of 29 /29
Integrirana nastava Integrirana nastava NAŠE ZDRAVLJE 3. razred OŠ Franje Serta Bednja Đurđica Krtanjek, učiteljica razredne nastave

Naše zdravlje

Embed Size (px)

Text of Naše zdravlje

Page 1: Naše zdravlje

Integrirana nastavaIntegrirana nastava

NAŠE ZDRAVLJE3. razred

OŠ Franje Serta Bednja

Đurđica Krtanjek, učiteljica razredne nastave

Page 2: Naše zdravlje

NAŠE ZDRAVLJE

NAJČEŠĆE BOLESTI ŠKOLSKE

DJECE ŠTO UČINITI KAD SE OZLIJEDIMO

NJEGA BOLESNIKA

NEGATIVNE POJAVE KOJE UGROŽAVAJU

MLADE

Page 3: Naše zdravlje

VRIJEME OSTVARIVANJA: 28.5.2010.

NASTAVNE SITUACIJE:

1. PRIRODA I DRUŠTVO 90 min.

- grupni rad: 1. Najčešće bolesti školske djece

2. Što učiniti kad se ozlijedimo

3. Njega bolesnika

4. Negativne pojave koje ugrožavaju mlade

2. HRVATSKI JEZIK 20 min.

- strip “Kljunko i Dugi”

- pričanje- Kad sam bio/bila bolesna

3. LIKOVNA KULTURA 30 min.

- izrada plakata (dvije grupe)- Ormarić prve pomoći

- NE alkoholu, drogi i cigaretama

Page 4: Naše zdravlje

4. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 20 min.

- igre u prirodi

5. MATEMATIKA 25 min.

- ponavljanje i vježbanje- Mjerne jedinice

Page 5: Naše zdravlje

KLJUČNI POJMOVI:

- najčešće bolesti i nametnici školske djece

- prva pomoć

- zdravstvene ustanove u zavičaju

- alkohol, droga i cigarete veliki čovjekovi

neprijatelji

Page 6: Naše zdravlje

OBRAZOVNI: - upoznati temeljna obilježja najčešćih bolesti i nametnika školske djece

- objasniti važnost i postupke zaštite od zaraznih bolesti i nametnika

- odrediti prvu pomoć i objasniti važnost pružanja prve pomoći

- nabrojiti najvažnije zdravstvene ustanove u zavičaju i objasniti njihovu

važnost

- objasniti štetnost alkohola, uporabe droge i pušenja cigareta

ZADATCI NASTAVE

Page 7: Naše zdravlje

FUNKCIONALNI: -razvijati sposobnosti promatranja, opisivanja, prosuđivanja,

zaključivanja, praktične primjene postupaka pri pojavi bolesti, nametnika

ili ozljede u svakodnevnom životu

ODGOJNI:

-razvijati pozitivne stavove o postupcima kojih se valja pridržavati pri

pojavi bolesti, pružanju prve pomoći i njegovanju bolesnika

-razvijanje pozitivnih stavova o unapređivanju osobnog i društvenog

zdravlja

Page 8: Naše zdravlje

NASTAVNE METODE: - razgovora - usmenog izlaganja

- čitanja - crtanja

- pisanja

- praktičnih radova

- rada na tekstu

NASTAVNI OBLICI: - grupni rad

- individualni rad

- rad u parovima

Page 9: Naše zdravlje

REDOSLJED REDOSLJED AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI

Page 10: Naše zdravlje

1. FORMIRANJE GRUPA (4)

Page 11: Naše zdravlje

2. NAJAVA CILJEVA GRUPNOG RADA PUTEM PLAKATA

Page 12: Naše zdravlje

3. PODJELA LISTIĆA SA ZADATCIMA I POTREBNE LITERATURE ZA SVAKU GRUPU

Page 13: Naše zdravlje
Page 14: Naše zdravlje
Page 15: Naše zdravlje

PREGLED ZADATAKA ZA RAD PO GRUPAMAPREGLED ZADATAKA ZA RAD PO GRUPAMA

1.GRUPA:1.GRUPA: NAJČEŠĆE BOLESTI NAJČEŠĆE BOLESTI

ŠKOLSKE DJECE ŠKOLSKE DJECE

ZADACI :ZADACI : koje su najčešće bolesti koje su najčešće bolesti

školske djece (više o školske djece (više o zaraznoj žutici i zaušnjacima zaraznoj žutici i zaušnjacima – NL)– NL)

neugodni i opasni nametnici neugodni i opasni nametnici koji napadaju ljudekoji napadaju ljude

zarazne bolesti – koje i kako zarazne bolesti – koje i kako se prenose, zaštitase prenose, zaštita

2.GRUPA:2.GRUPA: ŠTO UČINITI KAD SE ŠTO UČINITI KAD SE

OZLIJEDIMOOZLIJEDIMO

ZADACI :ZADACI : što sadrži kutija prve pomoćišto sadrži kutija prve pomoći važni telefonski brojevivažni telefonski brojevi naučiti postaviti samoljepljivi naučiti postaviti samoljepljivi

flasterflaster naučiti postaviti sterilnu naučiti postaviti sterilnu

gazu i pričvrstiti je gazu i pričvrstiti je samoljepljivom vrpcomsamoljepljivom vrpcom

Page 16: Naše zdravlje

3.GRUPA: 3.GRUPA: NJEGA BOLESNIKANJEGA BOLESNIKA

ZADACI :ZADACI : koje su zdravstvene koje su zdravstvene

ustanove u tvome mjestuustanove u tvome mjestu koje su zdravstvene koje su zdravstvene

ustanove u tvome zavičajuustanove u tvome zavičaju izgled zdravstvene iskazniceizgled zdravstvene iskaznice značenje riječi značenje riječi

STOMATOLOG, STOMATOLOG, KIRURGIJA, PEDIJATARKIRURGIJA, PEDIJATAR

pokazati kako se mjeri pokazati kako se mjeri temperatura toplomjeromtemperatura toplomjerom

4.GRUPA: NEGATIVNE POJAVE KOJE

UGROŽAVAJU MLADE

ZADACI : koje negativne pojave

ugrožavaju mlade djelovanje alkohola,

cigareta i droge na organizam

što je ovisnost kojim postupcima

unapređujemo zdravlje

Page 17: Naše zdravlje

4. GRUPNI RAD UČENIKA

Page 18: Naše zdravlje
Page 19: Naše zdravlje
Page 20: Naše zdravlje
Page 21: Naše zdravlje

5. PREZENTACIJA REZULTATA PO GRUPAMA

Page 22: Naše zdravlje
Page 23: Naše zdravlje

6. UOPĆAVANJE: ZNAO SAM-NISAM ZNAO (PLAKAT)

Page 24: Naše zdravlje

7. PRIČANJE: KAD SAM BIO/BILA BOLESNA

Page 25: Naše zdravlje

8. IZRADA PLAKATA-Ormarić prve pomoći - NE alkoholu, drogi i cigaretama

Page 26: Naše zdravlje
Page 27: Naše zdravlje
Page 28: Naše zdravlje

9. RJEŠAVANJE MATEMATIČKIH ZADATAKA (RAD U PAROVIMA)

Mjerne jedinice za težinu, volumen i mjerenje

vremena

- tip:

Markov tata teži 92 kg, a Marko četvrtinu njegove

težine. Koliko kilograma ima Marko? Kolika je

njihova ukupna težina?

Page 29: Naše zdravlje

10. IGRE U PRIRODI