Miedziane instalacje gazowe

  • View
    762

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Miedziane instalacje gazowe

  • 1. Miedziane instalacje gazowe Akademia Miedzi 05.2014

2. Informacje oglne Do wykonywania instalacji gazowych z rur miedzianych mona stosowa rury w stanie twardym (R290), ptwardym (R270) oraz mikkim (R220). Z uwagi na zmian stanu krystalizacji miedzi w wysokich temperaturach zaleca si stosowanie rur w stanie twardym i ptwardym. Stosowanie rury miedzianej w stanie mikkim z uwagi na odksztacenia rury (pofadowania) jest nieestetyczne. Instalacje gazowe z rur miedzianych wykonuje si natynkowo (rur instalacji gazowej nie mona zabudowywa). | Miedziane instalacje gazowe2 3. Wymiary rury Wymiary rury, ktre s dopuszczone do wykonywania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych okrelone s w normie PN-EN 1057: | Miedziane instalacje gazowe3 4. Metody czenia rur miedzianych w instalacjach gazowych Zgodnie z Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 z pniejszymi zmianami) w sprawie warunkw, jakim budynki i ich usytuowanie dopuszczone s dwie metody pocze miedzianych przewodw rurowych w instalacjach gazu pynnego: - z zastosowaniem zczek lutowanych na twardo, - z zastosowaniem zczek zaprasowywanych. Rozporzdzenie dopuszcza wykonywanie tych instalacji: - w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, - w pozostaych budynkach, za gazomierzem lub odgazieniem prowadzcym do odrbnego mieszkania lub lokalu uytkowego z wyczeniem przewodw prowadzcych po zewntrznej cianie budynku do wyprowadzenia poza lico wewntrzne ciany. Wprowadzenie takiego ograniczenia spowodowane zostao faktem zapobiegania uszkodze instalacji gazowej z rur miedzianych w miejscach oglnie dostpnych. | Miedziane instalacje gazowe4 5. Instalacje gazowe lutowane na twardo Standardowe czniki stosowane do lutowania mikkiego i twardego wykonane zgodnie z PN-EN 1254 Zaleca si stosowanie lutw twardych fosforowych CP 203 (5,9 6,5 % P, reszta CU) lub CP 105 (1,5 -2,5 % P, 5,9 6,7 % P, reszta Cu) zgodnych z norm PN-EN 1044. Przy zastosowaniu lutw twardych fosforowych, przy wykonywaniu poczeniu mied-mied, topnik nie jest wymagany (jako topnik dziaa fosfor). Przy czeniu rur miedzianych ze zczkami z brzu lub mosidzu naley stosowa topnik do lutowania twardego. | Miedziane instalacje gazowe5 6. Instalacje gazowe lutowane na twardo | | Miedziane instalacje gazowe6 7. Instalacje gazowe zaprasowywane Do tego typu poczenia stosuje si czniki z tym oringiem wykonanym z HNBR, ktre dodatkowo na powierzchni zewntrznej cznika maja dodatkowe oznaczenie (kropka lub pasek) w kolorze tym. Dwa rodzaje cznikw: jedno lub dwustronnie zaprasowywane cznik jednostronnie zaprasowywany cznik dwustronnie zaprasowywany Miedziane instalacje gazowe7 8. Technologia wykonywania instalacji gazowych zaprasowywanych Miedziane instalacje gazowe8 Zczki zaciskane przeci rur prostopadle pik lub obcinark krkow, gratowanie rury wewntrzno-zewntrzne, sprawdzenie jakoci gratowania, maksymalne nasunicie zczki na koniec rury, gboko nasunicia zaznaczy markerem, naoenie szczk zaciskarki na zczk i zacinicie. Uwaga: Do wykonywania czenia rur do 64 mm stosujemy zaciskarki z wymiennymi szczkami. Dla wikszych rednic stosujemy wymienne piercienie zaciskowe. Przy doborze szczk i konierzy naley przestrzega zalece producentw cznikw zaciskowych. 9. Technologia wykonywania instalacji gazowych zaprasowywanych | Miedziane instalacje gazowe9 10. Akademia Miedzi | Presentation title and date10 Polskie Centrum Promocji Miedzi Ul. w. Mikoaja 8-11 50-125 Wrocaw Tel. : +48 (71) 78 12 503 email: pcpm@copperalliance.pl www.copperalliance.pl