro

Mult succes!

Bine ai venit!

CINE NE REZOLVĂ PROBLEMELELA SECRETARIAT

Page 6: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

6

FACULTATEA ONLINE

P

P

P

U

R

L

Contactul cu facultatea este menţinut în afara

orelor de curs prin intermediul unor site-uri,

care vin în ajutorul studenților, punându-le la

dispoziție diverse resurse cu scopul de a

îmbunătăți calitatea actului didactic.

rimul site important de reținut este

Acesta este site-ul facultății

și este destinat atât studenților din Automatică discuţii despre laboratoare, teme și alte

și Calculatoare, cât și persoanelor din afara informaţii despre studiu şi evaluare.

facultăţii care doresc să afle mai multe detalii.

Aici se găsesc informaţii referitoare la procesul a sfârșitul semestrului, studenții pot da

de învăţământ, ciclul de Licenţă, de Masterat feedback pentru curs şi pentru laborator,

sau Doctorat. Detalii despre cursuri și pentru aprecieri şi opinii.

specializări, regulamentul facultății, orare,

informaţii despre viaţa studenţească şi e lângă site-urile menţionate, există și site-

anunţuri despre diverse evenimente vă sunt uri ale studenților. este

puse la dispoziţie la această adresă. un site ce adună articolele de pe blog-urile

studenților și profesorilor pe teme legate de

entru studenții facultății există, la fiecare Automatică și Calculatoare.

specializare, câte un site de cursuri. Pentru

domeniul Calculatoare şi Tehnologia n alt lucru demn de menţionat este site-ul

Informaţiei acesta este ,

iar pentru domeniul Ingineria Sistemelor Prin programul Academic Alliance, studenţii

acesta este Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Pe aceste site-uri sunt publicate, pentru fiecare beneficiază de software licenţiat gratuit din

an şi serie, cursurile, laboratoarele, temele și partea Microsoft.

materialele bibliografice.

Tot aici se predau, prin upload, temele la esursele online nu substituie prezența

anumite cursuri și se publică notele din timpul la cursuri și laboratoare, ci vin în

anului. completarea acestora, pentru a oferi un

Majoritatea cursurilor pun la dispoziţia g r a d m a x i m d e i n f o r m a r e ș i

studenţilor înscrişi forumuri, unde sunt purtate interactivitate.

http://acs.pub.ro.

.

.

http://planet.cs.pub.ro

http://curs.cs.pub.ro http://www.microsoft-lab.pub.ro/msdnaa

http://acs08.curs.ncit.pub.ro

Page 7: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

6

FACULTATEA ONLINE

P

P

P

U

R

L

Contactul cu facultatea este menţinut în afara

orelor de curs prin intermediul unor site-uri,

care vin în ajutorul studenților, punându-le la

dispoziție diverse resurse cu scopul de a

îmbunătăți calitatea actului didactic.

rimul site important de reținut este

Acesta este site-ul facultății

și este destinat atât studenților din Automatică discuţii despre laboratoare, teme și alte

și Calculatoare, cât și persoanelor din afara informaţii despre studiu şi evaluare.

facultăţii care doresc să afle mai multe detalii.

Aici se găsesc informaţii referitoare la procesul a sfârșitul semestrului, studenții pot da

de învăţământ, ciclul de Licenţă, de Masterat feedback pentru curs şi pentru laborator,

sau Doctorat. Detalii despre cursuri și pentru aprecieri şi opinii.

specializări, regulamentul facultății, orare,

informaţii despre viaţa studenţească şi e lângă site-urile menţionate, există și site-

anunţuri despre diverse evenimente vă sunt uri ale studenților. este

puse la dispoziţie la această adresă. un site ce adună articolele de pe blog-urile

studenților și profesorilor pe teme legate de

entru studenții facultății există, la fiecare Automatică și Calculatoare.

specializare, câte un site de cursuri. Pentru

domeniul Calculatoare şi Tehnologia n alt lucru demn de menţionat este site-ul

Informaţiei acesta este ,

iar pentru domeniul Ingineria Sistemelor Prin programul Academic Alliance, studenţii

acesta este Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Pe aceste site-uri sunt publicate, pentru fiecare beneficiază de software licenţiat gratuit din

an şi serie, cursurile, laboratoarele, temele și partea Microsoft.

materialele bibliografice.

Tot aici se predau, prin upload, temele la esursele online nu substituie prezența

anumite cursuri și se publică notele din timpul la cursuri și laboratoare, ci vin în

anului. completarea acestora, pentru a oferi un

Majoritatea cursurilor pun la dispoziţia g r a d m a x i m d e i n f o r m a r e ș i

studenţilor înscrişi forumuri, unde sunt purtate interactivitate.

http://acs.pub.ro.

.

.

http://planet.cs.pub.ro

http://curs.cs.pub.ro http://www.microsoft-lab.pub.ro/msdnaa

http://acs08.curs.ncit.pub.ro

Page 8: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare
Page 9: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare
Page 10: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

10

TIMP LIBER

D

S

P

C

C

B

B

F

B

e mâncare

iliard în Regie:

ilm:

afenele/ceainarii:

aruri/terase:arcuri:

alul bobocilor:

pentru plimbări / role / skate / biciclete. se găseşte în primul

La 15 minute pe jos de facultate se află rând în cele 3 cantine ale politehnicii:in Plaza Romania cu cinematograful Movieplex. zona Leu, aproape de facultate, sunt Alte cinematografe se găsesc în centru situate 2 cantine cu mâncare considerată oraşului, zona Romană – Universitate.de unii ceva mai bună. Cănd aveţi ore în

zona AN-BN, apelaţi cu încredere la cantina din rectorat ( etaj 5 ) – mâncare Texas, IDM, Dumars.ieftină şi bună. Alternative la cantine, mai ales pentru cei care stau în regie sunt multe. Aproape fiecare cămin are B52 – aflat lângă parcul cişmigiu, supermarketul sau terasa lui. Pub18,

clubul este frecventat pentru atmosfera plăcută Roxy(p22), Pub21, 20 şi Maxx. Ar mai

şi muzica alternativă. Maxx – cel mai cunoscut fi şi Piranha (peste Dâmboviţa) şi

club din complexul regie. Club A – unul din cele Vanity.

mai vechi cluburi din capitală, situat în zona Lipscani. Si multe altele de descoperit!

Krishna – ceainărie/cafenea situată lângă facultatea de drept, realizată în stil oriental.

Market 8 – cafenea în stil avangardist situată în zona lipscani din centrul capitalei.

Cărtureşti - zona romană.

Piranha – unul din cele mai

populate baruri/terease, Piranha se află în grădina botanică – 2 staţii de

campusul UPB. Pe motoare – tereasa de autobuz de la facultate. Cişmigiu– o dimensiuni mari aflată în spatele Teatrului staţie de metrou de la Grozăveşti până la Naţional( ieşirea metrou Universitate).Izvor sau mai multe staţii de autobuz 601

Toamna se numără – vara dispune de lac, iarna de patinoar. Herăstrău – 10 minute pe jos şi 10 minute bobocii – şi cel mai bine se numără la balul cu 41 - lac, skate parc, dar şi alei bobocilor pe care sperăm să nu îl rataţi. Detalii generoase şi bine asfaltate, foarte bune despre acesta vor fi anunțate în curând.

port: Ca săli de fitness, în zonă se

găsesc: R2 (lângă Carrefour), Genessis (în Crângaşi la GrantShopCenter); MatrixGym, undeva prin Crîngaşi, precum şi IDM ( care include şi piscină). În Regie există deasemanea terenuri de tenis, de baschet şi de fotbal. Sport se poate face și pe terenurile politehnicii – vezi harta.

luburi:

¯

11

În cadrul studenției vei avea acces la o serie de oportunități care te vor ajuta să te dezvolți atât tehnic, dar și social.

Stagii Prin intermediul unui stagiu îți poți completa pregătirea din facultate cu o experiență practică în cadrul unei companii de IT&C. Stagiul durează o lună și se desfășoară în timpul verii. Făcând un stagiu ai ocazia să vezi cum se lucrează într-o companie, să îți creezi contacte valoroase, să îți perfecționezi cunoștințele tehnice. Facultatea este implicată în mai multe programe care facilitează obținerea de stagii în cele mai importante companii de profil ca de exemplu ”Stagii pe Bune” ( ) www.stagiipebune.ro

Școli de vară În cadrul facultății sunt organizate în fiecare vară o serie de școli / traininguri / sesiuni de practică în cadrul cărora îți poți dezvolta abilitațile tehnice și de lucru în echipă. Prin intermediul acestor școli poți învăța lucruri noi și poți realiza mici proiecte de cercetare ce te pot ajuta în viitor să pătrunzi într-un colectiv de cercetare în cadrul unei universități sau companii importante

Organizații studențești Organizaţiile studenţeşti au un rol important în dezvoltarea pe termen lung a studentului, prin oportunităţile de dezvoltare a abilităților de interacţiune umană dar şi prin relaţiile pe care un student are ocazia de a şi le forma în cadrul acestora. În cadrul UPB ai ocazia să faci parte din una organizațiile: ,

, .www.bestbucuresti.ro

www.lsac.ro www.eestec.ro

OPORTUNITĂȚI

Cursuri în cadrul Academiei Cisco, UPB Lansat în octombrie 1997, programul Cisco Networking Academy a ajuns să numere peste 11000 de academii înființate în întreaga lume și cuprinzând aproape 2 milioane de studenți. Academia Cisco, UPB este coordonatoare programului pentru Europa de Sud Est, pregătind în fiecare an sute de studenți pentru o carieră de succes în industria IT. Studenții care urmează cursuri în cadrul Academiei Cisco, UPB beneficiază de training la cel mai înalt nivel, laboratoare special dotate cu echipamente Cisco și instructori certificați. Cursurile de CCNA reprezinta primul pas în domeniul rețelisticii. ( ) www.ccna.ro

Cursuri în cadrul Academiei Microsoft Desfăşurându-şi activitatea într-un laborator de ultimă generaţie, Academia Microsoft este un centru de activităţi extracuriculare deschis pentru a oferi cursuri de calitate adresate în primul rând studenţilor de la Automatică şi Calculatoare. Direcţiile majore pe care se ţin cursuri: Administrare Windows Server, programare .NET şi Baze de date. Vă aşteptăm pe pentru mai multe detalii şi pentru a vedea care sunt oportunităţile oferite de Academia Microsoft în acest semestru.

www.itacad.ro

Page 11: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

10

TIMP LIBER

D

S

P

C

C

B

B

F

B

e mâncare

iliard în Regie:

ilm:

afenele/ceainarii:

aruri/terase:arcuri:

alul bobocilor:

pentru plimbări / role / skate / biciclete. se găseşte în primul

La 15 minute pe jos de facultate se află rând în cele 3 cantine ale politehnicii:in Plaza Romania cu cinematograful Movieplex. zona Leu, aproape de facultate, sunt Alte cinematografe se găsesc în centru situate 2 cantine cu mâncare considerată oraşului, zona Romană – Universitate.de unii ceva mai bună. Cănd aveţi ore în

zona AN-BN, apelaţi cu încredere la cantina din rectorat ( etaj 5 ) – mâncare Texas, IDM, Dumars.ieftină şi bună. Alternative la cantine, mai ales pentru cei care stau în regie sunt multe. Aproape fiecare cămin are B52 – aflat lângă parcul cişmigiu, supermarketul sau terasa lui. Pub18,

clubul este frecventat pentru atmosfera plăcută Roxy(p22), Pub21, 20 şi Maxx. Ar mai

şi muzica alternativă. Maxx – cel mai cunoscut fi şi Piranha (peste Dâmboviţa) şi

club din complexul regie. Club A – unul din cele Vanity.

mai vechi cluburi din capitală, situat în zona Lipscani. Si multe altele de descoperit!

Krishna – ceainărie/cafenea situată lângă facultatea de drept, realizată în stil oriental.

Market 8 – cafenea în stil avangardist situată în zona lipscani din centrul capitalei.

Cărtureşti - zona romană.

Piranha – unul din cele mai

populate baruri/terease, Piranha se află în grădina botanică – 2 staţii de

campusul UPB. Pe motoare – tereasa de autobuz de la facultate. Cişmigiu– o dimensiuni mari aflată în spatele Teatrului staţie de metrou de la Grozăveşti până la Naţional( ieşirea metrou Universitate).Izvor sau mai multe staţii de autobuz 601

Toamna se numără – vara dispune de lac, iarna de patinoar. Herăstrău – 10 minute pe jos şi 10 minute bobocii – şi cel mai bine se numără la balul cu 41 - lac, skate parc, dar şi alei bobocilor pe care sperăm să nu îl rataţi. Detalii generoase şi bine asfaltate, foarte bune despre acesta vor fi anunțate în curând.

port: Ca săli de fitness, în zonă se

găsesc: R2 (lângă Carrefour), Genessis (în Crângaşi la GrantShopCenter); MatrixGym, undeva prin Crîngaşi, precum şi IDM ( care include şi piscină). În Regie există deasemanea terenuri de tenis, de baschet şi de fotbal. Sport se poate face și pe terenurile politehnicii – vezi harta.

luburi:

¯

11

În cadrul studenției vei avea acces la o serie de oportunități care te vor ajuta să te dezvolți atât tehnic, dar și social.

Stagii Prin intermediul unui stagiu îți poți completa pregătirea din facultate cu o experiență practică în cadrul unei companii de IT&C. Stagiul durează o lună și se desfășoară în timpul verii. Făcând un stagiu ai ocazia să vezi cum se lucrează într-o companie, să îți creezi contacte valoroase, să îți perfecționezi cunoștințele tehnice. Facultatea este implicată în mai multe programe care facilitează obținerea de stagii în cele mai importante companii de profil ca de exemplu ”Stagii pe Bune” ( ) www.stagiipebune.ro

Școli de vară În cadrul facultății sunt organizate în fiecare vară o serie de școli / traininguri / sesiuni de practică în cadrul cărora îți poți dezvolta abilitațile tehnice și de lucru în echipă. Prin intermediul acestor școli poți învăța lucruri noi și poți realiza mici proiecte de cercetare ce te pot ajuta în viitor să pătrunzi într-un colectiv de cercetare în cadrul unei universități sau companii importante

Organizații studențești Organizaţiile studenţeşti au un rol important în dezvoltarea pe termen lung a studentului, prin oportunităţile de dezvoltare a abilităților de interacţiune umană dar şi prin relaţiile pe care un student are ocazia de a şi le forma în cadrul acestora. În cadrul UPB ai ocazia să faci parte din una organizațiile: ,

, .www.bestbucuresti.ro

www.lsac.ro www.eestec.ro

OPORTUNITĂȚI

Cursuri în cadrul Academiei Cisco, UPB Lansat în octombrie 1997, programul Cisco Networking Academy a ajuns să numere peste 11000 de academii înființate în întreaga lume și cuprinzând aproape 2 milioane de studenți. Academia Cisco, UPB este coordonatoare programului pentru Europa de Sud Est, pregătind în fiecare an sute de studenți pentru o carieră de succes în industria IT. Studenții care urmează cursuri în cadrul Academiei Cisco, UPB beneficiază de training la cel mai înalt nivel, laboratoare special dotate cu echipamente Cisco și instructori certificați. Cursurile de CCNA reprezinta primul pas în domeniul rețelisticii. ( ) www.ccna.ro

Cursuri în cadrul Academiei Microsoft Desfăşurându-şi activitatea într-un laborator de ultimă generaţie, Academia Microsoft este un centru de activităţi extracuriculare deschis pentru a oferi cursuri de calitate adresate în primul rând studenţilor de la Automatică şi Calculatoare. Direcţiile majore pe care se ţin cursuri: Administrare Windows Server, programare .NET şi Baze de date. Vă aşteptăm pe pentru mai multe detalii şi pentru a vedea care sunt oportunităţile oferite de Academia Microsoft în acest semestru.

www.itacad.ro

Page 12: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

12

Primele obstacole pe care le ai de depășit în primele zile de student sunt înțelegerea și

personalizarea orarului. Acest articol îți va explica cum să citești orarul și cum să rezolvi

problemele pe care acesta le ridică.

În orar se regăsesc toate materiile care se pot face în anul I.

În general acestea sunt descrise prin 4 tipuri de căsuțe.

Căsuțele transversale care sunt comune într-un interval orar tuturor grupelor reprezintă

cursuri. În aceeași căsuță se găsește numele profesorului titular și sala unde se va

desfășura cursul.

n figura precedentă apar și celelalte ore și în care poți desfășura alte activități.

tipuri de căsuțe. Prima dintre ele este rincipalele probleme care pot apărea sunt

împărțită în două pe verticală între USO și suprapunerile laboratoarelor, din cauză că nu

Progr. Acest lucru înseamnă că grupa ta se pot programa toate materiile opționale de la

se împarte în două semigrupe egale ca toate seriile în același timp. Dacă în orarul tău

număr de studenți. Prima semigrupă va apare o suprapunere între laboratorul sau

merge în EG306 pentru laboratorul de cursul materiei opționale pe care ai ales-o și un

USO, a doua mergând în EG105 pentru alt laborator vei putea să desfășori unul din

laboratorul de programare. Al doilea tip laboratoarele ce se suprapune împreună cu o

de căsuță are semnificația că întreaga altă grupă după consultarea în prealabil cu

grupă are seminarul de Matematică 2 in asistenții de la laborator.

sala EG409. A treia căsuță specifică acă intampini probleme care nu sunt

faptul că în săptămânile impare grupa ta lămurite de acest articol poți să te adresezi

va avea seminar de Engleză și în responsabi lului de grupă, profeso-

săptămânile pare va avea laborator la rului/asistentului la ora căruia apare problema

disciplina opțională. În sfârșit zona gri sau responsabilului menţionat pe orar.

fără text reprezintă o ”fereastră” un

interval de timp în care nu ai programate

Din motive de spațiu în orar sunt folosite acronime și prescurtări ale numelor materiilor. Orarul explicat în acest articol este fictiv. Pentru a-ți consulta orarul real consultă pagina web a facultății

sau avizierul de lângă secretariat.http://acs.pub.ro

CUM CITIM ORARUL?

Mult succes!

Î

P

D

tudiile din facultate încep prin cursurile cursuri de aprofundare, orientate pe două

de pregătire fundamentală – matematică, direcții esențiale ale planului de

fizică, chimie, mecanică, electrotehnică, şi învăţământ: conducerea automată și

cu primele cursuri de specialitate: respectiv informatizarea proceselor.

programare, limbi străine, management, a fiecare dintre aceste două direcții,

structuri de date. studenții capătă abilități de specialist în

a acestea se adaugă, în al doilea an de conducerea şi automatizarea proceselor,

studii, cursurile specifice domeniului de atât în cercetare și proiectare, cât și ca

pregătire teoretică (teoria sistemelor inginer de sistem, diferențele fiind date

automate, sisteme cu evenimente doar de aprofundarea unor tehnici

discrete, semnale şi sisteme, tehnici de specifice de punere în aplicare a

optimizare) și de suport tehnic cunoștințelor.

(electronică, mecatronică, metode ceastă diferențiere este de altfel întărită

numerice de calcul, proiectarea de posibil itatea unei specializări

dispozitivelor numerice). suplimentare prin alegerea unui pachet de

n anul trei, pe lângă o serie de cursuri 4 cursuri (din 6 pachete posibile), fiecare

esențiale de formare în specialitate din aceste direcții fiind baza de plecare în

(Traductoare şi sisteme de măsurare, alegerea unei direcții de studii de master

Modelare și simulare, Arhitectura în ciclul al doilea de învățământ.

calculatoarelor, Baze de date, Sisteme cu

microprocesoare, Ingineria reglării

automate, Transmisii de date, Automate

programabile şi microprogramare) se

configurează două pachete de câte 8

Î

DOMENIUL DE STUDIU

AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ

S

L

L

A

Prof. Dr. Ing.Şef de Catedră

Prof. Dr. Ing. Radu DobrescuŞef de Catedră

Ioan Dumitrache

Mai multe detalii puteţi obţine vizitând http://acs.pub.ro, secțiunea „proces de învățământ“.

Page 13: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

12

Primele obstacole pe care le ai de depășit în primele zile de student sunt înțelegerea și

personalizarea orarului. Acest articol îți va explica cum să citești orarul și cum să rezolvi

problemele pe care acesta le ridică.

În orar se regăsesc toate materiile care se pot face în anul I.

În general acestea sunt descrise prin 4 tipuri de căsuțe.

Căsuțele transversale care sunt comune într-un interval orar tuturor grupelor reprezintă

cursuri. În aceeași căsuță se găsește numele profesorului titular și sala unde se va

desfășura cursul.

n figura precedentă apar și celelalte ore și în care poți desfășura alte activități.

tipuri de căsuțe. Prima dintre ele este rincipalele probleme care pot apărea sunt

împărțită în două pe verticală între USO și suprapunerile laboratoarelor, din cauză că nu

Progr. Acest lucru înseamnă că grupa ta se pot programa toate materiile opționale de la

se împarte în două semigrupe egale ca toate seriile în același timp. Dacă în orarul tău

număr de studenți. Prima semigrupă va apare o suprapunere între laboratorul sau

merge în EG306 pentru laboratorul de cursul materiei opționale pe care ai ales-o și un

USO, a doua mergând în EG105 pentru alt laborator vei putea să desfășori unul din

laboratorul de programare. Al doilea tip laboratoarele ce se suprapune împreună cu o

de căsuță are semnificația că întreaga altă grupă după consultarea în prealabil cu

grupă are seminarul de Matematică 2 in asistenții de la laborator.

sala EG409. A treia căsuță specifică acă intampini probleme care nu sunt

faptul că în săptămânile impare grupa ta lămurite de acest articol poți să te adresezi

va avea seminar de Engleză și în responsabi lului de grupă, profeso-

săptămânile pare va avea laborator la rului/asistentului la ora căruia apare problema

disciplina opțională. În sfârșit zona gri sau responsabilului menţionat pe orar.

fără text reprezintă o ”fereastră” un

interval de timp în care nu ai programate

Din motive de spațiu în orar sunt folosite acronime și prescurtări ale numelor materiilor. Orarul explicat în acest articol este fictiv. Pentru a-ți consulta orarul real consultă pagina web a facultății

sau avizierul de lângă secretariat.http://acs.pub.ro

CUM CITIM ORARUL?

Mult succes!

Î

P

D

tudiile din facultate încep prin cursurile cursuri de aprofundare, orientate pe două

de pregătire fundamentală – matematică, direcții esențiale ale planului de

fizică, chimie, mecanică, electrotehnică, şi învăţământ: conducerea automată și

cu primele cursuri de specialitate: respectiv informatizarea proceselor.

programare, limbi străine, management, a fiecare dintre aceste două direcții,

structuri de date. studenții capătă abilități de specialist în

a acestea se adaugă, în al doilea an de conducerea şi automatizarea proceselor,

studii, cursurile specifice domeniului de atât în cercetare și proiectare, cât și ca

pregătire teoretică (teoria sistemelor inginer de sistem, diferențele fiind date

automate, sisteme cu evenimente doar de aprofundarea unor tehnici

discrete, semnale şi sisteme, tehnici de specifice de punere în aplicare a

optimizare) și de suport tehnic cunoștințelor.

(electronică, mecatronică, metode ceastă diferențiere este de altfel întărită

numerice de calcul, proiectarea de posibil itatea unei specializări

dispozitivelor numerice). suplimentare prin alegerea unui pachet de

n anul trei, pe lângă o serie de cursuri 4 cursuri (din 6 pachete posibile), fiecare

esențiale de formare în specialitate din aceste direcții fiind baza de plecare în

(Traductoare şi sisteme de măsurare, alegerea unei direcții de studii de master

Modelare și simulare, Arhitectura în ciclul al doilea de învățământ.

calculatoarelor, Baze de date, Sisteme cu

microprocesoare, Ingineria reglării

automate, Transmisii de date, Automate

programabile şi microprogramare) se

configurează două pachete de câte 8

Î

DOMENIUL DE STUDIU

AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ

S

L

L

A

Prof. Dr. Ing.Şef de Catedră

Prof. Dr. Ing. Radu DobrescuŞef de Catedră

Ioan Dumitrache

Mai multe detalii puteţi obţine vizitând http://acs.pub.ro, secțiunea „proces de învățământ“.

Page 14: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

regătirea de licenţă urmărește formarea relevante ale domeniului.voastră ca specialiști cu performanțe

rmatoarea etapă separă pregatirea pe profesionale ridicate, abilități de inovare și cinci specializări, dintre care alegeți una. capacitatea de adaptare într-un domeniu

Pregătirea este orientată pe metodologii în continuă schimbare. Primul contact cu (adica pe modele, metode, tehnologii și viitoarea profesie se face din perspectiva instrumente) pe care le veți folosi în unui utilizator: veți învăța cum să operați construirea obiectelor informatice. Pe un calculator și cum să îl programați. Apoi, lângă cursurile specializării, puteți alege pregătirea formează abilități de rezolvare alte cursuri, croindu-vă astfel un studiu algoritmică a problemelor: conceperea, personalizat. verificarea corectitudinii, evaluarea Planul de învățământ este similar cu complexității şi creșterea performanței prin programele din alte universități, americane paralelizare sau distribuire. Teoria vă ajută sau europene. Pregătirea de specialitate să dovediți că un algoritm este corect sau este prefațată de studierea unor discipline să stabiliţi limitele sale teoretice de fundamentale (matematică, fizică), complexitate. Limbajele vă permit comune profilului electric sau domeniului implementarea software sau hardware a calculatoarelor (proiectare logică, algoritmilor. electronică). Planul este actualizat periodic conform cerințelor care apar continuu în calculatoare și în tehnologia informației. n continuare, cunoașteţi arhitectura şi

părțile principale ale calculatoarelor, inclusiv componente hardware, sisteme de operare, protocoale de comunicație, rețele, baze de date şi grafică. Acestea sunt fundamentate teoretic la cursuri ca Limbaje formale și Teoria sistemelor, iar tehnic la Ingineria programelor și Ingineria calculatoarelor. Totodată, vă lărgiți bagajul de cunoștințe cu metode și „perle” algoritmice folosite în rezolvarea unor probleme complicate puse de construcția sistemelor de calcul. Cunoașterea aspectelor de sistem (componentele hardware / software și relațiile dintre ele) vă oferă un atu important în fața informaticienilor din profiluri ne-tehnice. De regulă, învățați și prin dezvoltarea unor mici teme de casă pe subiectele cele mai

14

Prof. Dr. Ing. Valentin CristeaŞef de Catedră

Mai multe detalii puteţi obţine vizitândh t t p : / / c s i t e . c s . p u b . r o , s a u http://acs.pub.ro, secțiunea „proces de învățământ“.

P

Î

U

DOMENIUL DE STUDIU CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

15

Ce este, cum se face, cine poate face cercetare la noi in facultate? Poţi fi şi tu implicat în cercetare? Care sunt beneficiile? Iată câteva întrebări simple la care încercăm să vă oferim un răspuns.

POŢI ŞI TU

CUM VALORIFICI REZULTATELEDOMENII

CUM SE FACE

e poţi implica şi tu prin alegerea unui stagiu în care vei lucra într-o echipă de cercetare, iar tema de lucru este aleasă dintr-un proiect al facultăţii. Poţi veni cu idei, propuneri pentru dezvoltarea temei şi bineînţeles poţi lucra efectiv la punerea lor în practică. Pentru asta vei avea acces la laboratoarele de cercetare şi la infrastructura din facultate. Programul de lucru este flexibil, deci vei putea să îl potriveşti în funcţie de orar.

oţi prezenta lucrări la sesiunile ştiinţifice ercetarea tiin ific urm re te desco-studenţeşti care au loc în fiecare an la perirea, interpretarea şi dezvoltarea de mijlocul lunii mai. Rezultatele obţinute fac metode şi sisteme pentru evoluţia parte din portofoliul tău de activitate şi cunoaşterii. În facultatea noastră există poţi să le incluzi în CV. Poţi continua colective de cercetare de succes în cadrul cercetările prin proiectul de Diplomă şi cărora sunt dezvoltate proiecte naţionale şi apoi prin teza de disertaţie de la master.internaţionale în domenii precum: sisteme

distribuite, inteligenţă artificială, reţele de calculatoare, grafică, calculatoare numerice, robotică, conducere automată avansată, sisteme cognitive în medii de realitate virtuală.Un exemplu este implicarea unei echipe de cercetători din facultate în intens mediatizatul experiment LHC de la CERN.

ercetarea presupune mai multe etape: analiza posibilelor direcţii, a stadiului actual al domeniului vizat, proiectarea arhitecturală a unei soluţii, dezvoltarea, implementarea şi testarea rezultatelor obţinute. Colectivele de cercetare sunt alcătuite din cadre didactice şi studenţi.

ş ţ ă ă ş

CERCETARE

SUCCES!

C

C

T

P

Page 15: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

regătirea de licenţă urmărește formarea relevante ale domeniului.voastră ca specialiști cu performanțe

rmatoarea etapă separă pregatirea pe profesionale ridicate, abilități de inovare și cinci specializări, dintre care alegeți una. capacitatea de adaptare într-un domeniu

Pregătirea este orientată pe metodologii în continuă schimbare. Primul contact cu (adica pe modele, metode, tehnologii și viitoarea profesie se face din perspectiva instrumente) pe care le veți folosi în unui utilizator: veți învăța cum să operați construirea obiectelor informatice. Pe un calculator și cum să îl programați. Apoi, lângă cursurile specializării, puteți alege pregătirea formează abilități de rezolvare alte cursuri, croindu-vă astfel un studiu algoritmică a problemelor: conceperea, personalizat. verificarea corectitudinii, evaluarea Planul de învățământ este similar cu complexității şi creșterea performanței prin programele din alte universități, americane paralelizare sau distribuire. Teoria vă ajută sau europene. Pregătirea de specialitate să dovediți că un algoritm este corect sau este prefațată de studierea unor discipline să stabiliţi limitele sale teoretice de fundamentale (matematică, fizică), complexitate. Limbajele vă permit comune profilului electric sau domeniului implementarea software sau hardware a calculatoarelor (proiectare logică, algoritmilor. electronică). Planul este actualizat periodic conform cerințelor care apar continuu în calculatoare și în tehnologia informației. n continuare, cunoașteţi arhitectura şi

părțile principale ale calculatoarelor, inclusiv componente hardware, sisteme de operare, protocoale de comunicație, rețele, baze de date şi grafică. Acestea sunt fundamentate teoretic la cursuri ca Limbaje formale și Teoria sistemelor, iar tehnic la Ingineria programelor și Ingineria calculatoarelor. Totodată, vă lărgiți bagajul de cunoștințe cu metode și „perle” algoritmice folosite în rezolvarea unor probleme complicate puse de construcția sistemelor de calcul. Cunoașterea aspectelor de sistem (componentele hardware / software și relațiile dintre ele) vă oferă un atu important în fața informaticienilor din profiluri ne-tehnice. De regulă, învățați și prin dezvoltarea unor mici teme de casă pe subiectele cele mai

14

Prof. Dr. Ing. Valentin CristeaŞef de Catedră

Mai multe detalii puteţi obţine vizitândh t t p : / / c s i t e . c s . p u b . r o , s a u http://acs.pub.ro, secțiunea „proces de învățământ“.

P

Î

U

DOMENIUL DE STUDIU CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

15

Ce este, cum se face, cine poate face cercetare la noi in facultate? Poţi fi şi tu implicat în cercetare? Care sunt beneficiile? Iată câteva întrebări simple la care încercăm să vă oferim un răspuns.

POŢI ŞI TU

CUM VALORIFICI REZULTATELEDOMENII

CUM SE FACE

e poţi implica şi tu prin alegerea unui stagiu în care vei lucra într-o echipă de cercetare, iar tema de lucru este aleasă dintr-un proiect al facultăţii. Poţi veni cu idei, propuneri pentru dezvoltarea temei şi bineînţeles poţi lucra efectiv la punerea lor în practică. Pentru asta vei avea acces la laboratoarele de cercetare şi la infrastructura din facultate. Programul de lucru este flexibil, deci vei putea să îl potriveşti în funcţie de orar.

oţi prezenta lucrări la sesiunile ştiinţifice ercetarea tiin ific urm re te desco-studenţeşti care au loc în fiecare an la perirea, interpretarea şi dezvoltarea de mijlocul lunii mai. Rezultatele obţinute fac metode şi sisteme pentru evoluţia parte din portofoliul tău de activitate şi cunoaşterii. În facultatea noastră există poţi să le incluzi în CV. Poţi continua colective de cercetare de succes în cadrul cercetările prin proiectul de Diplomă şi cărora sunt dezvoltate proiecte naţionale şi apoi prin teza de disertaţie de la master.internaţionale în domenii precum: sisteme

distribuite, inteligenţă artificială, reţele de calculatoare, grafică, calculatoare numerice, robotică, conducere automată avansată, sisteme cognitive în medii de realitate virtuală.Un exemplu este implicarea unei echipe de cercetători din facultate în intens mediatizatul experiment LHC de la CERN.

ercetarea presupune mai multe etape: analiza posibilelor direcţii, a stadiului actual al domeniului vizat, proiectarea arhitecturală a unei soluţii, dezvoltarea, implementarea şi testarea rezultatelor obţinute. Colectivele de cercetare sunt alcătuite din cadre didactice şi studenţi.

ş ţ ă ă ş

CERCETARE

SUCCES!

C

C

T

P

Page 16: Ghidul bobocului de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

www.acs.pub.ro

Sâmbătă 3 Octombrie, ora 11:00Vino la un tur al Politehnicii,

pentru a descoperi campusul,împrejurimile și alte puncte de interes.

Te așteptăm la una din cele trei ture:

- la pas - cu role

- cu biciclete

Plecare din fața facultății. Vă așteptăm!

Detalii pe http://boboc.cs.pub.ro

Boboc Advisory Board este numele ușor pompos al unui grup de asistenți și studenți ce și-au propus să te ajute să începi cu dreptul facultatea. Membrii acestui grup pot îndeplini pe rând rolul de diriginte, consilier de carieră, coleg mai mare. Ei te pot ajuta cu lucruri simple ca identificarea sălilor prin campus, sau ceva mai complicate - alegerea materiilor opționale, gestionarea mai bună a timpului alocat școlii, sfaturi referitoare la cursuri liber alese.

Fiecare grupă din anul I va avea repartizat un consilier care vă poate răspunde la întrebări atât față în față cât și prin intermediul internetului. Veți avea posibilitatea de a vă cunoaște ”dirigintele” la deschiderea anului școlar sau, ulterior la unul din laboratoarele din prima săptămână de școală.

Aceste activități ale Boboc Advisory Board sunt completate de un blog - . Pe acest blog vei putea găsi articole ce îți sunt destinate,

răspunsuri la cele mai frecvente întrebări precum și oportunitatea de a-ți face cunoscute propriile experiențe și nelămuriri din primul an de facultate. Tot aici vei putea găsi și numele și datele de contact al consilierului care ți-a fost repartizat - în cazul în care îl ratezi în prima zi.

http://boboc.cs.pub.ro