O MEDIO NATURAL DE ESPAÑA

 • View
  209

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. AS PAISAXES NATURAIS DE ESPAA

2. O ESPACIO XEOGRFICO ESPAOL

 • COMPRENDE:
 • Un territorio peninsular.
 • Illas Baleares, illas Canarias,
 • Ceuta e Melilla e illas menores.
 • POSE GRAN ORIXINALIDADE:
 • Pola sa situacin xeogrfica.
 • Pola sa diversidade natural e
 • humana.

3. 1. RELEVO DA PENNSULA IBRICA

 • Forma compacta e maciza.
 • Altitude media elevada: 660 m.
 • Disposicin perifrica dos sistemas montaosos.
 • Costa extensa e suave, ags no NO.

4. 5. EVOLUCIN DO RELEVO DA PENNSULA IBRICAPALEOZOICO: Oroxenia hercininana (600-225 millns de anos) Macizo ibrico: ncleo da Meseta SECUNDARIO:(225-68 millns de anos) Erosin e sedimentacin TERCIARIO: Oroxenia alpina(68-1,7 millns) Formacin das actuais unidades morfolxicas da Pennsula Ibrica. 6. 7. LITOLOXA DA PENNSULA IBRICA 8. ESTRUCTURA DA PENNSULA IBRICA Meseta Central _

 • Submeseta Norte
 • Submeseta Sur

Unidades interiores Meseta _

 • Sistema Central
 • Montes de Toledo

Bordos montaosos da Meseta _

 • Macizo Galaico Montes de Len
 • Cordilleira Cantbrica
 • Sistema Ibrico
 • Serra Morena

Unidades exteriores Meseta _

 • Pirineos
 • Montes Vascos
 • Cordilleira Costero-Catalana
 • Sistema Bticos

Depresins _

 • Ebro
 • Guadalquivir

9. 10. 11. Perfil lonxitudinal norte-sur da Espaa peninsular 12. 13. RELEVO DE GALICIA

 • Caracterzase pola sucesin de bloques levantados e afundidos.
 • Asunidades morfolxicas son:
 • Afaixa litoral : comprende zonas de acantilados, costas rectilneas, illas e ras. As ras diferncianse entre Ras Altas (de Ribadeo a Fisterra), de pequeo tamao, que son antigos vales fluviais inundados, e Ras Baixas (de Fisterra Vigo), de gran tamao e orixe tectnica.
 • Asserras , de perfil suave e cumes redondeados. A sa altitude aumenta de oeste a leste. Distnguense:
   • As serras litorais: A Capelada, Barbanza, Domaio, Groba e Galieiro.
   • As serras centro-occidentais ou da dorsal galegas: Xistral, A Faladoira, Loba, Cova da Serpe, Faro, Sudo, Faro de Avin. Estas serras van aumentando a sa altitude de norte a sur.
   • As serras orientais: Meira, Ancares, Courel, Eixe, Queixa, San Mamede , Montes do Invernadoiro e serra do Xurs.

14.

 • Aschairas ou superficies de erosin:son restos de antigas cordilleiras arrasadas pola erosin. Son exemplos: Terra Cha, Bergantios, Xallas, Carballio e Chantada.
 • Asdepresins : deben a sa orixe aos movementos da oroxenia alpina. Destacan: Pontes de Garca Rodrguez, Sarria, maceda, Monforte, Monterrei, A Limia, Valdeorras e Vern.

15. 16. 2. A DIVERSIDADE CLIMTICA DE ESPAA 17. 18. MASAS DE AIRE QUE AFECTAN A ESPAA 19. SITUACINS SINPTICAS DE INVERNO 20. 21. 22. SITUACINS SINPTICAS DE PRIMAVEIRA E OUTONO 23. 24. 25. 26. SITUACINS SINPTICAS DE VERN 27. 28. 29. 30. 31. VARIANTES CLIMTICAS EN ESPAA 32. VARIANTES DO CLIMA OCENICO EN GALICIA 33. 3. OS ROS PENINSULARES 34. 35. 36. 4. PAISAXE NATURAL ATLNTICA

 • Localzase no Norte e NW peninsular.
 • Clima ocenico:
  • Influenciado polos ventos do W e das borrascas atlnticas.
  • As temperaturas medias anuais son suaves, entre 12 C e 14C, e a oscilacin trmica baixa, entre 9 C e 12 C.
  • As precipitacins son abundantes (mis de 800 mm) e regulares, cun mximo no inverno.
  • Os invernos son chuviosos e suaves, con temperaturas medias superiores aos 6 C.
  • Os verns son frescos, con temperaturas medias inferiores aos 22 C.

37.

 • Ros curtos e de caudal abundante e regular. Presentan un caudal mximo no inverno e unha estiaxe relativa no vern.
 • Vexetacin:
  • Bosque natural caducifolio, formado por faias, carballos, castieiros, olmos, . Est moi degradado pola accin do home e as especies autctonas foron substitudas por outras de rpido crecemento como o pieiro e o eucalipto.
  • Landa atlntica: vexetacin arbustiva formada por toxos, matogueiras, xestas, queirogas e breixos. Aparece pola degradacin do bosque caducifolio e en altitudes superiores aos 1600 m.
  • Prados.

38.

 • Localzase ao sur da paisaxe natural atlntica e no arquiplago balear e en Ceuta e Melilla.
 • Clima mediterrneo:
  • Influenciado polo anticicln das Azores durante a maior parte do ano.
  • Os invernos son suaves e o verns son clidos e secos.
  • As precipitacins son irregulares e concntranse nas estacins equinociais, sobre todo no outono, e son habituais as tormentas.
 • Ros de caudal irregular, que acusan as secas do vern e as enchentes do outono.

5. PAISAXE NATURAL MEDITERRNEA 39.

 • Vexetacin:
  • Bosque natural formado por rbores de porte mediano e folla perenne, adaptadas s elevadas temperaturas e a longos perodos de seca, entre os que destacan especies como a acieira, a sobreira e o pieiro.
  • Maquis: vexetacin arbustiva densa que medra sobre solos de litoloxa silcea, formada por especies adaptadas seca: xara, breixo, lentisco e xesta.
  • Garriga: vexetacin arbustiva de moi pequeno porte que medra sobre solos de litoloxa calcrea,formada por especies como o tomio, o romeu ou a lavanda.
  • Estepa: formacin arbustiva propia do SE peninsular composta por especies que resisten longos perodos de seca como o esparto, o tomio e a palmeira anana.

40.

 • Existen tres variantes paisaxsticas bsicas:
  • Mediterrnea costeira:
   • Localzase na costa mediterrnea, en Baleares, na costa surtlantica, en Ceuta e en Melilla.
   • As temperaturas no vern superan os 22 C e no inverno non baixan de 10 C.
   • As precipitacins son escasas, entre 300 e 800 mm anuais.
    • Na costa suratlntica son mis abundantes no inverno debido influencia das borrascas atlnticas.
    • Na costa mediterrnea son mis abundantes no outono e soen estar asociadas a tormentas ou gota fra.

41.

  • Mediterrnea subdesrtica:
   • Localzase no SE peninsular.
   • As precipitacins non superan os 300 mm anuais e estn asociadas gota fra.
   • As temperaturas no vern superan os 22 C e no inverno non baixan de 10 C.
  • Mediterrneo interior:
   • Localzase na Meseta Central e nas depresins do Ebro e do Guadalquivir.
   • As precipitacins son escasas, entre os 300-800 mm, porque a disposicin das cordilleiras impiden a entrada de masas de aire hmidas.
   • As temperaturas son extremas: superan os 22 C no vern e baixan dos 6 C no inverno, polo que a oscilacin trmica elevada (> 15 C)

42. 6. PAISAXE NATURAL DE ALTA MONTAA

 • Localzasea partir dos 1000 m de altitude.
 • Clima de montaa:
  • As temperaturas medias anuais son baixas, inferiores aos 10 C. Os verns non superan os 22 C e os invernos baixan dos 0 C.
  • As precipitacins son abundantes (mis de 800 mm).
 • Ros curtos e de rxime nival.

43.

 • Vexetacin adaptada s condicins climticas que marcan a altitude e a orientacin da montaa.
  • Na base: vexetacin natural propia da paisaxe natural na que se localiza.
  • No segundo nivel: especies caducifolias, adaptadas s baixas temperatura e humidade.
  • No terceiro nivel: as conferas (pino e abeto).
  • No cuarto nivel (cando o fro dificulta o crecemento do bosque): a landa.
  • No quinto nivel (cando o fro dificulta o crecemento da landa): os prados.
  • Por riba dos 2800 m non aparece vexetacin.

44. 7. PAISAXE NATURAL CANARIA

 • Localzaseno arquiplago canario.
 • Clima subtropical:
  • O anticicln das Azores o que determina o clima:
   • No inverno, ao desprazarse cara