LA MATÈRIA

  • View
    557

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Material de compensatòria

Text of LA MATÈRIA

  • 1. La matria La matria Els estats de la matria Propietats de les substncies Substncies pures Nom: Data: IES: Curs: Professor: Aula: PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES

2. Unitat 3 LA MATRIA - 1 - 1. LA MATRIA ACTIVITAT 1: a) Llegeix: Anomenem matria tot el que ocupa un lloc en lespai. Sn matria tots els objectes que fem servir a la nostra vida quotidiana, els ssers vius, laire, el sol s fcil adonar-se que hi ha moltes classes de matria diferents. A vegades es parla de materials. Es diu, per exemple: Aquest objecte s dun material molt resistent. Entenem per materials les classes de matria que susen per construir o fabricar alguna cosa. b) Omple els buits: Tot all que ocupa un lloc en lespai sanomena _________________ . Quan parlem de la matria amb qu est feta una cosa tamb en diem __________ . c) Relaciona: s matria un arbre No s matria la rbia una roda una maleta la pacincia el gas but la por la sang un dof lalegria un vidre PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 3. Unitat 3 LA MATRIA - 2 - ACTIVITAT 2: a) Completa: Escriu alguns objectes que se solen fer amb cadascun dels materials segents Alumini: Marbre: Suro: Vidre: Llana: Escriu alguns materials que es fan servir per fer cadascun dels objectes segents: Una capsa: Un plat: Una pilota: Una tanca: Un tovall: b) Relaciona amb fletxes: MATERIAL OBJECTE llana gerra daigua arracades fusta jersei forquilla vidre termmetre taula plstic cadena bufanda acer llapis moneda llet tisores cadira or ulleres iogurt PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 4. Unitat 3 LA MATRIA - 3 - 2. ELS ESTATS DE LA MATRIA ACTIVITAT 3: a) Llegeix: Vivim envoltats de cossos molt diferents, com per exemple laire, laigua, les pedres, etc. Sabem que existeixen perqu amb els sentits els podem veure, tocar, olorar Les substncies que constitueixen aquests cossos sn una mostra dels tres estats bsics en qu pot presentar-se la matria: Estat slid: Saplica als cossos que tenen una forma prpia i un volum invariable. Sn prcticament incompressibles (no es poden comprimir). Estat lquid: Saplica a substncies que prenen la forma del recipient que les cont. Per tant, els cossos lquids no tenen forma prpia i el seu volum es mant constant encara que vari la forma del recipient que els cont. A ligual que els slids sn prcticament incompressibles. Estat gass: Laire, el but, el vapor daigua, sn alguns exemples de gasos. No tenen forma prpia i ocupen tot el volum del recipient on es troben tancats. Aquesta propietat sanomena expansibilitat. Els gasos sn compressibles (es poden comprimir). b) Observa els tres estats bsics en qu pot presentar-se la matria: Estat slid Estat lquid Estat gass un mineral laigua el fum PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 5. Unitat 3 LA MATRIA - 4 - c) Relaciona amb fletxes: En quin estat de la matria es troba un llibre slid el fum duna cigarreta el vi una bola de vidre una barra de pa lquid loli de girasol els cubets de gel loxigen el petroli gass un xarop el vapor daigua laigua del mar d) Completa les caselles en blanc: PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES La matria t ____ estats S (dibuixa) arbre L oli G vapor daigua (dibuixa)(dibuixa) 6. Unitat 3 LA MATRIA - 5 - ACTIVITAT 4: a) Omple els buits: La matria pot presentar-se en ________ estats: Estat slid, lquid i gass. Lestat _________: saplica a substncies que tenen una __________________ i un volum _____________ . Sn prcticament ________________. Lestat _________: saplica a substncies que ____ tenen __________________ i el seu _________ es mant constant. Sn prcticament _________________ . Lestat _______: saplica a substncies que ____ tenen __________________ i ocupen __________________ del recipient on es troben tancats. Aquesta propietat sanomena expansibilitat. Els gasos sn compressibles. b) Explica el vocabulari: Diem que un cos s incompressible quan t un ________ constant. Diem que un cos s compressible quan t un volum ___________ . Diem que un cos s expansible quan _______________________ . c) Completa el segent quadre escrivint SI o No, segons correspongui: ELS ESTATS DE LA MATRIA SLID LQUID GASS T forma prpia Adopta la forma del recipient T el volum constant Ocupa tot el volum del recipient que el cont s compressible s incompressible s expandible PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 7. Unitat 3 LA MATRIA - 6 - ACTIVITAT 5: a) Llegeix: Tant els lquids com els gasos poden relliscar sobre una superfcie, lliscar per linterior dun tub, o sortir per un forat de la paret del seu recipient. Aquesta forma de moures sanomena fluir. Per aix als lquids i als gasos sels anomena fluids. b) Omple els buits: _______________________________ Els ________ i els ________ poden _______________________________ _______________________________ c) Encercla la paraula de dins del parntesi que sigui ms adient a la frase: Aquesta forma de (caminar, moures, nedar) sanomena ______________________ . Per aix als lquids i als gasos sels (crida, anomena, diu, escridassa) ____________ . d) Relaciona amb fletxes: Lquid en reps Lquid fluint e) Busca en la sopa de lletres 6 paraules relacionades amb aquest tema: I N C O M P R E S S I B L E M A Z L I A V Q D E F L U I D E O J P D T R G Y L P S V Q I S U S T H E J A K F E O R U A L C O M P R E S S I B L E I U G N L F S I M O C G M I B D N I B I C G A E S T A T D X H K C L A M B D S R E J C F O T X F PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 8. Unitat 3 LA MATRIA - 7 - 3. PROPIETATS DE LES SUBSTNCIES ACTIVITAT 6: a) Llegeix: Les propietats de les substncies sn: 1. Color, olor, sabor 4. Elasticitat 2. Duresa 5. Malleabilitat i ductilitat 3. Tenacitat b) Pensa i relaciona: Tenim dos objectes, un de vidre i un altre de ferro. Algunes de les seves propietats no depenen de la matria de qu sn fets, per tant, poden pertnyer igualment a lobjecte de ferro i al de vidre. Relaciona amb fletxes als objectes que pertany cadascuna. volum de 25 cm3 . transparent (la llum passa a travs seu). massa de 100 g. resisteix els cops sense trencar-se. forma arrodonida. incolor (no t color). temperatura de 20 C. atret per un imant c) Llegeix i omple el quadre: Algunes propietats dels cossos no ens informen de la classe de matria de qu sn fets. Per hi ha altres propietats que depenen exclusivament de la substncia de la qual estan formats. Depn de la matria SI NO massa x transparncia volum color forma temperatura PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 9. Unitat 3 LA MATRIA - 8 - ACTIVITAT 7: a) Llegeix: 1. Color, olor, sabor: Hi ha substncies que es reconeixen pel seu color caracterstic que permet distingir-les daltres. A les substncies que no tenen color se les anomena incolores. Altres substncies susen per la seva olor, per exemple, en lelaboraci de perfums. A les substncies sense olor se les anomena inodores. Daltres substncies es fan servir pel seu sabor, sobretot a les indstries alimentries i farmacutiques. A les substncies que no tenen sabor se les anomena inspides. b) Completa el text: Hi ha ____________ que es reconeixen pel seu _______ _____________ que les distingeix daltres. A les substncies que no tenen color se les anomena _________ . Altres substncies susen per la seva _________ , per exemple, en lelaboraci de __________ . A les substncies sense olor se les anomena ___________ . Daltres substncies es fan servir pel seu _________ sobretot a les indstries ____________ i ______________ . A les substncies que no tenen sabor se les anomena ____________ . c) Pinta les segents matries del seu color caracterstic: El sofre s groc El suro s marr El sulfat de coure s blau Lacer s gris PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 10. Unitat 3 LA MATRIA - 9 - d) Escriu UNA o DUES propietats (color, olor o sabor) que permetin diferenciar: el ferro de la plata: laigua de lalcohol: la sal del sucre: el plom del coure: e) Escriu SI o NO segons es compleixin les propietats de les substncies: substncies lquides INCOLORA INODORA INSPIDA substncies slides INCOLORA INODORA INSPIDA acetona SI NO ? fusta aigua vidre vi suro gasolina plata oli gel alcohol ferro f) Fes una creu segons la segent afirmaci sigui CERTA o FALSA: Lolor, el color i el sabor permeten diferenciar diferents classes de matria. cert fals Olorar substncies desconegudes et pot produir greus trastorns, com ara lesions a les vies respiratries, intoxicacions i emmetzinaments. cert fals Tastar substncies desconegudes no et pot produir greus trastorns, ni lesions a les vies respiratries, ni intoxicacions ni emmetzinaments. cert fals g) Fes una llista de substncies txiques i no txiques per al consum hum: Substncies txiques Substncies no txiques - - - - - - PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 11. Unitat 3 LA MATRIA - 10 - ACTIVITAT 8: a) Llegeix: 2. Duresa: s la resistncia que els slids oposen a ser penetrats o ratllats per altres slids. El diamant s la substncia ms dura que es coneix. La substncia que es ratlla fcilment diem que s tova. b) Completa el text: La ___________ s la resistncia que els slids oposen a ser _____________ o ___________ per altres slids. El ____________ s la substncia ms ________ que es coneix. La substncia que es ratlla ________________ diem que s ______ . c) Numera els segents materials de 1 a 5 segons la duresa: Alumini Plstic Diamant Cera Vidre d) Completa els buits amb els objectes anteriors: El plom ratlla la cera. El diamant ratlla _______________________ Lalumini ratlla _________________________ El vidre ratlla __________________________ La porcellana ratlla ______________________ El plstic ratlla _________________________ PROGRAMA DEDUCACI COMPENSATRIA - COMARQUES GIRONINES 12. Unitat 3 LA MATRIA - 11 - ACTIVITAT 9: a) Llegeix: 3. Tenacitat Quan un material s difcil de trencar o deformar diem que s tena. Un material que es trenca fcilment diem que s frgil. b) Completa el text: Quan un material s difcil de ___________ o __________ diem que s ___