Panduan menjawab soalan sains

 • View
  16.790

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Panduan menjawab soalan sains

 • 1. PANDUAN MENJAWAB SOALAN SAINS UPSR Panduan dan Teknik menjawab soalan Sains Bahagian A dan Bahagian B
 • 2. Pengenalan Pada Kertas Sains
  • Kertas soalan ini mula diperkenalkan pada peperiksaan UPSR tahun 1997
  • Kertas soalan peperiksaan ini terdiri daripada satu kertas sahaja. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini ialah satu jam lima belas minit.
  • Kertas ini terbahagi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B
 • 3. Pengenalan Pada Kertas Sains
  • Bahagian A terdiri daripada 30 soalan. Soalan ini dalam bentuk aneka pilihan atau objektif. Masa dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 45 minit.
  • Bahagian B terdiri daripada 5 soalan berstruktur dan masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 30 minit.
 • 4. Panduan Menjawab Soalan
  • Baca soalan sekurang-kurangnya dua kali untuk memahami kehendak soalan.
  • Pertanyaan soalan dalam Kertas Sains ini tidak secara terus. Sebaliknya calon dikehendaki menjawab berdasarkan maklumat yang diberi.
 • 5. Panduan Menjawab Soalan
  • Kaitkan maklumat-maklumat tersebut dengan fakta dalam bidang penyiasatan yang disoal.
  • Tandakan jawapan Bahagian A di kertas soalan dahulu sebelum memindahkan jawapan tersebut dengan menghitamkan kertas jawapan yang diberi.
 • 6. Panduan Menjawab Soalan
  • Calon perlu berhati-hati menandakan jawapan pada kertas jawapan (OMR)
  • Pastikan jawapan tersebut sama dengan jawapan yang anda pilih di kertas soalan
 • 7. Panduan Menjawab Soalan
  • INGAT !! Pastikan anda dapat skor yang baik bagi kertas Bahagian A ini.
  • Bahagian A menyumbang 60% daripada markah keseluruhan kertas Sains UPSR
 • 8. Jenis-Jenis Soalan
  • Fakta
  • Urutan
  • Istilah
  • Kaedah
  • Pengelasan
  • Prinsip / Konsep
  • Tafsiran
  • Terjemahan
  • Ekstrapolasi
  • Aplikasi
 • 9. Fakta
  • Menguji pengetahuan calon tentang fakta seperti ciri , sifat atau fenomena.
 • 10. Contoh soalan
  • Ketiga-tiga pereka cipta di atas memberi sumbangan dalam bidang
  • A Pengangkutan
  • B Komunikasi
  • C Angkasa lepas
  • D Pembinaan
  • Alexander Graham Bell
  • Samual FB Morse
  • Guglielmo Marconi
 • 11. Jawapannya
  • B
 • 12. Urutan
  • Menguji pengetahuan calon tentang proses , aliran atau tertib, pergerakan fenomena berhubung dengan masa, kesinambungan dan perkembangan.
 • 13. Contoh soalan
  • Susun mengikut urutan kejadian objek dalam Sistem suria bermula dari ia berada di angkasa lepas hinggalah jatuh ke Bumi.
  • A Meteor Meteroid Meteorit
  • B Meteroid Meteorit Meteor
  • C Meteroid Meteor Meteorit
  • D Meteorit Meteor Meteroid
 • 14. Jawapannya
  • C
 • 15. Istilah
  • Menguji pengetahuan calon tentang definisi, maksud, makna atau simbol yang berkaitan dalam soalan.
 • 16. Contoh soalan
  • Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan ?
  • A Hubungan makanan antara setiap hidupan
  • B Keupayaan hidupan untuk terus hidup walaupun terdapat banyak rintangan
  • C Gabungan dalam bentuk makanan antara setiap hidupan
  • D Cara makanan diagih-agihkan kepada setiap hidupan
 • 17. Jawapannya
  • C
 • 18. Kaedah
  • Menguji pengetahuan calon tentang cara, pendekatan dan teknik bagi mengenal pasti jawapan yang betul.
 • 19. Contoh soalan
  • Sebuah kubus mempunyai sisi 4 cm. Berapakah isi padu kubus tersebut selepas dipotong separuh daripada keseluruhannya ?
  • A 16 cm
  • B 32 cm
  • C 64 cm
  • D 128 cm
 • 20. Jawapannya
  • B
 • 21. Pengelasan
  • Menguji pengetahuan calon tentang jenis, kumpulan, set atau bidang yang terlibat dalam soalan berkenaan.
 • 22. Contoh soalan
  • Antara berikut, objek yang manakah tidak boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama dari segi sumber asas objek tersebut ?
  • A C
  • B D
 • 23. Jawapannya
  • A
 • 24. Prinsip / Konsep
  • Menguji pengetahuan calon tentang hukum dan prinsip sains.
 • 25. Contoh soalan
  • Pernyataan berikut boleh menerangkan tentang pembentukkan bayang-bayang objek kecuali
  • A cahaya bergerak lurus
  • B cahaya boleh dibiaskan
  • C cahaya tidak boleh menembusi objek legap
  • D cahaya boleh diselerakkan
 • 26. Jawapannya
  • B
 • 27. Tafsiran
  • Menguji pemahaman calon tentang maklumat yang diberi dengan meminta calon membuat rumusan atau kesimpulan daripada data dalam soalan. Calon juga diuji tentang sesuatu idea secara menyeluruh.
 • 28. Contoh soalan
  • Jadual di atas menunjukkan perubahan suhu air yang telah direkodkan dalam satu penyiasatan. Antara berikut, penyataan yang manakah boleh mewakili maklumat dalam jadual di atas ?
  • I Tenaga haba telah dibebaskan
  • II Perubahan keadaan bahan mulai berlaku pada minit ke 25
  • III Proses penyejatan telah berlaku
  • A III sahaja C I dan III sahaja
  • B I dan II sahaja D I, II dan III
  Masa/minit 5 10 15 20 25 30 Suhu/ c 50 33 20 8 0 0
 • 29. Jawapannya
  • B
 • 30. Terjemahan
  • Menguji pemahaman calon tentang maklumat / data / fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Data / maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk jadual, graf, simbol atau gambar rajah.
 • 31. Contoh soal