Click here to load reader

Leko se7 nhung-thu-thuat-hay-trong-office-2013

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leko se7 nhung-thu-thuat-hay-trong-office-2013

 • Nhng th thut hay trong Office 2013

 • Microsoft Office l ng dng vn phng kh quen thuc vi ngi dng,

  gip bn lm vic tt hn vi b Office 2013 mi m v nhiu tnh nng, bi

  vit ny s hng dn cc bn chi tit nht nhng th thut bn nn bit

  nh s trang linh hot trong Word 2013

  y l tnh hung thng gp phi vi nhng ti liu c trang ba, mc lc. Theo

  , ngi dng khng mun nh s trang cho cc trang ny, nhng theo mc nh

  l ngi dng phi nh s trang ngay t trang u tin. gii quyt vn , bn

  cn s dng tnh nng chia section trong MS Word. u tin, bn hy xc nh

  nhng trang no khng cn nh s trang. Sau , t con tr di cng ca

  trang cui trong nhng trang trn > th PAGE LAYOUT > Breaks > Next Page.

  Nu c xut hin mt trang trng gia nhng trang cn v khng cn nh s

  trang, bn nhn phm Delete ko nhng trang bn di ln.

 • download office 2013

  Ty chn chia section trong MS Word 2013.

  Nh vy, nhng trang trong vn bn c chia lm hai phn (section) khc

 • nhau. By gi hy t con tr ti trang u tin trong s nhng trang cn nh s,

  ri vo th INSERT > chn Footer > Edit Footer > hy chn ti Link to Previous.

  Ty chn tch bit s trang gia cc section.

  Sau , cng trong th INSERT, chn Page Number > Format Page Numbers >

  nhp s th t ca trang u tin ti Start at > nhn OK.

 • Bt u nh s trang t 1.

  Thit lp nh dng mc nh cho MS Word 2013

  phin bn mi s khng cn tn ti ty chn Format > Font > thit lp nh dng

  > nhn Default dng mc nh na. Trn MS Word 2013, th HOME, bn

  nhn chut phi ln nhm nh dng Normal > chn Modify > thit lp nhng nh

  dng mc nh mun dng > i du chn t Only in this document (ch p dng

  ln vn bn hin ti) sang New documents based on this template cc nh dng

  trn c hiu lc vi c nhng vn bn to mi sau ny.

 • M ch thit lp nh dng mc nh.

  S dng nh dng cho mi vn bn s to sau ny.

 • T mu cc hng xen k trong MS Excel 2013 nhanh chng

  phn bit cc hng ca mt bng tnh trong Excel, bn nn t mu nhng hng

  xen k. Tuy nhin, thay v phi ngi la chn tng hng, bn c th s dng cng

  c c sn t mu tht nhanh chng. Trc tin, bi en vng cha nhng hng

  cn t mu. Sau , vo th HOME > chn Conditional Formating > New Rule.

 • To lut t mu tnh.

  Trn ca s va hin ra, ti trng Select a rule type, bn chn Use a formula to

  determine which cells to format > nhp =MOD(ROW(),2=0) vo Format values

  where this formula is true > nhn Format chn mu mun dng. Thao tc trn

  gip bn t mu cho nhng hng c s th t chn. Cn t mu cho cc hng c

  s th t l, bn ch vic i on =MOD(ROW(),2=0) thnh =MOD(ROW(),2).

  Trn thc t, bn c th t mu cho cc hng chn hoc l, ri mu trng (mc

  nh) cho cc hng cn li.

  Thit lp lut t mu.

 • Kt qu sau khi thit lp tnh nng t mu cho hng.

Search related