Modul Cakno JPN Kelantan 2015, Kertas 1 Set 1

 • View
  5.276

 • Download
  1.471

Embed Size (px)

Text of Modul Cakno JPN Kelantan 2015, Kertas 1 Set 1

 • [Lihat halaman sebelah] SET1 SULIT

  NAMA :............................ TAHUN :.

  LATIHAN SET 1

  015/1

  Matematik UPSR

  Kertas 1

  1 Jam

  MATEMATIK

  Kertas 1

  Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat

  yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala.

  4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

  5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat

  itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.

  6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

  Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.

  60

 • 2

  [Lihat halaman sebelah]

  SET 1 MODUL G-Cakna JPN Kelantan UPSR 2015 SULIT

  Answers all questions

  Jawab semua soalan

  1. Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor.

  712 506 240 793 817 442 548 073

  Rajah 1

  Bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 7 daripada setiap kad itu .

  A. 777 700

  B. 770 770

  C. 707 770

  D. 707 707

  2. 0.803 juta =

  A. 80 000 + 300 B. 800 000 + 3000

  C. 800 000 + 30 000 D. 8 000 000 + 30 000

  3. Rajah 2 terdiri daripada beberapa buah segi empat tepat yang sama besar.

  Rajah 2

  Berapakah pecahan daripada seluruh rajah yang dilorek itu ?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • 3

  [Lihat halaman sebelah]

  SET 1 MODUL G-Cakna JPN Kelantan UPSR 2015 SULIT

  4. Sebuah pepejal mempunyai ciri-ciri berikut:-

  o 2 permukaan rata

  o 1 permukaan melengkung

  o Tiada bucu

  Pepejal itu ialah

  A. Kon B. Kubus

  C. Silinder D. Sfera

  5. Antara berikut, yang manakah tidak benar ?

  A. 9 cm = 0.09 m B. 250 m = 0.25 km

  C. 4.2 cm = 420 mm D. 3 m 6 cm = 306 cm

  6. Antara isi padu berikut, yang manakah paling dekat dengan 4 ?

  A. 3.97 B. 4.1

  C. 3950 m D. 4020 m

  7. 341 076 =

  11

  A. 31 006 baki 1 B. 31 007 baki 1

  C. 31 006 baki 10 D. 31 007 baki 10

  8. 3 432 6 12 =

  A. 1 540 B. 1 716

  C. 2 811 D. 6 864

 • 4

  [Lihat halaman sebelah]

  SET 1 MODUL G-Cakna JPN Kelantan UPSR 2015 SULIT

  9. Tukarkan 4% kepada nombor perpuluhan.

  A. 4.0 B. 0.4

  C. 0.04 D. 0.004

  10. 2

  -

  =

  A. 1

  B. 1

  C. 2

  D. 2

  11. 9 jam 40 minit 7

  jam =

  A. 1 jam 16 minit B. 1 jam 17 minit

  C. 2 jam 10 minit D. 2 jam 20 minit

  12. 53.18 9.737 + 0.14 =

  A. 43.58 B. 43.583

  C. 44.58 D. 44.59

  13. 85 sen 600 =

  A. RM 51 B. RM 510

  C. RM 5100 D. RM 51000

  14. Diberi 4 527 12 = 54 324, maka 4 527 24 =

  A. 9 054 B. 54 336

  C. 108 548 D. 108 648

 • 5

  [Lihat halaman sebelah]

  SET 1 MODUL G-Cakna JPN Kelantan UPSR 2015 SULIT

  15. Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor.

  0.63

  RAJAH 3

  Tambahkan 2

  kepada nombor pada kad tersebut.

  A. 1.03 B. 2.7

  C. 3.03 D. 8.7

  16. RM 154 5 =

  A. 3 keping RM 5 dan 4 keping 20 sen

  B. 5 keping RM 5 dan 8 keping 20 sen

  C. 6 keping RM 5 dan 4 keping 20 sen

  D. 6 keping RM 5 dan 2 keping 20 sen

  17. (1 675 + 8 643 ) ( 62 + 8 ) =

  A. 72 2600

  B. 722 260

  C. 722 226

  D. 722 228

  18. Umur Aida , Siti dan Suzy masing masing ialah 12 tahun 9 bulan, 11 tahun

  dan 13 tahun 9 bulan. Purata umur mereka ialah

  A. 12 tahun 1 bulan

  B. 12 tahun 2 bulan

  C. 12 tahun 4 bulan

  D. 12 tahun 6 bulan

 • 6

  [Lihat halaman sebelah]

  SET 1 MODUL G-Cakna JPN Kelantan UPSR 2015 SULIT

  19. Jadual 1 menunjukkan waktu latihan Watson dalam olahraga setiap hari.

  Waktu Perkara

  7.30 a.m. 9.00 a.m. Berlatih

  9.00 a.m. - 9.30 a.m. Rehat

  9.30 a.m. 12.15 p.m. Berlatih

  12.15 p.m. 2.30 p.m. Rehat

  2.30 p.m. - 5.00 p.m. Berlatih

  Jadual 1

  Berapakah jumlah masa latihan olahraga oleh Watson setiap hari

  A. 6 jam 05 minit

  B. 6 jam 45 minit

  C. 7 jam 45 minit

  D. 11 jam 45 minit

  20. Apabila 8 645 dibahagi dengan 16, terdapat baki 5. Satu nombor yang boleh

  dibahagi tepat dengan 16 ialah.

  A. 8 556 B. 8 640

  C. 8 566 D. 8 676

  21. 0.225 liter + 1.2 liter + 0.475 liter =

  A. 19 m