Presentació batxillerat artístic plàstic maig 2016

 • Published on
  13-Apr-2017

 • View
  544

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Qu s el Batxillerat ?

  A diferncia de lESO, el Batxillerat s una etapa educativa NO OBLIGATRIA. Aix vol dir que NO slnic dest formatiu desprs de lESO.

  Per tenir possibilitats dxit, lalumnat que es matricula al Batxillerat, ha de tenir ben consolidadesles competncies acadmiques, habilitats i actitudstreballades des de totes les matries de letapaanterior.

  La finalitat del Batxillerat s la de proporcionar la formaci necessria per afrontar estudis de nivellsuperior, i tamb els coneixements i maduresa que permetin incorporar-se a la vida laboral activa ambresponsabilitat i competncia.

 • Qui pot cursar el Batxillerat ? Tot i que legalment hi poden accedir tots els alumnes

  que hagin aprovat lESO, s molt important seguir les recomanacions que faci lequip docent de lESO un copacabada letapa. s qui millor coneix les possibilitatsacadmiques de lalumne/a.

  En termes generals, s recomanable que els alumnesque es matriculen al Batxillerat hagin obtingut una qualificaci mitjana a lESO superior al 6. Altrament, potresultar frustrant perdre un curs o ms -sovint per a res-, com a resultat duna decisi equivocada, defectesprevisibles. Matricular-se al Batxillerat no implica necessriament que es superi amb xit.

  Tamb hi poden accedir els alumnes que hagin aprovatun Cicle Formatiu de grau mitj (CFGM).

 • Quina durada i estructura t ?

  El batxillerat consta de 2 cursos, que es desenvolupa en una de les modalitats establertes. A cada curs hi ha 30 hores lectives.

  Malgrat que no s la situaci desitjable, la normativa estableix que la durada mxima per a realitzar el batxillerat s de 4 cursos.

  Quines modalitats es poden cursar?

  Arts (Itinerari dArts Plstiques i Disseny o Arts Escniques) Cincies Humanitats i Cincies Socials

 • EL BATXILLERAT DARTS PLSTIQUES I DISSENY

  a lInstitutTORRE DEL PALAU

 • Experincia contrastada Linstitut Torre del Palau va ser el primer de la ciutat en oferir

  el Batxillerat artstic, lany 1991. Fa 25 anys.

  A fi dassolir bons aprenentatges, el nostre plantejamentmetodolgic es fonamenta en latenci individualitzada en el marc de les matries de modalitat.

  Creiem en la necessitat de mantenir el contacte freqent ambel mn creatiu, ja sigui en visites a museus i exposicions, o fomentant la implicaci activa en loferta dactivitatsproposades des de nombroses entitats.

  Un altre tret destacable s el de posar en valor la feina que fan els alumnes, participant en concursos dmbit local, comarcal o nacional. Un bon nombre dalumnes han gaudit de reconeixement pblic pels seus Treballs de Recerca, en premisde fotografia i video escolar, i en premis de cmic, disseny i arts plstiques

 • Perode dincerteses curriculars La incerta situaci poltica actual, tant a nivell catal

  com estatal, fa que cada curs hi hagi canvis en elscurrculums. El Dept. dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, ha fixat les assignatures per a 1r de batxillerat de la promoci 2016-2018, i que presenta algunes diferncies respecte de lactual promociLOMCE.

  Est pendent la publicaci dels continguts de les assignatures a nivell de Catalunya.

 • Estructura del Batxillerat. 1r curs

  Les matries generals sn les que realitzen tots elsalumnes de batxillerat, independentment de la modalitatque cursen i del centre on estudin.

  MA

  TR

  IES

  GEN

  ERA

  LS1r

  Cur

  s

  Assignatures 1r curs Hores setmanals

  Llengua Catalana i literatura I 2

  Llengua Castellana i literatura I 2

  Llengua estrangera I 3

  Filosofia 2

  Educaci Fsica

  Cincies del Mn Contemporani

  2

  2

  Tutoria 1

  14 hores

 • Estructura del Batxillerat. 2n curs

  La previsi de les matries generals de 2n curs (pendentde publicaci de la normativa), sn:

  MA

  TR

  IES

  GEN

  ERA

  LS2n

  Cur

  s

  Assignatures 2n curs Hores setmanals

  Llengua Catalana i literatura II 2

  Llengua Castellana i literatura II 2

  Llengua estrangera II 3

  Histria

  Histria de la Filosofia

  3

  3

  Tutoria 1

  14 hores

 • Estructura del Batxillerat. 1r curs

  La matria comuna dopci est fixada per la normativa a cada opci curricular o modalitat.

  En el cas del Batxillerat darts, s la Histria i Fonamentsde lArt.

  Opci (modalitat) Matria comuna dopci. 1r curs

  Horessetmanals

  Arts Ha. i Fonaments de lArt 4

  Cincies i tecnologia Matemtiques I 4

  Humanitats Llat I 4

  Cincies socials Mates aplicades I 4

  4 hores

 • Estructura del Batxillerat. 2n curs

  En el Batxillerat darts, la matria comuna dopci de segon curs s Fonaments de lArt.

  Opci (modalitat) Matria comuna dopci. 2n curs

  Horessetmanals

  Arts Ha i Fonaments de lArt 4

  Cincies i tecnologia Matemtiques II 4

  Humanitats Llat II 4

  Cincies socials Mates aplicades II 4

  4 hores

 • Estructura del Batxillerat. 1r curs La normativa determina un llistat de matries de modalitat i

  especfiques. Daquest bloc, els alumnes han de cursar 12 hores en conjunt.

  Cada centre educatiu estableix quines matries de modalitatofereix. A linstitut Torre del Palau, sn:

  MA

  TR

  IES

  DE

  MO

  DA

  LITA

  T

  Assignatures 1r curs Hores setmanals

  Dibuix Artstic I 4

  Dibuix Tcnic I o

  Cultura Audiovisual I4

  Volumo

  Tcniques dExpressi Graficoplstica4

  12 hores

 • Estructura del Batxillerat. 2n curs Matries de modalitat i especfiques de 2n curs a lInstitut

  Torre del Palau.M

  AT

  RIE

  S D

  E M

  OD

  ALI

  TAT

  Assignatures 2n curs Hores setmanals

  Dibuix Artstic II 4

  Disseny 4

  Dibuix Tcnic II o

  Cultura Audiovisual II4

  12 hores

 • El treball de recerca

  A Catalunya, al batxillerat 2016-18 es mant la realitzaci del Treball de Recerca, sense assignaci horria lectiva.

  s un treball dinvestigaci que, prioritriament es realitzar en petit grup, amb la orientaci dun/a professor/a.

  Sinicia a 1r curs i es presenta desprs de les vacances de Nadal.

  El treball de recerca representa un 10% de la nota final del batxillerat.

 • Trets especfics del batxillerat darts

  Mostrar lampli ventall de possibilitats que permet lmbit artstic.

  Fomentar i educar lexpressi i la creativitat.

  Aprofundir en les capacitats de creaci, expressi, descoberta, coneixement, comunicaci, reflexi i anlisi.

  Impulsar la creativitat, la iniciativa, lautonomia i organitzacipersonal i la assumpci de responsabilitats com a qualitats de pensament i actituds de treball.

  La finalitat s la de preparar a lalumnat per a estudis superorsuniversitaris CFGS-. Principalment els vinculats a la comunicacivisual, al disseny i a lexpressi artstica. La qual cosa no exclouladequada preparaci per a altres estudis als quals es pot accedirhavent cursat qualsevol de les modalitats del batxillerat.

  Parallelament, contribueix a fonamentar la maduresa i consolidar les competncies i capacitats personals necessries per a incorporar-se al mn laboral.

 • Falsos mites del batxillerat darts

  NO s cap tercera via per a obtenir fcilment el ttol de Batxillerat. Pensaments equivocats:

  Com que no encaixo en un batxillerat de cincies ni en un dhumanitats, i a casa no volen que faci un CFGM, -per eliminaci- far batxillerat artstic.

  Al batxillerat artstic no sha destudiar gaire, i amb quatredibuixets i manualitats fets de qualsevol manera, maprovaran.

  A lESO, quan feia Visual i Plstica, no minteressava gaire, percom que aix de lart s molt subjectiu, qualsevol cosa que facisja cola.

  Al centre on estic fent lESO mhan aconsellat que no faciBatxillerat. Com que tinc una nota baixa de lexpedient de lESO, mhe quedat fora del CFGM que volia fer. Provar amb el batxillerat artstic, que he sentit a dir que s el ms fcil i hientra tothom.

 • Realitats del batxillerat darts Sha de treballar i invertir ms hores de feina que en altres modalitats. Va adreat a alumnes amb motivacions i aptituds artstiques i creatives. Les matries de modalitat requereixen sessions de treball molt diferents

  al model de classe magistral, en la que lalumne no hi te un paper actiu. Ben al contrari, requereixen demostrar iniciativa, responsabilitat i autonomia en la organitzaci personal. Encaixes en aquest perfil?

  Implica una despesa adicional en materials grfics fungibles, ser ordenat/da i disposar sempre dels materials necessaris per treballar a classe. Atenci molt especial a les noves tecnologies. Caldr disposardun ordinador porttil de 15 polzades i de suficient capacitat per treballar amb programes dedici dimatge i video digital.

  Tot i les recomanacions que fem en sessions com la dara mateix, o les que us faci el professorat dels centres don proveniu, la realitat s que cada curs decideixen matricular-se a aquest batxillerat un percentatgedalumnes que no ho hauria dhaver fet, i acaben perdent un any o ms, intilment.

 • Realitats del batxillerat darts

  A tall dexemple, feu atenci a aquestes estadstiquescorresponents als alumnes de 1r:

  68%

  12%

  20%

  Perfil alumnat

  Currculum estandar

  4t ESO adaptat

  Repetidors

  49%

  35%

  16%

  Notes ESO

  De 5 a 6

  De 6 a7

  Ms de 7

 • Realitats del batxillerat darts

  A tall dexemple, feu atenci a aquestes estadstiquescorresponents als alumnes de 1r:

  4%

  40%

  36%

  20%

  Resultats 1r Trimestre, Grup 1

  Tot aprovat

  1 a 2 suspeses

  3 a 4 suspeses

  5 o ms suspeses

  19%

  27%

  23%

  31%

  Resultats 1r Trimestre, Grup 2

  Tot aprovat

  1 a 2 suspeses

  3 a 4 suspeses

  5 o ms suspeses

 • Realitats del batxillerat darts

  A tall dexemple, feu atenci a aquestes estadstiquescorresponents als alumnes de 1r:

  Tot aprovat12,5%

  29%

  33%

  21%

  4%

  Resultats 2n Trimestre, Grup 1

  Tot aprovat

  1 a 2 suspeses

  3 a 4 suspeses

  5 o ms suspeses

  Baixes

  Tot aprovat15,3%

  35%

  8%

  23%

  19%

  Resultats 2n Trimestre, Grup 2

  Tot aprovat

  1 a 2 suspeses

  3 a 4 suspeses

  5 o ms suspeses

  Baixes

 • Lavaluaci del batxillerat

  Mitjanant lobservaci i el seguiment continuat dels treballs i activitats.

  Els exmens sn un element ms, per no lnic.

  Es poden recuperar al setembre les matries suspeses de 1r.

  Es pot passar a 2n amb un mxim de 2 matries suspeses.

  Si es suspenen 3 o 4 matries a 1r, no sha de repetir tot el curs

  Les qualificacions sexpressen en xifres de l1 al 10.

  Lalumne disposa de 4 convocatries per superar-lo.

  Per obtenir el ttol de batxillerat shan dhaver superat totes les matries.

  Avaluaci diferenciada a 2n de batxillerat: assignatura aprovada= assignatura

  acabada

 • Franges horries i altres serveis HORARI Matins de 815 a 1445 h

  MENJADORCada dia hi ha en funcionament un servei de bar-menjador adisposici dels alumnes amb un men elaborat al mateix centreque pot ser el mateix per a tothom o es pot personalitzar per acada noi/a si la famlia ho requereix.

  BIBLIOTECAEl centre disposa dun servei de biblioteca amb ms de 6000 volums per fer-hi consulta i prstec.

 • Funcionament intern Centre de dimensions mitjanes

  Relaci constant amb el professorat i lequip directiu

  Atenci directa, rpida i efica als alumnes i famlies

  Entrevistes amb els tutors de curs

  Orientaci acadmica individualitzada

  Control de les entrades i sortides del centre

  Control de faltes dassistncia cada hora de classe

  Comunicaci a travs de la plataforma web de linstitut

  Comunicaci telefnica quan s necessari

  Gran presncia de les noves tecnologies

  Viatges culturals i programaci de sortides

 • Les sortides professionals del batxillerat

  Cicles Formatius de Grau Superior

  Estudis universitaris(si sha superat la selectivitat)

  Incorporaci al mn laboral

 • Estudis superiors i sortides professionals

  ESTUDIS UNIVERSITARIS

  GRAUS UNIVESITARIS AFINS

  Humanitats / Histria de lart / Belles Arts (sense prova accs) / Arts i disseny / Disseny / Cinema i Mitjans Audiovisuals / Comunicaci Cultural / Comunicaci i Periodisme Audiovisuals / Audiovisual i Multimdia / Fotografia i creaci digital / Conservaci i restauraci de bns culturals / Educaci infantil / Educaci primria / Publicitat i RRPP / Turisme

  ALTRES GRAUS UNIVESITARIS

  Traducci i interpretaci / Llenges aplicades / Filosofia / Histria / Geografia / Musicologia / Pedagogia / Periodisme / Cincia poltica i gesti pblica / Criminologia / Dret / Relacions laborals / Sociologia / Treball social

 • Estudis superiors i sortides professionals

  CICLES FORMATIUS DE

  GRAU SUPERIOR (AFINS)

  I ENSENYAMENTS

  ARTSTICS

  Disseny i producci editorial. / Producci en indstries darts grfiques. / Desenvolupament de productes en fusteria i moble. / Producci i realitzaci audiovisual. / Imatge. / Animaci d'activitats fsiques i esportives. / Assessoria dimatge personal. / Esttica. / Patronatge i moda. / Animaci sociocultural. / Educaci infantil. /Fotografia artstica. / Grfica publicitria. / Illustraci. / Animaci audiovisual. / Art txtil. / Estampacions i tintatges artstics. / Art floral. / Enquadernaci artstica. / Gravat i tcniques destampaci. / Arts aplicades de lescultura. / Aparadorisme. / Arquitectura efmera. / Elements de jard. / Moblament. / Projectes i direcci dobres de decoraci. / Disseny industrial de mobiliari, de modelisme i maquetisme, modelisme industrial. / Joieria artstica. / Estilisme dindumentria. / Arts aplicades al mur. / Mosaic. / Cermica artstica. / Esmalt artstic al foc sobre metalls.

 • PREINSCRIPCI i MATRICULA. Calendari i normativa

  MATRCULALlistes provisionals: 6 de junyLlistes baremades: 17 de junyLlistes definitives dadmesos: 4 de juliolMatrcula ordinria: del 5 al 12 de juliol

  Dates de presentaci de la sollicitud: del 18 al 25 de maig Criteris generals:

  Germans matriculats al centre o pares que hi treballin: 40 punts Domicili Zones 1 i 2 de Terrassa, Viladecavalls, Ullastrell

  i Vacarisses: 30 punts Altres zones de Terrassa, Matadepera i Rellinars : 10 punts Nota mitjana de lexpedient acadmic Nota = punts Renda anual familiar (PIRMI) 10 punts Discapacitat superior al 33% (alumne/a, pare, mare o germans) 10 punts

  Criteris complementaris:Condici legal de famlia nombrosa o monoparental: 15 puntsMalaltia crnica digestiva, endocrina o metablica: 10 puntsAntics alumnes (pares o germans): 5 punts

 • GRCIES PER LA VOSTRA ATENCI I INTERS

  Reflexioneu b la vostra decisi.Fins el curs vinent!

  Nmero de diapositiva 1Qu s el Batxillerat ?Qui pot cursar el Batxillerat ?Quina durada i estructura t ?EL BATXILLERAT DARTS PLSTIQUES I DISSENY a lInstitut TORRE DEL PALAUExperincia contrastadaPerode dincerteses curricularsEstructura del Batxillerat. 1r cursEstructura del Batxillerat. 2n cursEstructura del Batxillerat. 1r cursEstructura del Batxillerat. 2n cursEstructura del Batxillerat. 1r cursEstructura del Batxillerat. 2n cursEl treball de recercaTrets especfics del batxillerat dartsFalsos mites del batxillerat dartsRealitats del batxillerat dartsRealitats del batxillerat dartsRealitats del batxillerat dartsRealitats del batxillerat dartsLavaluaci del batxilleratFranges horries i altres serveisFuncionament internLes sortides professionals del batxilleratEstudis superiors i sortides professionalsEstudis superiors i sortides professionalsPREINSCRIPCI i MATRICULA. Calendari i normativa Nmero de diapositiva 28