of 32 /32
Mga tauhan sa florante at laura

Mga tauhan sa florante at laura

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Do not plagiarize ..

Text of Mga tauhan sa florante at laura

Page 1: Mga tauhan sa florante at laura

Mga tauhan sa florante at

laura

Page 2: Mga tauhan sa florante at laura

Inihahandog ng Pangkat I

Trisha RacraquinJorelle Medina

Dustin Jerod ConventoCamille ValenciaXyra Abegail Efa

Joanna Bacalaoloyo

Page 3: Mga tauhan sa florante at laura
Page 4: Mga tauhan sa florante at laura

1. Florante

- anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca

- kasintahan ni Laura- pinuno ng hukbo sa

Albanya

Page 5: Mga tauhan sa florante at laura
Page 6: Mga tauhan sa florante at laura

2. Laura

- kasintahan ni Florante- prinsesa ng Albanya- anak ni Haring Linceo

Page 7: Mga tauhan sa florante at laura
Page 8: Mga tauhan sa florante at laura

3. Adolfo

- anak ni Konde Sileno ng Albanya

- nang-agaw ng trono ni Haring Linceo

- nagpapatay kay Duke Briceo

Page 9: Mga tauhan sa florante at laura
Page 10: Mga tauhan sa florante at laura

4. Aladin

- girerong moro ng Persia- kasintahan ni Flerida- anak ni Sultan Ali-Adab

Page 11: Mga tauhan sa florante at laura
Page 12: Mga tauhan sa florante at laura

5. Flerida

- nakaisang dibdib ni Aladin at naluklok na Sultana ng Persia

- napupusuan ni Sultan Ali-Adab

- humadlang sa masamang hangarin ni Adolfo

kay Laura

Page 13: Mga tauhan sa florante at laura
Page 14: Mga tauhan sa florante at laura

6. Duke Briceo

- mapagkalingang ama ni Florante

- kabiyak ni Dukesa Floresca- tagapayo ng hari ng

Albanya

Page 15: Mga tauhan sa florante at laura
Page 16: Mga tauhan sa florante at laura

7. Prinsesa Floresca

- mapagmahal na ina ni Florante

- maybahay ni Duke Briseo

Page 17: Mga tauhan sa florante at laura
Page 18: Mga tauhan sa florante at laura

8. Antenor

- naging guro sa Atenas nina, Florante, Adolfo, Menandro, at iba pang mag-aaral

- amain ni Menandro

Page 19: Mga tauhan sa florante at laura
Page 20: Mga tauhan sa florante at laura

9. Sultan Ali-Adab

- ama ni Aladin - Sultan ng Persia

Page 21: Mga tauhan sa florante at laura
Page 22: Mga tauhan sa florante at laura

10. Menandro

- nagligtas ng buhay ni Florante

- sumama kay Florante sa pag-uwi sa Albanya

- pamangkin ng gurong Antenor

Page 23: Mga tauhan sa florante at laura
Page 24: Mga tauhan sa florante at laura

11. Hari ng Krotona

- lolo ni Florante- ama ni Prinsesa Floresca- biyenan ni Duke Briceo

Page 25: Mga tauhan sa florante at laura
Page 26: Mga tauhan sa florante at laura

12. Haring Linceo

- ama ni Laura- monarka ng Albanya- inagawan ng trono ni

Adolfo

Page 27: Mga tauhan sa florante at laura
Page 28: Mga tauhan sa florante at laura

13. Heneral Miramolin

- pinuno ng hukbong Turko- nanguna sa paglusob sa

Albanya- nakalaban ni Florante

Page 29: Mga tauhan sa florante at laura
Page 30: Mga tauhan sa florante at laura

14. Heneral Osmalik

- pinuno ng hukbong Moro na sumakop sa Krotona

- marahas at matapang na heneral -

Page 31: Mga tauhan sa florante at laura
Page 32: Mga tauhan sa florante at laura

15. Menalipo

- pinsan ni Florante na taga-Epiro

- ang tumudla sa buwitre na sisila kay Florante