Iesp“jam misija

  • View
    816

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nenokavē pieteikšanās sākumus! Piesakies "Iespējamās misijas" Trešajam iesaukumam no 2010. gada 1. februāra līdz 31. martam.

Text of Iesp“jam misija

  • 1. Vai Tu tici, ka2 gadulaik spj maint s valsts nkotni?

2. Vai Tu tici, kaiespjams2 gadusstrdt skol un izdzvot? 3. Viss ir iespjams ! 4. Iepazsties : 5. 6. Kas ? 7. Augstskolu absolventi k pirmo profesionlo izaicinjumu izvlas 2 gadudarbu skol 8. Kpc ? 9. Savainkotnei Ieskrjiens lielajai dzvei vien no pasaules grtkajm profesijm 10. Tu varigt: Cilvku vadanas iemaas Piedzvojumus Prasmi rkoties sarets situcijs Vrtgas mcbas Karjeras iespjas Kredtpunktus Ienkumus 11. Latvijasnkotnei Skola ir vieta, no kuras sktpozitvas prmaias valst 12. Tu varidot: Patiku pret mcbm Msdiengu izgltbu Paapziu Interesi par dzvi Sapus Drosmi 13. Pc gadiem piecpadsmit, k viens no 100, kas piedaljuies programmIespjam misija Tu ietekmsi valstisko skatjumu uz izgltbu 14. k skolotjs vai skolas direktors, kas ikvienam skolnampaldz stenot via potencilu 15. k politiis,kas veido progresvu izgltbas politiku k ierdnis,kas to efektvi ievie 16. k uzmjs,kas sniedz atbalstu skolm un rpjas par savu darbinieku attstbu 17. Pc gadiem piecpadsmit, iedomjies, ko sps Tavi skolni ... 18. Kas ms esam ? 19. Latvijasuzmjdarbbas un ideju lderi Ingrda Blma Juris Gulbis Valdis Siksnis Edgars Skulte Jnis Andersons Dibintji Stratiskie partneri Atbalsti skolotju! Programmas atbalsttji 20. Kdam jbt aentam ? 21. paais aents Liene Jurgelne Kultras vstures un angu valodas skolotja Rgas Teikas vidusskol 22. paais aents Viesturs Egltis Bioloijas skolotjs Rgas 74. vidusskol 23. Tev ir augstk izgltba ne-skolotjaprofesij 24. Liene Latvijas Kultras Akadmija, Kultras teorijas programma, Mkslas un humanitro zintu bakalaurs 25. Viesturs Latvijas Universitte, Bioloijas fakultte, Molekulrs bioloijas / entikas studiju bakalaurs 26. Tev patk un interesdzve 27. Liene Interes mksla, kultra, pasaules tautas, ceoana 28. Viesturs Interes kino, mzika, zintnisks fantastikas literatra, fitness 29. Tunebaidiessapot, riskt un uzemties atbildbu 30. Liene Bijusi hosteaTheHouse vadtja Trs mneus Nambij ptjusi vietjs ciltis Vlas kt par savas mkslas galerijas vadtju 31. Viesturs Vlas darboties zintnes menedmenta lauk Interes Latvijai jaunu laboratorijas, ptniecbas metou ievieana molekulraj bioloij Vlas doktora grdu bioloij 32. Tev ir labas akadmisks sekmes 7 + lielkaj da s t udiju kursuun esi apliecinjis savas spjas sabiedrisk darbbvaiprofesionl vid 33. K top par aentu ? 34. Tev mums jpierda 35. Ldzinjiesasniegumi 36. Komunikcijas un sadarbbas prasmes 37. Neatlaidba un izturba saspringts situcijs 38. Problmu risinanas un kritisks domanas prasmes 39. Motivcijadalbai 40. Kad bsi izturjis atlasi... 41. Tevi nostauz aentu sagatavoanas skolu: 5 nedu Vasaras Akadmiju! 42. ...un ksti par pilntiesgu aentu 43. 1. septembrTu k aents piln ekipjumdodies uz skolu un... 44. ... centies savas un Latvijas nkotnes vrd,2 gadus veicot grtu, betiespjamu misiju 45. paais aents Liene Jurgelne Skolotja profesija nav bijusi mans aicinjums, bet palaik man irizaicinjums 46. paais aents Viesturs Egltis Esmu sapratis, kanevajag baidties dart to, ko tu vlies. 47. 48. Kas tagad jdara ? 49. www. iespejamamisija .lv