Matèria i materials

 • View
  8.607

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 2. LA MATRIA I ELS MATERIALS1. LA MATRIA I LES SEVES PROPIETATS; MASSA I VOLUM2. ELS ESTATS DE LA MATRIA3. SUBSTNCIES PURES I MESCLES4. REACCIONS QUMIQUES5. MATERIALS NATURALS6. MATERIALS ARTIFICIALSEscola Volc Bisaroques1 CSMestra: Merc Flores i Sol

 • 1. LA MATRIA I LES SEVES PROPIETATS; MASSA I VOLUM

  La matria s all de que estan fetes les coses; com per exemple el nostre cos, els llibres, una pomaLa matria t 2 propietats; la massa i el volum: La massa dun objecte s la quantitat de matria que t; per ex. un llibre t ms matria que un bolgraf. Quan mesurem la massa dun objecte lestem PESANT. La massa sexpressa en Quilograms ( kg) si s gran i en grams (g) si s petita.El volum dun objecte s la quantitat despai que ocupa; per ex. una pilota de bsquet t ms volum que una pilota de tennis perqu ocupa ms espai. El volum dels lquids coincideix amb la capacitat del recipient que ocupen. Els volums petits es mesuren en millilitres (ml) i els grans en litres (l).

 • 2. ELS ESTATS DE LA MATRIACOM ES PRESENTA LA MATRIA?La matria es presenta en 3 estats: slid, lquid i gass.SLIDS: tenen un volum invariable i una forma fixa. En alguns casos podem canviar la forma, llavors diem que sn modelables. El ferro i largila sn materials slids, la diferncia s que largila es modelable.LQUIDS: volum invariable per poden canviar de forma, els lquids adopten la forma del recipient que els cont.GASOS:tenen volum i forma variables. Sadapten a la forma del recipient que els cont i nocupen tot el volum.

 • COM ES POT CANVIAR LESTAT DUNA SUBSTNCIA?Els canvis destat duna matria es produeixen per efecte de calor. Per tant si volem canviar lestat duna matriaHem de donar-li calor, lhem descalfar O li hem de treure calor, lhem de refredar.Els canvis destat sn:fusi, solidifcaci, vaportizaci i condensaci.FUSI: pas de slid a lquid, cal escalfar-lo.SOLIDIFICACI: pas de lquid a slid, cal refredar-lo.VAPORITZACI: pas de lquid a gas, cal escalfar-lo.CONDENSACI: pas de gas a lquid, cal refredar-lo.

 • 3. SUBSTNCIES PURES I MESCLESSUBSTNCIES PURES I MESCLESEn el GRANIT hi distingim tres materials; el quars ( blanc) la mica ( negre) i feldspat ( marrons).Cadascun daquests materials es una substncia pura perqu no es pot separar en altres substncies diferents.El GRANIT, en canvi, s una mescla de les 3 substncies que reben el nom de components de la mescla.

 • MESCLES HOMOGNIES I MESCLES HETEROGNIESMESCLES HOMOGNIES: sn mescles en les quals no es distingeixen els components. Laigua de mar s una mescla homognia daigua i de sals diferents.MESCLES HETEROGNIES: sn mescles en les quals es poden distingir els components. El quars i loli amb aigua sn mescles heterognies.

 • SEPARACI DELS COMPONENTS DE LES MESCLESDe vegades ens interessa obtenir un dels components que formen una mescla i ens cal separar-lo dels altres.Aix passa amb la SAL que es fa servir per cuinar, per obtenir-la cal separar-la de laigua.Les TCNIQUES que es fan servir per separar els components dalgunes mescles sn; la filtraci, levaporaci, la decantaci i la separaci magntica.

 • EVAPORACISEPARACI MAGNTICAFILTRACIDECANTACI

 • 4. REACCIONS QUMIQUESSn els processos en el qual unes substncies anomenades reactius, es transformen en unes altres anomenades productes de la reacci.La combusti, loxidaci i la fermentaci sn reaccions qumiques. LA COMBUSTI Es produeix quan algunes substncies cremen en posar-se en contacte amb una guspira o llum encs.Aquestes subtncies es diuen combustibles ( sn els reactius) com la llenya, el carb, el but, lalcoholEls combustibles per encendres necesiten oxigen de laire. Com a productes de la reacci hi ha, el vapor daigua,altres gasos, cendres i calor.

 • LOXIDACIEs produeix quan algun metall es posa en contacte amb loxigen de laire. Per exemple el ferro ( queda rovellat, es converteix en una substncia trencadissa de color vermell).Alguns aliments tamb soxiden desprs de pelar-los i posar-se en contacte amb loxigen. Per exemple les pomes que canvien de color i senfosqueixen.

 • LA FERMENTACIEs produeix quan unes substncies orgniques es transformen en unes altres grcies als lacci dun tipus de llevat, de bactries o de fongs.La reacci de fermentaci es positiva en molts casos i sutilitza per fabricar aliments ( pa, iogurt) i begudes com el vi ( la fermentaci transforma el vi en vinagre).PA AMB LLEVAT, ES FA MS GRAN I FLONJOEL IOGURT SOBT DE LA FERMENTACI DE LA LLET

 • 5. MATERIALS NATURALSEls materials naturals o matries primeres els obtenim de la natura i poden venir de:Animals; com la llana, el cuir i la seda.Vegetals; com la fusta o el cot.Minerals; com el carb, el granit, el marbre o el petroli.La LLANA sobt de les ovelles i amb ella es fabriquen peces de roba.

 • La PELL sobt danimals com la vaca o el bou i amb ella es fabriquen; sabates, bolsos, carteres

 • El COT sobt duna planta i amb ell es fabriquen peces de vestir com, samarretes, pantalons

 • La FUSTA sobt dels arbres com; pins, roures, bedolls, faigs.Es fa servir en tota mena de construccions de cases i mobles.s la primera matria prima per fer paper.

 • Els materials que sobtenen de roques i que es fan servir per la construcci sn; el marbre, el granit i el guix.EL GUIX

 • MARBRE GRANIT

 • EL PETROLI s un lquid de color negre i viscs sobt de restes orgniques mortes de fa milions danys.Es fa servir com a combustible (gasolina, gasoil) i en la fabricaci de plstics, pinturesMINA DE PETROLIOBTENCI DE PETROLI

 • 6. MATERIALS ARTIFICIALS

  Sn fabricats per lhome a partir dels materials naturals.Els ms importants sn: aliatges, plstics, vidre, teixits artificials, cermica, paper i cartr.ALIATGES; barreja de metalls i altres substncies, els ms importants sn lacer inoxidable ( format per ferro, niquel i crom) i el bronze ( format per coure i estany)

 • Els PLSTICS: sobtenen bsicament del petroli. El plstic es fa servir en la fabricavci de bosses, recipients, ampolles i carrosseries.

 • El VIDRE: sobt escalfant sorra barrejada amb altres substncies minerals i colorants. Aquesta barreja es fon a temperatures elevades en un forn i forma una pasta manejable que es solidifica en refredar-se.Es fa servir per fer; vasos, ampolles, finestresBARREJA DE SORRA PER FER EL VIDREhttp://www.youtube.com/watch?v=x14ab-4khjQFABRICACI DEL VIDRE

 • Els TEIXITS ARTIFICIALS: estan fabricats amb fibres de teixits que sobtenen del petroli, com el nil, el poliester, la licra o el tergal. Moltes peces de roba que portem estan fabricades amb aquests teixits.

  NILPOLISTERLICRATERGAL

 • La CERMICA; sn una srie de materials que tots contenen argila. Les ms importants sn; la porcellana, la rajola PORCELLANARAJOLES

 • El PAPER Es fabrica amb cellulosa que es treu de la fusta dels arbres. Hi ha moltes classes de paper segons el gruix, el pes i la texturaAmb el paper es fabriquen llibres, diaris, cartells, quaderns.

  http://www.youtube.com/watch?v=x4V_L-NNDUU&feature=relatedFABRICACI DE PAPER

 • El CARTR sobt a partir de lmines gruixudes de pasta de paper o de la uni de diferents capes de paper amb tcniques dencolatge. Es fa servir sobretot per lembalatge ( caixes de cartr).

 • VOCABULARI DEL TEMAMatriaMassaVolumSlidsLquidsGassFusiSolidificaciVaporitzacicondensaci

  Substncia puraMesclaComponentsMescla homogniaMescla heterogniaFiltraciEvaporaciDecantaciSeparaci magnticaCombustiOxidaciFermentaciMaterials naturalsMaterials artificials