of 24/24
กกกกกกกกก กกกกกกก Microsoft Word 2003 กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกก กก. 1 กกกกกกกกกกกกกก (กกกก-กกก กกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก

การใช้งานโปรแกรมMicrosoft word 2003

  • View
    752

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of การใช้งานโปรแกรมMicrosoft word 2003

  • 1. MS-Word 2003Word Word

2. 3421 3. Ask aQuestion Ruler Task PaneStatusBar 4. Document1 Backspace Enter Enter 5. 12345 6. 123 7. 132 8. 12345 9. OVR1OVR Ins(Keyboard) Double ClickOVR 10. SelectBrowseObject 11. 12. ALT 13. Delete Cut (Cut Clipboard 14. CutClipboard PointerPasteClipboard 15. UndoToolbarUndoRedoToolbar 16. 123 17. Start All Program Microsoft Office Microsoft Word 2003 18. Timer 19. TimerABC 20. 21.