Joe Vitale

  • View
    291

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dr. JOE VITALE, amerykański multimilioner, ujawnia swoje NAJSKRYTSZE TAJEMNICE

Text of Joe Vitale

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Podre do wntrza siebie Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej od- sprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Joe Vitalerok 2010 Data: 27.01.2010Tytu: Podre do wntrza siebie fragment utworu Tytu oryginau: Adventures Within Autor: Joe VitaleTumaczenie: Anna BuriakProjekt okadki: Marzena Osuchowicz-Podle Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia FortunaWydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.plAutor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowie- dzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie po- nosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzy- stania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECIOstrzeenie!...............................................................4 Wstp.........................................................................6 Rozdzia Pierwszy Zakazana strefa..........................................................9 Rozdzia Drugi Przejadka wrd kwiatw pomaraczy z Rajneeshem (oraz jego upadek)....................................................31 Rozdzia Trzeci Wybieram ycie........................................................53 Rozdzia Czwarty Uzdrawiajca wizja Meira.........................................76 Rozdzia Pity Wojenna duchowa gra partyzancka..........................86 Rozdzia Szsty Najgortsze nowe seminarium: chodzenie po rozarzonych wglach...............................................94 Rozdzia Sidmy Forum....................................................................104 Rozdzia smy Twoje ciao mwi to, co myli...................................118 Rozdzia Dziewity Najczciej uczszczana droga.................................131 Rozdzia Dziesity Biznes: najwikszy guru..........................................147 Posowie.................................................................162 O Autorze................................................................164 3. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe Vitale Ostrzeenie! To, co przeczytasz w tej ksice, moe Ci zaszokowa.Wikszo wydarze miaa miejsce ponad dwadziecia lat temu. Opisaem je ponad dziesi lat temu1. W owym czasie nie zdecydowaem si na opublikowanie tego materiau, gdy uznaem, e jest zbyt osobisty i emocjonalny. Ju same pierw- sze dwa rozdziay nie s dla strachliwych.Dlaczego zdecydowaem si na publikacj teraz?Po tym, jak moja ksika, Marketing duchowy, staa si best- sellerem w ksigarni internetowej Amazon, zdaem sobie spra- w z tego, jak wiele osb chciaoby pozna ca moj histori. Wielu pytao o to, co dziao si, zanim spotkaem Jonathana, duchowego uzdrowiciela, o ktrym pisaem w ksice.Nie zwracaem wikszej uwagi na te proby, dopki moja ostat- nia ksika, Najwikszy w historii sekret robienia pienidzy, rwnie nie staa si midzynarodowym bestsellerem na Ama- zon. Wtedy jeszcze wicej osb pisao do mnie z prob, abym opowiedzia im o swojej yciowej drodze. Wielu mwio, e chciaoby przeczyta moj autobiografi.1 Autor pisa te sowa w 2003 roku [przyp. red.]. 4 4. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe VitaleJak ju wspomniaem, wikszo tego materiau powstaa po- nad dziesi lat temu, kiedy zmagaem si z losem, godowaem i byem nieznany. Niewiele wtedy opublikowaem, mieszkaem w norze, ale wci podaem wytrwale (a raczej ledwo czoga- em si) za swoimi marzeniami.Przez ponad dziesi lat ksik, ktr teraz trzymacie w r- kach, odkadaem na bok, poniewa nie byem z siebie zadowo- lony. Miaem za sob mnstwo dziwnych zaj, poczwszy od chodzenia po rozarzonych wglach a po oddawanie czci guru i niewiele z tego wynikao. Chciaem widzie rezultaty swo- ich dziaa, ale adnych nie byo. W takich okolicznociach wstydziem si wtedy opublikowa t ksik. Nagraem wic dokument na dyskietk i schowaem j, nawet przed samym sob.Dyskietk znalazem w czerwcu 2003 roku. Tom Parish po- mg mi odczyta pliki, poniewa pisaem te rozdziay, uywa- jc programu komputerowego, ktry nie jest ju uywany. Jen- ny Meadows przeczytaa za t ksik i powiedziaa mi, e rze- czywicie powinienem j opublikowa. Powiedziaa mi, e ci- ko jej si czytao pierwsze dwa rozdziay, bo byy tak mocne, ale pozostaa cz ksiki bya interesujca, fascynujca, suge- stywna, dostarczaainformacji oraz prowokowaado mylenia. 5 5. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe VitalePrzeczytasz o najwczeniejszym etapie mojej duchowej cieki. Myl, e bdzie to dla Ciebie interesujca, i by moe inspiru- jca, lektura. Pamitaj o tym, e powstaa ponad dziesi lat temu. Zawiera czstk mnie, ktra przeobrazia si w czowie- ka, ktrym jestem dzisiaj.Pamitaj rwnie o tym, e moja nauka bya bolesna, za Ty moesz nauczy si czego poprzez czytanie.Innymi sowy, podczas gdy ja dowiadczaem rzeczy wyczerpu- jcych i dziwnych, aby zdoby wiedz, ktr posiadam dzisiaj, Ty moesz j zdoby po prostu poprzez lektur.Pamitajc o tym, przewr stron Dr. Joe VitaleSierpie 20036 6. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe Vitale Rozdzia Pierwszy Zakazana strefaDZIEJE POWSTANIA KRONIKARZA WIATA WEWNTRZNEGOZastanawiasz si pewnie nad tym, jak to si stao, e zostaem wcignity do kontrkulturowego ruchu o nazwie New Age. Sam si nad tym zastanawiam. Czasami wydaje mi si, e nie mia- em na to wikszego wpywu. Czsto wydawao mi si, e co prowadzi mnie na t dziwn ciek. Ale uchylanie si od odpo- wiedzialnoci nie pozwoli mi wyjani, dlaczego zrobiem to, co zrobiem.Najlepsze, co mog zrobi, to opisa niektre wydarzenia w swoim yciu. By moe wtedy zrozumiesz, dlaczego ycie w zakazanej strefie wydawao mi si atrakcyjniejsze od szarej rzeczywistoci. Zawsze ciekawio mnie moje ycie. To wanie ta ciekawo oraz pragnienie ucieczki od blu mojego dzieci- stwa sprawiy, e szukaem nowego sposobu na ycie.7 7. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe VitaleWCZESNE NARODZINYUrodziem si wczenie. Mj ojciec by elektrykiem, ja byem dla niego jak pierwsze poraenie prdem.Waciwie to mj ojciec by brygadzist na kolei, byym onie- rzem piechoty morskiej oraz bokserem, ktry by tak bardzo wdziczny Bogu za narodziny swojego pierwszego syna, e w ten zimowy deszczowy dzie 1953 roku poszed do kocioa, pad na kolana i podzikowa Panu.Jego wdziczno jednak nie trwaa dugo. Ojciec traktowa mnie oraz moj matk jak onierzy ze swojego plutonu. By autorytatywny, surowy, macho i, czasami, okrutny. Dopiero po czasie zrozumiaem presj, ktr odczuwa, wic nie pisz tego, aby byo Ci mnie al. Fakty to fakty.Mj ojciec odebra stare woskie wychowanie, ktre mwio, e to mczyzna jest gow rodziny i ma nad ni pen kontrol. To przekonanie byo dla niego rdem ogromnego stresu. Po- mimo e wiczy codziennie, biega, skaka na skakance i oka- da ciosami worek treningowy, czsto rwnie wyywa si na rodzinie. Nigdy nie byo to mie. Poniewa jednak byem dziec- kiem i nie mogem nic zrobi, nie byo od tego ucieczki.Pamitam, jak raz ojciec popchn mnie w kau ciepego mo- czu. Miaem wtedy chyba szesnacie lat. Nadal moczyem - 8 8. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe Vitaleko. Byo to dla mnie upokarzajce i niewygodne. Teraz wiem, e byo to spowodowane strachem przed ojcem. Baem si go. Jego zachowanie wywoywao taki strach u mnie i u moich bra- ci, e tylko w nocy dawalimy upust emocjom, za efekty tego byy tragiczne.W kocu mocz wypali dziur w moim materacu. Ta dziura stopniowo si zwikszaa, a mocz w kocu zacz si zbiera na dnie ka w plastikowej obudowie. By to okropny, cuchn- cy i enujcy widok.Pamitam dzie, w ktrym mojemu ojcu puciy nerwy. Ludzie wnosili wtedy dla mnie nowy materac. Bya przy tym obecna moja matka, bracia, siostra i babcia. Kiedy pracownicy dostawy podnieli mj stary materac, plastikowa obudowa pka, a ta trucizna rozlaa si po pododze. Mj ojciec straci panowanie nad sob. ya na jego szyi pulsowaa. Jego oczy przypomniay oczy dzikiego zwierzcia. Wiele razy mwi o tym, e kiedy uprawia boks, czuje dzik dz zabijania. W tej wanie chwili j dostrzegem. Byem przeraony. Czuem, jak wosy mi si je na karku.Przyoy swoj wielk do do mojej szyi i pchn mnie na zie- mi. Nastpnie pchn moj twarz w kau moczu. Nie mo- gem mu si przeciwstawi ani te nie miabym tego zrobi. Wpakuj tam swoj gb! krzycza ojciec. Posmakuj tego! 9 9. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe VitalePakaem. Moja matka bya przeraona i nie moga si ruszy. Babcia, matka mojego ojca, powiedziaa mu po wosku penym poruszenia gosem, eby przesta. Po kilku minutach tej tortury ojciec da mi spokj.Trudno jest zapomnie o takim zncaniu si. Albo wybaczy. Ju samo pisanie o tym sprawia, e przeszywaj mnie dreszcze. W kocu, oczywicie, przestaem si moczy w nocy, ale nie bya to wiadoma decyzja. W miar dorastania zmieniem si. Nigdy jednak nie zapomniaem lat naznaczonych strasznym zncaniem i ponianiem. TANIEC Z PRDEMPamitam, jak pewnego jesiennego dnia szedem z dwjk swoich braci do apteki na rogu. Byem wtedy nastolatkiem, najstarszym w rodzinie, wic opiekowaem si brami. Moi bracia rzucali w domy kamieniami. Kazaem im przesta, ale wiedzieli, e tak naprawd nic im nie mog zrobi. Rzucali wic dalej. Nagle z jednego z domw wybiega kobieta i przydybaa nas we trjk.Ta wielka, wredna kobieta zmusia nas, ebymy weszli z ni do jej domu i ebym zadzwoni po swojego ojca. Nie chce pani, ebym po niego dzwoni powiedziaem.10 10. PODRE DO WNTRZA SIEBIE fragment kliknij po wicej Joe Vitale Dzwo natychmiast albo ja zadzwoni! zadaa.Sami moecie sobie wyobrazi, co si dziao dalej. Chwil p- niej mj ojciec by prze