Gljive i liajevi

 • View
  1.182

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Gljive i liajevi

 • Carstvo gljiva

  *

 • Gljive-biljke, ivotinje ili neto tree?

  Gljive-posebno carstvo

 • Zato gljive nisu biljke?Gljive su dugo smatrane biljkama, ali one to zasigurno nisu.One se hrane heterotrofno, upijanjem hranljivih materija.NE vre proces fotosinteze (mogu da ive u potpunom mraku).elijski zid izgraen je od hitina, nikada od celuloze.Rezervna materija u telu je glikogen, nikada skrob.MIKOLOGIJA-nauka koja prouava gljive.

 • Raznovrsnost carstva gljivaKVASCIPLESNI/BUIPEURKE

 • Graa tela gljivaJednoelijsko-KVASCI

 • Graa tela gljivaVieelijsko-micelijsko telo-sastoji se iz konia (cevastih tvorevina) hifa koje grade telo micelijum.

  Micelijum-isprepletena masa konia koji se nazivaju hife.Hife veine gljiva su izdeljene na elije pomou pregrada septi. Pore na septama omoguavaju da citoplazma struji od jedne do druge elije.

  Micelijum poput paukove mree prorasta supstrat na kome se gljiva hrani i moe se prostirati na vie hektara povrine.*

 • Telo gljiva

  (a) Micelijum(b) pojedinana hifa(c) Presek hifeelijski zidseptaporacitoplazma jedra

  *(a) A fungal mycelium spreads over decaying vegetation. The mycelium is composed of (b) a tangle of microscopic hyphae, only one cell thick, (c) portrayed in cross section to show their internal organization.

 • SporeKada sazru, izbacuju se u spoljanju sredinu.Spore padaju na razliite povrine.Klijanjem spore na odgovarajuoj podlozi nastaje nov micelijum.

  Bespolno: preko elija spora (raznose se vazduhom)podelom micelijumapupljenjemPolno-spajanje polnih elija-gameta*

 • PlesniRazgranati micelijum.Crna, zelena, siva prevlaka preko razliite hrane-ubuala hrana.

 • PLESNI NA HRANI

 • ivotni ciklus plesniSporangijaSporeLebde u vazduhu i kada padnu na podlogu klijaju u micelijum(b) Izgled sporangijatako namirnice buajumicelijum

  *(a) Top: During asexual reproduction in the black bread mold (genus Rhizopus), haploid spores, produced within (b) sporangia, disperse and germinate on food such as bread. The resulting haploid hyphae may complete the asexual cycle by producing sporangia and spores.

 • KvasciJednoelijske gljive.Proizvode gas (ugljen-dioksid) koji testo ini upljikavim.

 • Pivski kvasacElektronski mikroskopSvetlosni mikroskop

 • Pekarski kvasac

  Svetlosni mikroskop

 • PeurkePlodonosno telo (drka i air), a ispod zemlje razgranat micelijum.Razmnoavaju se sporama.

 • Gde ive gljive?Gljiva na gljiviGljiva na ivotinjiGljiva na zamljituGljiva na korenu drvetaGljiva na stabluGljiva na cvetuGljiva na uginulom drvetu

 • Plodonosno telo peurke ima drku i eir.eir peurke sa donje strane nosi listie sa sporama

  plodonosno teloeirdrkamicelijum

 • Oblici peurki

 • Jestive peurke

 • VrganjTartuf

 • SmrakBukovaa

 • ampinjonLisiarka

 • Oprez!Zbog mogunosti zamene jestivih i otrovnih gljiva, odreivanje vrsta je ogroman problem!Mnoge jestive peurke imaju svoje otrovne dvojnike!

  Velike opasnosti vrebaju ukoliko se upustite u sakupljanje gljiva bez prethodne pripreme!O tome svedoe brojna trovanja!*

 • Otrovne peurke

 • Zelena pupavkaBljuvaraOdgovorna za 90% trovanja sa smrtnim ishodom.

 • LudaraMuhara

  Uiljena pupavka, panterovka*

 • Znaaj gljivaRazlagai u prirodi-hrane se uginulim organizmimaGljive kao hrana su izvor vanih belanevina za organizam (umsko meso) i vitaminaPlesni-proizvodnja antibiotika-lekova koji ubijaju bakterijeKvarenje prehrambenih proizvodaProizvodnja hleba, vina i piva, slatkih i slanih pecivaParaziti gajenih biljaka-kukuruza, penice itd.Paraziti ivotinja i oveka-bolesti mikoze

  istai u prirodi-reciklaa*

 • Siva, smea, narandasta, uta prevlaka?SteneBedemiKora drveta

  , , , , ? ? ? , ....? *

 • Gde ive liajevi?Organizmi koji se ubrajaju u carstvo gljiva.

  Na kori drveta, kamenu, panjevima, krovovima, gradama, bedemima, spomenicima.

  Na severu planete, zajedno sa mahovinama, predstavljaju jedine stanovnike.

  Uglavnom naseljavaju hladnije predele i predele istog vazduha.*

 • SimbiozaLiaj je zajednica alge i gljive koja je korisna za oba organizma.

  Uzajamno korisna zajednica dva organizma tj. odnos u kome oba organizma imaju korist.

  Gljive (bu) hifama upijaju vodu i mineraleAlge (zelene ili modrozelene) obavljaju fotosintezu i proizvode hranu i za sebe i za gljive.

  () , ( ) .*

 • Graa tela liajevaTelo im je izgraeno iz isprepletanih konia (hifa) gljiva, a izmeu njih se nalaze alge.

  algegornja koradonja korahife gljivaalgegornja koradonja korahife gljivapopreni presek liaja

 • RaznovrsnostKORASTILISTASTIBUNASTI

 • Znaaj liajevaPokazatelji kvaliteta vazduhaRazlau stene i prave plodno tloDobijanje antibiotikaDobijanje parfema i sapuna (uljane mirisne materije)Hrana za irvaseU Japanu se koriste kao hrana za ljude

  Naseljavaju mesta koje ne mogu da nasele drugi organizmi

  Bojenje vune

  . , , . .2. -, , .3. (kada se nasele na neki stennu, lisajevi luce lisajnu kiselinu koja nagriza kamen. U tim malim pukotinama zadrzava se vda. Zimi se voda smrzne i nastao led proiruje pukotine. Na taj nain liajevi vremenom drobe kamen i utiu na stvaranje zemljita i naseljavanje biljaka)4. 5. 6. 7. *

 • BiomonitoringPreenje stanja u ivotnoj sredini pomou ivih bia koja u toj sredini ive.

  Liajevi su bioindikatori (pokazatelji) prisustva zagaujuih materija u vazduhu.

 • BiomonitoringNema liajeva

  Korasti liajevi

  Listasti liajevi

  bunasti liajevi

  Jako zagaen vazduhVazduh zagaen u manjoj meriistiji vazduhNezagaen vazduh

 • Domai radPitanja za razmiljanje.Zato se kae-raste kao gljiva posle kie?Zato gljive nazivamo istaima prirode?Zato se hrana uplesnjivi ukoliko dugo stoji?Sve peurke jesu gljive, ali nisu sve gljive peurke. Objasni.Zato testo naraste kada u njega stavite kvasac?

  20g ove gljive je smrtna doza za oveka od 80kg, jedan eir

  Svetlea gljiva Mycena roridaCordiceps-parazit, sluzave gljive*

  *Micelijum-isprepletena masa konia koji se nazivaju hife.Hife veine gljiva su izdeljene na elije pomou pregrada septi. Pore na septama omoguavaju da citoplazma struji od jedne do druge elije.

  Micelijum poput paukove mree prorasta supstrat na kome se gljiva hrani i moe se prostirati na vie hektara povrine.**(a) A fungal mycelium spreads over decaying vegetation. The mycelium is composed of (b) a tangle of microscopic hyphae, only one cell thick, (c) portrayed in cross section to show their internal organization. Bespolno: preko elija spora (raznose se vazduhom)podelom micelijumapupljenjemPolno-spajanje polnih elija-gameta**(a) Top: During asexual reproduction in the black bread mold (genus Rhizopus), haploid spores, produced within (b) sporangia, disperse and germinate on food such as bread. The resulting haploid hyphae may complete the asexual cycle by producing sporangia and spores.Velike opasnosti vrebaju ukoliko se upustite u sakupljanje gljiva bez prethodne pripreme!O tome svedoe brojna trovanja!*Uiljena pupavka, panterovka*istai u prirodi-reciklaa* , , , , ? ? ? , ....? *Uglavnom naseljavaju hladnije predele i predele istog vazduha.* () , ( ) .*Naseljavaju mesta koje ne mogu da nasele drugi organizmi

  Bojenje vune

  . , , . .2. -, , .3. (kada se nasele na neki stennu, lisajevi luce lisajnu kiselinu koja nagriza kamen. U tim malim pukotinama zadrzava se vda. Zimi se voda smrzne i nastao led proiruje pukotine. Na taj nain liajevi vremenom drobe kamen i utiu na stvaranje zemljita i naseljavanje biljaka)4. 5. 6. 7. *20g ove gljive je smrtna doza za oveka od 80kg, jedan eir

  Svetlea gljiva Mycena roridaCordiceps-parazit, sluzave gljive*