Mga paraan ng pagsasalin

  • View
    891

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Mga paraan ng pagsasalin

Mga Paraan ng Pagsasalin

rebusesIs an allusional device that uses pictures to represent words or parts of words

1.

2.

3.

4.

5.

Sagot :Too big too ignoreSplit personalityScattered brainStand up and be countedNo one to blameMga Paraan ng Pagsasalin

Mga ParaanSansalita-bawat-sansalitaLiteralAdaptasyonMalayaIdyomatiko KomunikatiboMatapatSemantikoDiing Pang-SWDiing Pang-TWSansalita-bawat-sansalitaMaaaring gamitin ang naturang paraan sa pagsisimula ng gawaing pagsasalin, sa prosesong tinutuklas ng tagasalin ang kahulugan ng orihinal ngunit hindi dito nagtatapos ang pagsasalin.

Literal Sa ganitong paraan ng pagsasalin, isinasalin ang mensahe mula sa orihinal na wika tungo sa target na wika sa pinakamalapit na natural na katumbas na nagbibigay halaga sa gramatikal na aspekto ng tumatanggap na wika.

Adaptasyon Sa paraang ito, tila isinasantabi ng tagasalin ang orihinal. Ginagamit lamang niya ang orihinal bilang simulain at mula roon ay papalaot upang makabuo ng bagong akda.

Malaya Inilalagay ng tagasalin sakanyang kamay ang ang pagpapasya kung paano isasalin ang mga bahagi ng isang teksto na maituturing na may kahirapan.

Matapat Sa pamamaraang ito ay ginagamit ng isang tagasalin ang lahat ng kanyang kakayahan upang manatiling tapat sa mensahe ng orihinal sa paraang tanggap sa bagong wika.

Idyomatikong salinAng kakayahan ng isang tagasalin na unawain ang kalaliman ng wika ng orihinal at hanapin ang katumabas nito sa target na wika ang nangingibabaw.

Saling semantikoPinangingibabaw ng tagasalin ang pagiging katanggap-tanggap ng salin samga bagong mambabasa sa pamamagitan ng pagtiyak na natural sa pandinig at paningin nila ang salin at hindi ito lumalabag sa pinaniniwalaang katanggap-tanggap.

Komunikatibong salinHindi lamang nagiging tapat sa pagpapakuhulugan ang tagasalin, ngunit maging sa konteksto ng mensahe at nailipat niya ito sa paraang madaling tanggapin ng bagong mambabasa dahil sa ginagamit na wika ay yaong karaniwan at payak.

Maraming salamat po!Antonio, MaePestijo, RosalieSantos, Joy