Mga paraan ng pagbubuo ng salita

  • View
    1.071

  • Download
    30

Embed Size (px)

Text of Mga paraan ng pagbubuo ng salita

Slide 1

Presentation ready.

Inihanda ni:Anna Sarah A. Leones

PaglalapiPag-uulit ng salitang ugatPagtatambal ng mga salita

Pag-uunlapiPag-gigitlapiPag-huhunlapiPag-uunlapi at paghuhunlapiPag-uunlapi at pag-gigitlapiPag-gigitlapi at pag-huhunlapiLaguhan

Ang panlapi ay inilalagay sa unahan ng salitang-ugat.

Halimbawa:nag + dalamhati = nagdalamhati.

Ang panlapi ay inilalagay sa gitna ng salitang-ugat.

Halimbawa: b + um + asa = bumasa

Ang panlapi ay inilalagay sa hulihan ng salitang-ugat

Halimbawa:aklat + an =aklatan

Ang panlapi ay inilalagay sa unahan at hulihan ng salitang-ugat

Halimbawa:nag + gusto + han =nagustuhan

Ang panlapi ay inilalagay sa unahan at gitna ng salitang-ugat

Halimbawa:

Ang panlapi ay inilalagay sa gitna at hulihan ng salitang-ugat.

Halimbawa: in- + titig + an =tinitigan

Ang salitang ugat ay may panlapi sa unahan, gitna at hulihan.

Halimbawa:mag + -in + dugo + an = magdinuguan

Ganap na pag-uulitDi-ganap na pag-uulit

ang buong salita ay inuulitang mga salita ay nagtatapos sa O at kung ang mga itoy ganap na uulitin, ang titik O ay pinapalitan ng titik U sa unahang bahagi na salitang inuulitganap na paguulit na kinakabitan ng panlapi

Halimbawa: kabit-kabit, sinu-sino

paguulit ng salita kung saan bahagi lamang ng salitanng ugat ang inuulit

2.1 . Paguulit ng unang pantig2.2 Paguulit ng unang dalawang pantig

Mga salita na binubuo ng pag-uulit ng unang pantig

Halimbawa: sasabay, babasa

Mga salitang binubuo ng paguulit ng unang dalawang pantig

Halimbawa: bihi-bihira, dala-dalawa

Pagsasama ng dalawang payak ng salitang-ugat upang makabuo ng bagong salita

Halimbawa: hingal + kabayo = hingal-kabayo