Pemulihan khas

  • View
    141

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Pemulihan khas

1. Rujukan: Syarifah Alawiah Alsagoff (1983): satu tindakan yang diambil-mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa, di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa Brennan (1974) : pengajaran yang penyesuaian dan pembetulan bagi murid murid menghadapi masalah belajar Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983) : perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi pembelajaran di sekolah biasa. Blair (1956) : program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak- kanak yang menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya dapat diatasi KPM : satu program pendidikan- disediakan untuk murid-mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. - dijalankan oleh guru yang khusus, di ruang yang khusus Pengenalan Kepada Pemulihan Khas, Pengantar Pendidikan Khas, The Special Child 2. A.E. Tansley dan Gulliford : intelek dan kecerdasan yang rendah dan kurang kebolehan menerima pendidikan biasa. Shaw, Grimes & Bulman (2005) : lemah di sekolah tetapi bukan pada tahap pendidikan khas Brennan (1974) : gagal menyiapkan kerja sekolah tetapi mereka tidak boleh dianggap sebagai kanak-kanak cacat. Sharifah Rahman Ali : murid-murid yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemungkinan mempunyai kecerdasan yang tinggi, sederhana dan yang di bawah sederhana. KPM : menghadapi kesukaran dalam penguasaan kemahiran asas 3M disebabkan oleh faktor persekitaran dan bukan kognitif. Murid Pemulihan Khas 3. Sejarah Perkembangan Pemulihan 1975 : Kongres Amerika Syarikat lulus Public Law 94-142 Luar Negara 1990 : Public Law 94-142 -> IDEA Furneaux, B., Shaw, S., Grimes, D., & Bulman, J. KPM, Barbara , 1973 . www.memphisneurology.com 4. Luar Negara 1974 : Laporan Warnock - England 1978 : Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan kanak- kanak Cacat Warnock Akta Pendidikan 1981 : kepentingan ibu bapa pelaksanaan pemulihan khas Akta Kanak- Kanak 1989 : 2 perubahan ( diagnosis) Furneaux, B., Shaw, S., Grimes, D., & Bulman, J. KPM, Barbara , 1973 . www.memphisneurology.com 5. Dalam Negara 1965 : 3 orang guru mendapat latihan di England kembali ke Malaysia 1968 : 9 orang guru latihan ke luar negara 1967- 1970 : Pilot Projek di 9 sekolah rendah ( seluruh Malaysia) 1968 1974 : kerajaan membekukan pengambilan guru (bidang pemulihan) Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011) Pengantar Pendidikan Khas , 2005 , 6. 1971 : Laporan Murad (25% murid sekolah rendah tercicir menguasai 3M ) 1975 : Seminar pertama ( Universiti Malaya) dan PPK - Projek Pendidikan Imbuhan sekolah rendah 12 buah sekolah dan Kursus Dalam Cuti 1977: Maktab Perguruan Teknik dan 1978: Maktab Perguruan Teknik dan 1979: Di peringat negeri Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011) Pengantar Pendidikan Khas , 2005 7. 1983 : KBSR dan1993: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa ijazah pertama Julai 2007 : Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah kursus dalam cuti 2010 : Program Literasi dan Numerasi ( LINUS ) Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011) Pengantar Pendidikan Khas , 2005 8. Faktor Ekonomi Keluarga Sekolah Rakan Sebaya Buku Pengenalan Kepada Pendidikan Khas , Pendidikan Pemulihan di Sekolah Menengah : Satu Tinjauan Keperluan Perlaksanaan Daripada Konteks Penguasaan Kemahiran Asas Matematik , Khan (2008) , Jurnal Melayu (6) 2011, Adik beradik Pendapatan ibu bapa kelas Pentadbiran sekolah 9. Kriteria ciri khusus 1. Emosi dan tingkah laku 2. Sosial 3. Kesihatan 4. Kesediaan Belajar 5. Pengamatan KPM,Pengantar Pendidikan Khas, Pengenalan Kepada Pendidikan Khas, Successful method for Teaching The Slow Learner, Psychology and Education of Slow Learner, The Special Child, Artikel Jurnal : Pendidikan Pemulihan di Sekolah Menengah : Satu Tinjauan Keperluan Perlaksanaan Daripada Konteks Penguasaan Kemahiran Asas Matematik , What is a Slow Learner ? , Brain- Based Research Helps to Identify and Treat Slow Learners , Slow Learners: How are They Identified and Supported? , Slow Learners : Are Educators Leaving Them Behind? 10. 1. rendah diri 2. risau 3. sedih, hiba atau duka. 7. cepat bosan atau jemu terhadap sesuatu pelajaran 6. takut akan perkara-perkara baru. 8. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan 5. Pasif. 4. Malas What is a Slow Learner ? 11. Sentiasa berasa gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah Lemah / kurang interaksi dengan rakan Mempunyai perangai ganjil Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan Suka berbohong dan kadang- kadang mencuri Menangis enggan masuk darjah Hyper aktif. Slow Learners: How are They Identified and Supported? 12. Kesihatan Lemah tubuh badan, tidak bertenaga serta kurang zat makanan Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). Agak Lemah menggerakkan motor kasar dan halus Kesihatan sering terganggu : sakit ( tempoh yang panjang ) Kurang menjaga kebersihan diri Psychology and Education of Slow Learner 13. Kesediaan Belajar Belum bersedia untuk belajar. Perbendaharaan kata yang kurang Lemah dalam pemahaman Kurang keyakinan diri dan rangsangan Kurang matang IQ tidak seimbang dengan umur hayat Slow Learners : Are Educators Leaving Them Behind? 14. Tidak boleh mengenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan Lemah terhadap pendengaran bunyi dan rentak Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. Lambat dalam mengkelaskan benda atau nombor Mempunyai kesukaran untuk mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru Tidak dapat menyelesaikan masalah Sukar mengambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang Sukar untuk membuat kenyataan umum Tidak dapat membuat kerja- kerja yang kreatif Lemah dalam pergerakan dan perbuatan Lemah daya pemikiran/ingatan Tidak boleh mengingat kembali apa yang telah dipelajari P e n g a m a t a n Successful method for Teaching The Slow Learner 15. Kementerian Pelajaran Malaysia Proses Program Pemulihan Khas 16. Instrumen Murid Pemulihan a) Dalam Negara Ujian saringan Ujian Diagnostik Ujian PengamatanPenilaian 17. b) Luar Negara a. Initial Identifying Phase b. Scientific Comfirmatory Phase c. Counter Check Phase 1. teknik pemerhatian , 2. penilaian pendidikan 3. sejarah sosial kanak kanak dalam keluarga 1. Terman ( Merrill Scale ), 2. Weshler ( Intelligence Scale ) , 3. Personality Test, 4. Medical Examination 1. Rate of Learning 2. Sandra Checklist Slow Learners : Their Psychology and Instruction 18. Khidmat Bantuan IntervensiAwal Berpusatkan guru Berpusatkan pelajar Berpusatkan keluarga Kaunseling Guru menyelitkan motivasi kepada murid semasa proses pengajaran Pengantar Pendidikan Khas, KPM, Successful method for teaching the Slow Learner 19. Pendekatan Pengajaran Masalah dalam Kemahiran Membaca 1. Huruf seakan- akan sama ( h-n, c-e ,f - t ) 2. Bentuk huruf terbalik ( w-m, h-y, u-n ) 3. Bentuk huruf songsang ( p-q, b-d ) 4. Sebut perkataan seakan sama (rambut- rumput) 1. Meninggalkan perkataan dalam ayat (Abu berlari dengan cepat -> Abu lari cepat) Buku Pengantar Pendidikan Khas Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 20. Masalah dalam Kemahiran Matematik Tidak boleh menulis angka dengan betul Tidak boleh melengkapk an nombor ikut urutan ( menaik + menurun) Tidak boleh menyusun 2 kumpulan nombor jadi ayat Tidak boleh menyusun ayat matematik dengan betul Buku Pengantar Pendidikan Khas Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 21. Masalah dalam Kemahiran Menulis Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain Bentuk bentuk huruf ditulis terlalu condong / tidak jelas Menulis tanpa mengikut garisan garisan yang ditentukan Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf @ Perkataan dengan perkataan Meninggalkan huruf , perkataan @ imbuhan Mencampur adukkan huruf besar + huruf kecil Huruf- huruf tidak ditulis mengikut kedudukan yang sepatutnya Masalah pembalikan huruf atau perkataan Buku Pengantar Pendidikan Khas Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 22. Harmer (2001) Lescano (1995) Menggunakan perbendaharaan kata yang mudah Menggunakan bentuk yang standard & respons yang terhad Memberi penilaian harian Pembelajaran menarik : permainan, puzzles Cara mengajar sesuai dengan gaya pembelajaran murid Murid yang bosan akan Kembali berminat untuk belajar Hubungan antara guru + murid berkembang Keyakinan murid meningkat Pendekatan Pengajaran (UMUM) Slow Learners: How are They Identified and Supported? 23. Successful Method For Teaching The Slow Learner Muriel Schoenbrun & Regina Berger Masalah Membaca Carta bersaiz besar - Ada jalan cerita Menyediakan bahan bacaan sendiri - buku besar yang ada cerita menarik minat murid Mengulang perkataan yang jarang di dengar atau digunakan setiap minggu Perpustakaan di kelas : menyediakan perpustakaan sendiri di kelas buku yang dipinjam dari Perpustakaan sekolah, buku sendiri atau buku murid galakkan murid untuk pinjam dan baca 24. MasalahMatematik perisian matematik cth : Sebron games Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia Menggunakan flash card contoh : kad operasi , kad nombor Permainan lain : 1. Dam Ular 2. Dart angka 3. Domino 4. Membentuk angka dengan tanah liat 25. Kesimpulan Dengan adanya sesi pemulihan , murid murid akan dapat mempelajari asas 3M secara perlahan dan memahaminya sebaik mungkin. Apabila konsep 3M dapat dikuasai dengan baik, maka keyakinan dan potensi diri mereka akan menjadi lebih positif.