Jak rozpoznać i jak reagować na przemoc w szkole

 • View
  622

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Jak rozpoznać i jak reagować na przemoc w szkole

 • Jak rozpozna i jak reagowa na

  przemoc w szkole? Paula Klemiska

 • Czy rodzice maj szans zauway, e

  ich dziecko doznaje przemocy w

  szkole? Czy wiedz, co mona w tej

  sytuacji zrobi?

 • 3

  Przemoc co to takiego?

  Przemoc

  Intencjonalna

  Wywouje cierpienie i szkody

  Narusza prawa i dobra osobiste

  Wykorzystuje nierwnowag si

 • 4

  Agresja patologia czy norma rozwojowa?

  Dzieci w wieku 7-10 lat agresja moe by

  zwizana odreagowywaniem wasnych

  przey oraz z naladowaniem dorosych

  Dzieci w wieku 11-16 lat pocztek

  adolescencji, zwizany z chci

  niezalenoci i buntem, pojawia si wicej

  zachowa agresywnych.

  Niebieska szkoa bezpieczna szkoa. Poradnik dla pracownikw owiaty

 • 5

  Czy w takim razie przemoc rwienicza istnieje? A moe to naturalne w rozwoju

  dzieci?

  PRZEMOC

  intencjonalna

  narusza prawa i dobra

  powoduje cierpienie i szkody

  osadza si na asymetrii si

  AGRESJA

  intencjonalna

  narusza prawa i dobra

  powoduje cierpienie i szkody

  wystpuje rwnowaga si

 • 6

  Nierwnowaga si w przypadku przemocy rwieniczej moe przejawia

  si tym, e:

  jedno z dzieci jest wiksze i silniejsze

  fizycznie

  rnica wieku midzy dziemi przekracza 3

  lata

  jedno z dzieci ma lepsz pozycj w grupie i

  cieszy si uznaniem

  jedno z dzieci dziaao grupie, a drugie byo

  zdane na wasne siy

  jedno z dzieci ma wiksze moliwoci

  intelektualne, emocjonalne

  Niebieska szkoa bezpieczna szkoa. Poradnik dla pracownikw owiaty

 • 7

  Skala zjawiska jak wiele dzieci dowiadcza przemocy w szkole?

  Niemal dwie trzecie polskich uczniw

  badanych w 2011 roku zostao co najmniej raz

  obraonych, wymianych lub przezwanych

  (63%).

  Odtrcania lub zoliwych plotek, a wic

  przemocy relacyjnej dowiadczyo dwie pite

  (41%) badanych uczniw.

  Agresji fizycznej (potrcanie, pobicie)

  dowiadczyo dwie pite (40%) uczniw i jedna

  czwarta (26%) uczennic.

  Z bada wynika, e chopcy znacznie czciej

  staj si ofiarami rnych rodzajw agresji ni

  dziewczta. Jedynie w przypadku agresji

  relacyjnej oraz agresji cyfrowej dziewczta

  nieznacznie czciej ni chopcy mwiy o tym,

  e dowiadczyy tego rodzaju agresji.

  "Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie bada" Instytut Bada Edukacyjnych

 • 8

  Skala zjawiska jak wiele dzieci dowiadcza przemocy w szkole?

  W roku szkolnym 2009/2010 w Polsce za

  ofiary drczenia mona uzna (osoby te byy

  drczenie co najmniej dwa-trzy razy w

  miesicu w cigu ostatnich kilku miesicy):

  wrd 11-latkw: 14% uczniw (10%

  dziewczt i 17% chopcw)

  wrd 13-latkw: 11% uczniw (8%

  dziewczt i 14% chopcw)

  wrd 15-latkw: 7% uczniw (5%

  dziewczt i 8% chopcw) (Mazur &

  Makowska-Szkutnik, 2011, s.155)

  "Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie bada" Instytut Bada Edukacyjnych

 • 9

  Co moe wiadczy o tym, e dziecko jest krzywdzone w szkole?

  nie chce wychodzi z domu do szkoy/wychodzi bardzo pno/bardzo wczenie,

  wraca ze szkoy pno, okrn drog,

  ma zniszczone podrczniki i przybory szkolne,

  prosi o ponowne kupienie "zgubionych" (zabranych lub ukradzionych) przedmiotw,

  "gubi" pienidze i prosi o kolejne/wynosi z domu przedmioty

  prosi o "zaatwienie" zwolnienia z WF

  opuszcza si w nauce

  wagaruje

  ma problem ze snem lub senne koszmary

  myli o sobie, e jest "gorsze"

  staje si apatyczne lub agresywne

  moe nie mie adnego bliskiego przyjaciela;

  mwi le o szkole, np.: "nie lubi tej szkoy", "nienawidz swojej klasy", "nie chc tam chodzi", itp.

 • 10

  Co zrobi, jeli podejrzewam, e moje dziecko doznaje przemocy?

  Porozmawia z dzieckiem Powiedzie dziecku o tym, co

  wiemy/zauwaamy i o swoich podejrzeniach

  zapewni o swojej mioci i o tym, e jestemy po jego stronie

  uwanie wysucha i da mu czas zauwaa i docenia jego mocne strony i

  prby radzenia sobie pozwoli mu na bezsilno, pacz potraktowa spraw i to, co mwi

  dziecko serio zapewni, e nie jest winne temu, co si

  dzieje nie obwinia samych siebie

 • 11

  Jak dziaa?

  Jeli w rozmowie z dzieckiem ustalicie, e prawdopodobnie jest w stanie poradzi sobie z t sytuacj:

  razem z dzieckiem wymyli sposoby reagowania, zachowania si w trudnych sytuacjach

  przewiczy te pomysy z dzieckiem (np. scenki)

  zwraca uwag na jego mocne strony, pokazywa, e potrafio sobie poradzi w rnych trudnych sytuacjach

  cay czas zapewnia o tym, e jestemy obok i chcemy mu pomc

 • 12

  Gdy to nie wystarczy, czyli jak interweniowa

  Poinformowa o sytuacji szko

  wychowawc, psychologa/pedagoga

  szkolnego

  warto dopytywa szko, jakie dziaania zamierzaj podj

  Jeli nie zostan podjte dziaania na

  rzecz zmiany sytuacji, mona szuka

  pomocy wyej (dyrektor szkoy ->

  Kuratorium Owiaty -> Rzecznik Praw

  Dziecka)

  Jeli doszo do popenienia

  przestpstwa powiadomi policj

  Obj dziecko pomoc specjalistyczn

  (psychologiczn/pedagogiczn)

 • Kontakt

  ul. Mydlarska 4

  30-703 Krakw

  Biura

  ul. Winiowa 36 m. 2

  02-520 Warszawa

  ul. Iwana Pawowa 1/1

  53-604 Wrocaw

  ul. Kociuszki 31a/8

  10-503 Olsztyn

  sekretariat@ud.edu.pl

  www.uniwersytetdzieci.pl

  Dzikuj!