Malalties genitourinàries

  • View
    617

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Malalties genitourinàries

1. MALALTIES GENITOURINRIESJuanan Prieto, Melanie Rodrguez, AzaharaGarca, Fallou Lo1 Batxiller B 2011-2012 2. 1. Introducci ndex2. Malalties- Endometriosis- Priapisme- Clculs Renals- HiperPlsia Benigna de Prstata- Cistitis- Vaginisme- Hidrocele- Menopausia3. Conclusi4. Bibliografia 3. 1.INTRODUCCILaparell genitourinri s un rgan del sistemade tots els organs reproductius i del sistemaurinari. s el sistema menys extens de lsserhum. En el mn hi ha uns 150 milions dinfeccionsgenitourinries a lany. 4. 2. Malalties 5. ENDOMETRIOSIS 6. DefiniciLa endometriosis consisteix en la aparici i creixement deteixit endometrial fora del ter, sobre tot en la cavitat plvicacom en els ovaris, darrere del ter, en els lligaments uterins,en la bufeta orinaria o en el instet. 7. Causes i TipusLa causa de la endometriosis s desconeguda o no es sap ambtotal certessa: Una teoria s que durant la menstruaci el teixit endometrialtorna al abdomen en lloc de evacuar-se amb la menstruaci.Els tipus de endometriosis sn: Endometriosis interna: El endometri ectpic es troba entreles parets del miometri. Endometriosis externa: El endometri es pot localitzar enqualsevol rgan del cos. 8. Smptomes i DiagnosiSMPTOMES: DIAGNOSI: Ha dexistir un dolor menstrual,Amenorreapresncia duna massa anexial oAlteracions menstruals infertilitat.Asimptomtic AstniaUtilitzar lecografia i ressonnciaDolormagntica per localitzar rees gransFatiga dendometriosiHipermenorreaInfertilitat Diagnosi ms segur ambRestrenyimentlaparoscopa, en la qual es pot detectaritractar elteixitTrastorns intestinals..etc endometrisic situat fora de lloc. 9. TractamentTractament del dolorServeix per a algunes dones amb smptomes lleus. Eltractament es basa en medicaments per al dolor o analgsics.Tractament Hormonal:Serveix per a dones que no es volen quedar embarassades perque necessiten curar la sea malaltia. El tractament consisteixen insertar hormones.Tractament Quirurgic:Es la millor solucio per a dones amb endometriosi extensa. Hiha 2 tipus: LAPAROSCOPIA i LAPAROTOMIA 10. PRIAPISME 11. DefiniciEl priapisme s una enfermetat quecausa intens dolor, per el qual el peneerecte no retorna al seu estat flcidper un tempsprolongat. 12. Causes i TipusLes causes del priapisme sn: Conseqncia dalgun tipus de trastorn a la medulla espinal,de leucmia o de inflamaci de la uretra.Els tipus de priapisme sn: Primari: Presenta entre un 45% i 60% dels casos tractats. Esdesconeixen les causes, per podria ser simplement unaerecci que es prolonga ms temps. Secundari: Poden trobar-se causes nervioses i mecniques. 13. Simptomes i DiagnosiSimptomes: Pene en erecci amb elglande flcid.Diagnosi: Aquest s inconfusible,ja que no hi ha activitatsexual. 14. Tractament Miccionar amb frequncia Evitar la deshidrataci No tenir activitats sexuals prolongades 2H 15. CLCULSRENALS 16. DefiniciLa litiasi renal s un trastorn que afecta al sistema urinarion es formen clculs en el rony o en les vies urinries,deguda a la cristallitzaci i precipitaci 17. Causes i TipusCAUSES-Dieta incorrecta, excs de productes daliments generadors dcido, farinablanca i productes del sucre.-Carncia de la vitamina A, productes excesius de la vitamina D.TIPUS-Que contenen calci: Tipus de clcul ms com. El calci que no s necessariper als ossos i els msculs passa als ronyons i formen pedres.-cid ric: Es pot formar quan hi ha massa cid a lorina.-Estruvita:Aquestes pedres contenen el mineral magnesi i amonac, unadeixalla.-Cistina: La cistina s una de les substancies que formen els msculs, aquestasacumula en lorina i forma pedres. 18. Simptomes i Diagnosi SIMPTOMES-Dolor sever en la seva tentativa de passar por luretra.-Desig de micci, micci dolorosa, micci escasa, nusies.-Sangrat en lorina( a vegades)-Suats-Calfreds DIAGNOSIS-Anlisis y cultius dorina,-Raigs X del abdomen,-Ecografia del rony i les ves urinaries,-Escner o TAC-Urografia intravenosa. 19. Tractament-Beure molta agua ( 2-5, 4 litres al dia)-Seguir les recomanacions del metge.( En algus cassosprohibiran alguns aliments, com la carn, depn del tipusde clcul renal que siga)-En alguns cassos es receptaran medicaments per preveniro evitar que es formir pedres del tipus cid ric o decalci. 20. HIPERPLSIABENIGNA DEPRSTATA 21. DefiniciLa hiperplsia benigna prosttica (HBP) consisteix en uncreixement excessiu en la mida de la prstata peraugment en el nombre de cllules. s molt com en elshomes a partir de 60 anys. 22. Causes-Augment de ledat-Augment destrgens-Augment de testosterona-Disfunsi del muscle detrusor de la bufeta 23. Simptomes Obstructius Disria (dificultat de micci), dinici o continutat.Sensaci de buidatge incomplet.Doll miccional dbil.Goteig postmiccional. Irritatius Pollaciria: augment de la freqncia dorinar. Nictria: necessitat de llevar-se a la nit a orinar. Urgncia miccional 24. Diagnosi-Quantificaci dantigen prosttic-Ecografia prosttica i ndex prosttic-Bipsia prosttica 25. Tractament FARMACOLGICS-Blocadors alfa:Agents farmacolgics que actuen com antagonistes dels receptors alfaadrenrgics. CANVIS EN LESTIL DE VIDA- Els pacients hauran de disminuir la ingesta de lquids abans danar a dormir,i a ms, moderar el consum dalcohol i de cafena. CIRURGIA: -Resecci transuretral de prstata: eliminaci de part de la prstata atravs de la uretra.-Prostatectomia: amb una incisi a la part baixa de labdomen. 26. CISTITIS 27. Definicis la inflamaci aguda o crnica de la bufetaurinaria, amb infecci o sense ella. 28. CausesCauses: La causa una infecci provocada pelbacteri escherichia coli. Tamb la potprovoca una altra bacteri com Staphylococcusepidermis. 29. Simptomes1. Sensaci de tindre ganes dorinar i no poder.2. Presncia de pus en lorina3. Presncia de sang en lorina4. Sensaci de dolor5. Necessitat dorinar amb ms freqncia6. Dolor al mantenir relacions sexuals7. Dolor en el pubis 30. Diagnosi-Anlisi dorina-Cultiu dorina-Examen fsic-Citoscopia-Ecografia abdominal-Urografia 31. Tractament- Cuidar la higiene genital-Beure molta aigua-No estar amb ropa humida molt de temps(banyador)-No aguantar lorina 32. VAGINISME 33. Definicis la impossibilitat de realitzar el coito deguta la contracci involuntria dels msculs delterci inferior de la vagina. 34. Causes-Pot ser als genitals i a la penetraci-Sentiment de culpabilitat-Abussos-Dolentes experincies sexuals 35. Simptomes-No poder insertar tampons a la vagina-No poder realitzar exmens plvics-No poder insertar el teu propi dit en la vagina-Dolor quan sintenta la penetraci-Prdua del desitg sexual 36. Diagnosi-Examen plvic-Examen fsic 37. Tractament-Mtode de la hipno-sensibilitzaci: Utilitzalhipnosis perqu es relaxa i redueix lansietat-Desensibilizaci mitjanant el tacte vaginal:Utilitza lhipnosis i la dona sintrodueix un dit i siel pot soportar, desprs un altre..-s de dilatadors vaginals:Dilatador del tamany dun dit. 38. HIDROCELE 39. DEFINICIEl terme hidrocele ve del grec "hidro" (aigua) i"celebra" (tumor). Un hidrocele testicular suna col lecci de fluid aqus en la funda quesubjecta el testicle . 40. Simptomes Escrot normal o anormal. Inflamacidelescrot, normalmentdolorosa. 41. Diagnosi-Una ecografiatesticular. 42. Tractaments possible extreure el fluid amb una agulla ixeringa. Aquest procediment s molt simple,per com el fluid tendeix a acumular una altravegada, no es sol aplicar. 43. MENOPAUSIA 44. DefiniciLa menopausa es defineix com el diaen qu la dona t la seva ltimamenstruaci, aix pot durar 24 hores 45. Simptomes Cicles menstruals irregulars Sequedat vaginal Dolor durant el coit Canvis emocionals Canvis en la figura corporal i obesitat Osteoporosis. 46. TractamentDieta i alimentaci correcta en la menopausiaExercici fsicEliminar hbits txics 47. 3. ConclusiNo existeix un mtode que arribi a evitar aquestesenfermetats, en canvi, si canviem alguns costum de lanostra vida quotidiana podem arrivar a prevenir-les.Per exemple:-Beure molt de lquid-Tenir una alimentaci correcta-Mantenir lhigiene-Eliminar hbits txics (tbac, drogues etc)-Sotmetres cada cert temps a revisions mdiques i seguir elsconsells del nostre metge o especialitzat. 48. 4.BibliografiaENDOMETRIOSIS:Wikipedia - Web Consultas - Proyecto BebeCLCULS RENALS:Salud - Ics.Gencat - LukorHIPERPLSIA BENIGNA DE LA PRSTATA:Causes prstata-Viquipdia prstataCISTITIS:Informaci - Wikipedia 49. 4.BibliografiaVAGINISME:causes.. wikipedia Informaci sexualPRIAPISME:Wikipedia - EntornoMedico - Doctissimo