Presentació Batxillerat. Abril 2011

  • Published on
    04-Jun-2015

  • View
    684

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infromaci detallada sobre els estudis de Batxillerat al nostre centre: assignatures de modalitat, optatives, treball de recerca,...

Transcript

<ul><li> 1. EL BATXILLERAT 2011-2013</li></ul> <p> 2. ESTRUCTURA DE LENSENYAMENT SECUNDARI ESO1r2n3r4t Cicles formatiusBATXILLERAT grau mitjCicles formatius Grau superior MN UNIVERSITAT LABORAL 3. EL BATXILERAT:-Postobligatori.-Cicle de dos cursos (Primer iSegon).-Prepara per a:- Estudis professionals (CiclesFormatius de Grau Superior).-Estudis universitaris.-La vida laboral. 4. El Batxillerat sorganitza en tresmodalitats:- Arts- Cincies i tecnologia- Humanitats i cincies socials 5. -La modalitat triada el primer any es mantindr,en principi, durant els dos cursos del cicle.-Els estudis de Batxillerat sestructuren en: -Part comuna: . Assignatures comunes i tutoria. -Part diversificada:. Matries prpies de la modalitat escollida . Matries optatives. . Treball de recerca.-Es faran 30 hores de classe lectives setmanals. 6. Matries comunes:-Llengua catalana i literatura (a primer i segon)-Llengua castellana i literatura (a primer i segon)-Llengua estrangera (a primer i segon)-Cincies per al mn contemporani (a primer)-Educaci Fsica (a primer)-Filosofia i ciutadania (a primer)-Histria (a segon)-Histria de la filosofia (a segon)-Treball de recerca (a segon) 7. Matries de la modalitatdarts:a) Arts plstiques, imatge i disseny: b) Arts escniques, msica i dansa:- Cultura- Anlisi musical audiovisual - Anatomia aplicada - Arts escniques- Dibuix artstic - Cultura audiovisual- Dibuix tcnic- Histria de la msica i de la- Dissenydansa - Llenguatge i prctica- Histria de lartmusical- Tcniques- Literatura universal dexpressi - Literatura catalana - Literatura castellana grficoplstica- Volum 8. Matries de la modalitatde cincies i tecnologia-Biologia-Cincies de la terra i del medi ambient-Dibuix tcnic-Electrotcnia-Fsica-Matemtiques-Qumica-Tecnologia industrial 9. Matries de la modalitat dhumanitats i cincies-Economiasocials:-Economia de lempresa-Geografia-Grec-Histria de lart-Llat-Matemtiques aplicades a les cincies socials-Literatura universal-Literatura catalana-Literatura castellana 10. Matries optatives: (no van a Selectivitat)A primer de batxillerat:-Segona llengua estrangera (Francs)-Msica-Psicologia. Sociologia-Religi-Informtica 11. Matries optatives: (no van a Selectivitat)A segon de batxillerat:-Estada a lempresa:. Activitat voluntria.. Durada mnima de 140 hores.-Msica 12. LavaluaciLavaluaci s contnua (es valora eltreball regular, i no la nota obtinguda enun examen o un treball final) i global (esvalora el progrs que cada alumne/a hafet des del comenament, i no solamentel que sap fer al final). 13. Promoci- Si durant el curs no sha pogut superar de forma ordinriaalguna matria, lalumnat disposa duna convocatriaextraordinria al final del curs.- Per accedir al segon curs cal haver superat totes lesmatries de primer curs o tenir-ne dues de suspeses, com amxim.- Lalumnat que no passi a segon curs ha de romandre un anyms a primer i lha de cursar novament en la seva totalitat siel nombre de matries suspeses s superior a quatre.- Si se suspenen tres o quatre matries a primer curs, es potrepetir tot el curs o es poden cursar noms les matriessuspeses de primer.- Lalumnat que en finalitzar el segon curs tingui algunesmatries suspeses es pot matricular daquestes matriessense necessitat de tornar a cursar les que ja t aprovades. 14. El Treball de Recerca:-Lalumnat aplica els coneixements adquirits i posa enprctica les seves capacitats dinvestigaci, alhora quees prepara per a futurs treballs similars.- En general, t carcter individual.-Lalumnat ha delaborar una memria escrita del treballrealitzat que constar com a mnim de:. Una introducci.. El desenvolupament de la recerca.. Unes conclusions.. Referncia de les fonts dinformaci- Lalumnat realitzar a ms una exposici oral deltreball. 15. Les PAU (Proves dAccs a la Universitat o Selectivitat):a) Qu sn:- Proves annimes.- Idntiques per a tots els estudiants deCatalunya.- Es realitzen simultniament.- Cada any hi ha dues convocatries, laordinria al juny i la extraordinria alsetembre. 16. Les universitats deCatalunyaEl sistema universitari catal est integrat per:- 7 universitats - 1 universitat no pbliques:presencial:. Universitat de Barcelona . Universitat oberta de(UB) Catalunya (UOC). Universitat Autnoma deBarcelona (UAB)- 4 universitats. Univesitat Politcnica deprivades:Catalunya (UPC) . Universitat Ramon. Universitat Pompeu Fabra Llull (URL)(UPF) . Universitat de Vic. Universitat de Lleida (UdL)(Uvic). Universitat de Girona (UdG) . Universitat Internacional de. Universitat Rovira i Virgili Catalunya (UIC)(URV). Universitat Abat Oliva CEU (UAO)</p>