La matèria i els materials

 • View
  30

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of La matèria i els materials

 1. 1. DEFINICINS: MATERIA: Es la substcia que estan fets tots els objectes. Planetes, Estels, La Terra.- els oceans, les roques, o les persones. La composici de la matria s variable, no t la mateixa composici un planeta que loce o una roca. La matria amb propietats sanomena SUBSTNCIA,ej. Ferro, oli, aire, les substncies que serveixen per fabricar objectes sanomenen MATERIALS.
 2. 2. PROPIETAT SLID LQUID GASS VOLUM CONSTANT CONSTANT VARIABLE FORMA INVARIABLE VARIABLE VARIABLE
 3. 3. ESTATS DE LA MATRIA
 4. 4. DIFERENCIA ENTRE VAPORITZACIO I EVAPORACIO DE LAIGUA VAPORITZACI: Passa a vapor daigua totes les particules del lquid. Diem que laigua bull i aix nomes passa a 100C Temperatura debullici EVAPORACI: Nomes passa a vapor daigua les particules de la superficie. Diem que laigua comena a bullir.
 5. 5. DE QU ESTAN FORMADES LES SUBSTNCIES? Les substncies estan formades per unes peces bsiques que sanomenen TOMS En l tom hi veiem particules de diferent colors, en el centre nhi han de color vermell que sanomenen NEUTRONS, i de color blau que sanomenen protons, forman el NUCLI i al seu voltant giren particules de color gris que sanomenen ELECTRONS, La zona on giren sanomena lESCORA. La uni dtoms forma la MOLECULA
 6. 6. MOLECULES Poden ser dtoms iguals, o diferents
 7. 7. COM PODEN SER ELS TOMS DE LES SUBSTNCIES? UN SOL TIPUS Es diu que s una substncia pura, i sanomenen ELEMENT QUMIC
 8. 8. ELEMENT QUMIC Sen coneixen 118, dels quals 90 estan a la natura i la resta shan fabricat al laboratori. Estan tots recollits en la Taula Perodica dels elements. Com sidentifiquen: 2: nombre de protons 4: nombre de neutrons He: smbol qumic Helium: Heli ( deu grec del Sol ) 2 He Helium 4,0026
 9. 9. DIFERENTS TIPUS Sanomenen COMPOSTOS es representen amb una formula qumica que indica el nombre d toms que hi ha de cada element H2O 2 TOMS DHIDROGEN 1 TOM DOXIGEN
 10. 10. COM PODEM CLASSIFICAR LES SUBSTNCIES? SUBSTNCIES PURES MESCLES
 11. 11. SUBSTNCIES PURES Sn aquelles que estan formades per: Elements ( Ferro, Plata, Or,...) Un sol tipus de compost ( aigua destillada, sucre)
 12. 12. MESCLES Substncies formades per diversos elements, o compostos en proporcions variables La seva composici sn els elements que la formen.
 13. 13. MESCLES HOMOGNIES HETEROGNIES
 14. 14. MESCLES HOMOGNIES Sn aquelles que a simple vista no podem veure els seus components S anomenen SOLUCI.
 15. 15. MESCLES HETEROGNIES Sn aquelles que ha simple vista podem veure els seus components.
 16. 16. COM PODEM SEPARAR LES MESCLES HOMOGNIES EVAPORACI DESTILLACI CROMATOGRAFIA
 17. 17. EVAPORACI Sutilitza per separar un slid que esta dissolt en un lquid. Ej. Aigua amb sucre
 18. 18. DESTILLACI Sutoilitza per separar lquids que tenen punts d ebullici diferents. Ej. Aigua i alcohol
 19. 19. CROMATOGRAFIA Sutilitza per separar components de mescles amb propietats semblants. Ej. Tinta boligraf
 20. 20. HETEROGNIES FILTRACI CENTRIFUGACI SEPARACI MAGNETICA DECANTACI
 21. 21. FILTRACI Ej. Sorra i aigua
 22. 22. DECANTACI Exemple: Aigua i oli
 23. 23. CENTRIFUGACI Tcnicas bsicas de laboratorio: centrifugacin
 24. 24. SEPARACIO MAGNETICA Separar particules de ferro.