16
Konsten att vara källkritisk

Källkritik grund

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Källkritik grund

Konsten att vara källkritisk

Page 2: Källkritik grund

Hittar källor men är inte en.

Vad är en källa?- källan är den plats där du hittar/hämtar din information

Är en förvaringsplats för en massa olika källor – och vi som jobbar där gör det Google gör, men bättre – för vi värderar källorna också.

Källor

Page 3: Källkritik grund
Page 4: Källkritik grund
Page 5: Källkritik grund

Varför källkritisk?För att:

- inte bli lurad

- avgöra trovärdighet

- bilda sig en egen uppfattning

- kvalitetssäkra

Ju bättre källor desto bättre slutresultat/svar

Page 6: Källkritik grund

Vem har gjort vad, för vem, varför och när?

• Vem står bakom sajten?• Vad är det för sorts information?• Vem är den riktad till? • Varför finns sajten - vad är syftet?• När gjordes sajten? Uppdateras den?

Page 7: Källkritik grund

Privatperson

Myndighet

Organisation

VEM?

Vem ligger bakom?Vem är författaren?Vem är det som säger något?

Företag

Forskare

Tidskrift

Anonym/Okänd

Page 8: Källkritik grund

VAD?

Vad är det som skrivs?Vad är det personen säger?Vad är det för sorts text?Primär källa -sekundär källa?

Information

Fakta

Påståenden

Propaganda

Reklam

Forskning

Är detta den första gången det sägs? = Primär källa

Eller är texten hopplock från andra källor? = Sekundär källa

Page 9: Källkritik grund

Är detta den enda källan som påstår detta?

Finns det fler källor som säger samma sak?

Är källorna oberoende av varandra?

Oberoende källor ökar trovärdigheten

Page 10: Källkritik grund

Studenter/elever

Allmänhet

Forskare

Intressegrupper

Svårt språk – lätt språk

Layout?

Förenklad info

Stavfel

FÖR VEM?

Vem vänder sig texten till?Vem är målgruppen?

HUR?

Hur är texten skriven?Hur ser sajten ut?

Finns källhänvisningar?

Page 11: Källkritik grund

Att sälja

Propagera

Upplysa

Informera

Förmedla åsikter

Påverka

VARFÖR?

Vilket syfte har sajten?Varför har man skrivit boken?Vad vill författaren uppnå?

Page 12: Källkritik grund

Nya uppgifter?

Äldre material?

Uppdaterad sida?

NÄR?

När skrevs det?

Page 13: Källkritik grund

Wikipedia – bäst eller värst?

• Fakta och information om nya företeelser

• Långa, informationsrika artiklar

• Referenser till andra, kanske bättre, källor

• Anonyma textförfattare

• Är faktat sant?

• Inte alltid tydliga källhänvisningar

• Tungarbetat

Page 14: Källkritik grund

Wikipedia

• I första hand ett uppslagsverk – ger bakgrundsinfo och hjälp på vägen

• Var källkritisk! Kolla källhänvisningar!

• Dubbelkolla faktauppgifter

• Fastna inte!

Page 15: Källkritik grund

Att läsa en text källkritiskt

”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning. Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger initierade källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.”

(Mediekompass, http://www.mediekompass.se/mediekunskap/kaellkritik, 20111012)

Page 16: Källkritik grund

Några relevanta frågor till texten:

”Enligt en ny undersökning – vilken då???

är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler – hur många då??? borstar tänderna med färgad tandkräm

visar en rundringning – hur många har man ringt???.

Experter – vilka då??? anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat

hålla tyst om, uppger initierade källor – vilka källor???.

När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm – hur många är en folkstorm????.”