Maslow ve Varoluşcu Yaklaşım

 • View
  287

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Maslow ve Varoluşcu Yaklaşım

 • Univerist Education Company

  Pk:34736 Kozyata I Kadky I stanbul I Trkiye

  T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com

 • univerist.com

  Abraham H. Maslow klinik gzlemlerinden yola karak insan davranlarna yn

  veren temel gereksinimlerin neler olduunu almalarnda ortaya koymutur

  Onun gereksinimler hiyerarisi kuram, belki de motivasyon ve gereksinimlerle

  ilikili olarak dnyada en yaygn ekilde tannan motivasyon kuramdr

  Maslow a gre insanlar, doutan gelen ve belirli davranlarna yn veren bir

  takm gereksinimlere sahiptir.

  Bu gereksinimler tatmine ulancaya kadar insan davranlarn etkilemekte ve

  hiyerarik bir dzen iinde aadan yukarya doru sralanmaktadr.

  Maslowa gre insanlar, alt-dzey gereksimini (yeterince) tatmin ettike en

  alttakinden en ste doru ilerlemekte ve ayrca tatmin edilen gereksinim davran

  artk etkileyememektedir.

 • univerist.com

 • univerist.com

  Fizyolojik gereksinimler motivasyon kuram

  ierisinde genelde fizyolojik drtler olarak

  ele alnmaktadr .

  Bunlar ierisinde alk, susuzluk, cinsellik

  vb. gibi belli bal gereksinimler

  sralanabilmektedir.

 • univerist.com

  Maslow fizyolojik gereksinimlerin greceli

  olarak iyi ekilde tatmin edilmesinin

  ardndan gvenlik gereksinimi bal

  altnda yeni bir gereksinim dizisinin ortaya

  kacan belirtmitir.

  Bunlar:Kendini koruma;istikrar;gven

  duyma;korkudan,kaygdan ve karmaadan

  kanma;planlama,dzen,kural,limit

  gereksinimi ve koruyuculuun devamll

  gibi bir ok faktr olarak kategorize

  edilebilir.

 • univerist.com

  Maslow toplum yapsndaki dzenlemeler ve bireyin sahip olduu

  gvenceler nedeniyle bu gereksinimin aktif bir motivator grevi

  grmediini belirtmitir

  Ancak, sava, hastalk, doal afetler, su dalgalar, kronik ekilde gelien

  kt koullarn ortaya kmas durumunda aktif ve dominant hale

  geleceini belirtmitir.

 • univerist.com

  Fizyolojik ve gvenlik gereksinmelerinin

  her ikisinin de olduka tatmin edilmesi

  durumunda, sevme, sevilme, ait olma

  gereksinimlerini ortaya kacaktr.

  Bu durumdaki birey, bir arkada, bir sevgili,

  bir e veya ocua ilikin yokluu daha

  nce olmad kadar youn ekilde

  hissedecektir.

  Ailesi ya da bir grup iinde insanlarla

  duygusal ilikinin aln duyumsayacak

  ve bu gereksinimini karlamak iin youn

  aba gsterecektir

 • univerist.com

  Bu gereksinimler iki temel dizi eklinde snflandrlabilmektedir. Bunlardan ilki,

  dnyann gznde g, baar, yeterlilik, ustalk ve beceri gsterme gven salama

  arzusu ve ayrca bamszlk ve zgrlk arzusu duymak olarak ifade edilirken.

  kincisi ise, n-prestij (bu, dier insanlardan gelen gven ve sayg olarak

  tanmlanabilir), stat, an ve eref, stnlk, tannma, zen, nem, saygnlk ya da

  takdir iin duyulan arzu eklinde belirtilmektedir.

 • univerist.com

  Maslow , tm bu saylan gereksinimlerin tatmin edilmesi durumunda bile, kiiler

  bireysel olarak uygun olduu eyi yapmyorsa, kendilerini yeni bir honutsuzluk

  ve rahatszlk duygusu iinde bulunabileceklerini belirtmitir.

  Bir kii ne olabiliyor ise onu yapmal ve kendi doasna sadk kalmaldr. Bu

  gereksinim kendini gerekletirme olarak adlandrlmaktadr. Ebetteki bu

  gereksinimin boyutlar kiiden kiiye olduka fazla deiim gsterecektir.

 • univerist.com

  Gerei daha iyi ve yaln ekilde alglar ve gerekle daha rahat ilikiler

  kurarlar.

  Kendilerini, bakalarn ve doay olduu gibi kabul ederler.

  Davranlarda kendiliindenlik, sadelik ve doallk gsterirler.

  Sorunlarn kendisine odaklanrlar.

  evreden ayrktrlar, yalnzla gereksinim duyarlar.

  zerklik arzularlar, kltrden ve toplumdan bamszlk arzusu ve eylemi

  iindedirler.

  Yaam srekli ekilde yeniden yaarlar, hayata ynelik minnettarlk

  duygusu tarlar.

 • univerist.com

  Bireyin a, susuz, uykusuz, yorgun olmamas ortamdaki s, hava

  sorununun, rahatsz olunan durumlarn olmad ortamlarn

  yaratlmas

  Bireyin tehdit, alay, acmaszca eletiriye maruz kalmamas,

  grlerini aktaramayaca ortamlarn olmamas.

  Korku ve kaygnn olduu, motivasyonun olmad ortamlarn

  olmamas. Ak ve net kurallarn olmas.

 • univerist.com

  Bireyin ortamdaki dier kiiler tarafndan

  benimsenmesi, sevildiini hissetmesi,

  kiilerin birbirleri ile etkileimin olmas.

  Bireyin yeteneklerini sonuna kadar

  kullanarak istedikleri yere gelmelerini ve

  hedeflerini gelitirmelerini salayacak

  ortamlarn oluturulmas

 • univerist.com

  Varoluu yaklam insann biricik

  oluu ve zgn olma zelliini hie

  sayarak bir nesne gibi ele alan

  yaklamlara kar bir tepki olarak

  domutur.

  Varoluu dnce insann kendini

  yaamakta olduu zaman iinde var

  edebilecei ve deitirilebilecei

  ilkesine dayanmaktadr.

  Bu yaklama gre insan her eyden

  nce tanmlanmas gereken bir

  nesne deil bir var olutur.

 • univerist.com

  Kaygda bir hastalk deil yaamn sorumluluklarndan kan bir anlatmdr.

  nsan yaamnn belirleyicileri insann gemii ve isel drtleriyle kstlanamaz.

  Varoluu yaklamda bireyin problemlerinin zm insann gemiinde yada

  Biyolojik yapsnda deil yaam yollarn zgrce seip sorumluluunu

  stlenmesindendir.

 • univerist.com

  Varoluu yaklam insan Psikanalitik ve

  davran yaklamlardan farkl bir bak

  asyla yorumlamaktadr.

  nsan her eyden nce bir var olutur,

  tanmlanamaz. Bu nedenle insan bir kiilik

  kuram erevesine alnarak tanmlanp

  incelenemez. nsan herhangi bir nesne gibi

  nicelenerek anlalamaz.

  nk yeryzndeki tm varlklarda z

  varolutan nce gelir. Fakat insanda ise

  Varolu zden nce gelir bu nedenle kendi

  varln kendi yaratabilen tek varlk

  insandr.

 • univerist.com

  nsan dndaki tm varlklar varolularndan nce

  yaratlmlardr.Masa masaln, aa aaln kendisi

  yapamaz.

  Fakat sadece insan insanln kendisi yapabilmektedir ve nasl

  yaparsa da yle var olur yle de yaar. nsan deerlerini ve

  yolunu kendi seer.

  Yaamaya balamadan nce insan yoktur. Yaama anlam veren

  yaayan insandr.

  Doada insana yol gsterecek yine insann kendisidir.

  Bu nedenle insan zgrdr ve yaamn

  ynlendirme, seim yapma zelliine sahiptir. Bylece kendi

  var oluunu gerekletirmektedir.

 • univerist.com

  1. Varoluu yaklamn dierlerinden

  ayran en nemli farklardan biri doa

  bilimlerinde geerli olan nedensellik

  kavramnn psikolojiye aktarlmasna kar

  kmasdr.

  Bu yaklama gre insann var oluunda

  neden- sonu ilikisi yoktur. Yani ocuktaki

  yaanm bir olay o insann yetikin

  yaamndaki baz davranlarn nedeni

  olamaz.

 • univerist.com

  2.Varoluu yaklam zne ve nesne eklindeki bir ikicilie, dalist

  anlay da kar kmaktadr.

  Bu yaklam dnya iinde birey birliini vurgulamaktadr ve bu birlii bozan her

  trl gr insann varoluunun anlamn saptrmaktadr.

  nsan Fenomonolojik bir olutur. Fenomen de o anda var olan her eydir. nsan

  ve davranlarn belli tanmlar ve kalplar ile aklamak onun bireyselliine ve

  zgnlne yaplan saygszlktr.

 • univerist.com

  3. Varoluu yaklam asndan insan, kendi varlnn ne yapmakta

  olduunun ve kendisine neler olduunun bilincindedir.

  Evrende davranlarnn neden ve sonularn bilen seme zgrl olan tek

  varlk insandr.

  Bunun sonucu olarak da insan kendisi ve evresindeki olaylarla ilikin kararlar

  verme ve kendi sorumluluunu stlenme yeteneine sahiptir.

  nsan seip yaparak kendi var oluunu yapan tek varlktr ve bu var oluundan

  doan sorumluluu yklenmelidir.

 • univerist.com

  4. Varoluu yaklamn insana tamamen iyimser bir adan bakt yargs

  doru deildir. nk varoluu yaklam yaamla ilgili olduu kadar lmle

  de ilgilidir.

  Bir hie indirgenme olasl her zaman insanla birliktedir.

  Bu olaslk ona hilii anlatmaktadr ve hilik lmle simgeletirilmektedir.

  Bunu bilmek yaam da srekli bir kayg oluturur. lm de varolusal

  gereklerden biridir insan lmle de yzlemelidir.

  nk insan kendi varolu gereklerinden kaamaz. Yzleerek sorumluluunu

  alabilmelidir. Bylece bu korkuyu yenebilir.

 • univerist.com

  5. yle evrende dorular ve yanllar aramak zm deildir. Dorular

  bireyin yaadklar ve algladklardr. Geree entelektel abalarla deil

  fenomenleri anlamaya allarak varlabilir.

  Yani olaylarn arkasndaki gerekler onu yaayan kii tarafndan grld

  biimi ile anlalabilir.nemli olan olay deil nasl alglanp anlamlandrlddr.

  Gerekte bu olur. Varoluu yaklamda danman, danann davranlarn

  dnce ve duygularn olduu gibi anlayabilmeye younlamaktadr.

  nk gerekleri anlamak bireyin znel, Fenomenolojik dnyasn anlamak ile

  mmkn olabilir.

 • univerist.com

  6. Varoluu yaklamda psikolojik danma sreci ve terapi srecinde

  uzmann tutumlar ile ilgili nemli bir aklama getirilmemi ve teknikler

  nerilmemitir.

  nk tekniklerin kullanm, danann bir obje gibi ele alnmas sonucunu

  dourmakta bununda danma srecini etkililiini bozacana inanlmaktadr.

  Bu yzden yntem ve tekniklere arlk verilmemektedir.

 • univerist.com

  7. Varoluu yaklamda danma srecinin z danann kendi

  varolu bilincine ulamasdr. Kendi sorumluluunun farkna vararak

  stlenmesini salamaktr.

  Danan kendisi ile ilgili ailesi ile ilgili birok olumsuzluklar ve engeller iinde

  olsa bile baz seenekler yinede aktr bu seimlerinin farkna vararak

  kendine kar sorumluluunu stlenmelidir.

  Danmann amacn her trl artlarda bile danann seme zgrl

  nn farkna vararak sorumluluu