Mesopotàmia. Les primeres civilitzacions

  • View
    979

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació digital sobre el neixement de les primeres civilitzacions fluvials a Mesopotàmia.

Text of Mesopotàmia. Les primeres civilitzacions

  • 1. MESOPOTMIAMESOPOTMIA Les primeresLes primeres civilitzacions fluvialscivilitzacions fluvials

2. Les civilitzacions fluvialsLes civilitzacions fluvials 3. MesopotmiaMesopotmia Tigris iTigris i EufratesEufrates Egipte Nil ndia Indus Xina Groc i Blau Les primeres civilitzacions sorgiren fa uns 5.000 anys 4. CARACTERSTIQUES PODER POLTIC FORT El rei dictava les lleis, dirigia lexrcit i tenia funcions religioses SOCIETAT MOLT JERARQUITZADA La poblaci estava dividida en dos grups: una minoria privilegiada i una majoria sotmesa CONSTRUCCID E GRANS OBRES Com canals, per irrigar les terres; i palaus, temples i tombes per demostrar llur poder. 5. valls fluvials els pagesos obren canals per portar laigua del riu la gent es concentra a les zones de regadiu els poblats es transformen en ciutats santuaris i sacerdots cabdills i palaus es desenvolupen els centres artesanals creix la poblaci de les valls fluvials 6. LAPARICI DE LESCRIPTURA CUNEIFORME Mesopotmia 3000 aC Signes en forma de tasc JEROGLFICS Egipte 3000 aC Alguns representaven paraules i daltres sons concrets IDEOGRAME S Xina Les paraules es formen per la combinaci de signes ALFABET Fenicia 1200 aC 22 consonats va donar lloc al nostre 7. CUNEIFORME 8. acumulaci de productes de tota mena en els magatzems dels monarques i dels grans sacerdots cal portar comptes, anotar els lliuraments saber qui no ha pagat els tributs invenci de sistemes nmerics, descriptura confereixen prestigi social a aquells que els coneixen importncia dels ESCRIBES elaboren el calendari fan creure en el poder mgic de lescriptura aliats dels reis, aristcrates i sacerdots. Membres de les classes privilegiades reaccionaris Escrits babilnics 9. MESOPOTAMIA Significa: entre rius Zona rida Lagricultura es va desenvolupar Per la construci de canals Dividida en dues regions Alta Mesopotmia: Habitada pels assiris Baixa Mesopotmia: Habitada pels sumeris i els accadis 10. ETAPES DE LA HISTRIA MESOPOTMICA III Millenni aC Hegemonia sumria Ciutats estats Vincles: llengua i religi 1 etapa SUMER 11. 2 etapa IMPERI ACCADI 2300 aC Sargon I conquereix les ciutats sumries, i funda lImperi Va caure per les revoltes internes i les amenaces daltres pobles 12. 3 etapa BABILNIA 1800 aC Babilnia hegemnica sota el regnat de Hammurabi Elaboraci del Codi Regula afers com el matrimoni, el divorci, els impostos, els delictes Babilnia durant el regnat dHammurabi estela on esta gravat el codi 13. societats basades en el comer lagricultura i la ramaderia cal regular la propietat i lherncia cal ficar unes normes per fer els intercanvis comercials sense cap mena de perill sorgeixen els primers CODIS de LLEIS Com el dHammurabi Per qu sorgeixen els Codis de Lleis? 14. ltimes etapes: LIMPERI ASSIRI I LIMPERI NEOBABILNIC Hegemonia dels assiris: Entre els segles XIV i VII aC Imperi neobabilnic: ltim imperi mesopotamic, va destacar Nabucodonosor II Derrotats pels perses 15. Gudea, rei-sacerdot Sargon I Recreaci de Babilnia Porta dIshtar runes del palau de Nabucodonosor II 16. LES CLASSES SOCIALS A MESOPOTAMIA rei aristocrcia i sacerdots gurdia real escribes comerciants artesans pagesos esclaus Les dones eren propietats dels homes 17. LA CULTURA MESOPOTMICA LA RELIGI els mesopotamics eren politeistes els principals deus sumeris eren: An (du del cel), Enlil (du del vent) i Enki (du de la terra) les divinitats accadies eren: Sin (du de la Lluna), Isthar (deesa de la guerra i la fertilitat) i Samash (du del Sol) lhegemonia babilnica va introduir el culte a Marduk, du suprem. el du mxim dels assiris era Assur, primer arbre de la vida i desprs identificat amb la guerra. els dus eren representat amb forma humana i tenien les mateixos pasions que els humans. els mesopotmics no creien en la vida desprs la mort 18. ENLIL ENKI ISHTAR MARDU K ASSUR 19. LARQUITECTURA els mesopotmics construen amb ma i tova. utilitzaven arcs i voltes. els temples els palaus