Presentació curs 2014 15

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    538

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reuni de Pares

Transcript

<ul><li> 1. MESTRE/A REANorbert Tutoria de 6 A, Valors, Catal, Socials, Naturals , Plstica,Informtica i Castell a 6BMontserrat Tutoria de 6 B, Valors, Catal, Socials, Naturals, MatemtiquesPlstica, Informtica i Castell de 6ACescaMatemtiques de 6sCarmeSisco Educaci FsicaXavier Angls i InformticaM. Antnia Msica.Teia iMontserrat C.Suport dEducaci Especial i llenguatge.</li></ul> <p> 2. NOVETATS PEL CURS 2014-2015 Avaluaci Externa amb les Proves deCompetncies Bsiques els dies 6 i 7 de maig decatal, castell, angls i matemtiques. Elaboraci dArpilleres com a projecte collectiude poble. Reforar i millorar lortografia a partir dunprograma informtic. 3. Ampliar la participaci dels delegats en lorganitzaci ifuncionament de lescola. Collaborar en limpuls de la parla en llengua catalana enespais de pati a Educaci infantil. Donar ms responsabilitats en les festes escolars. Incorporar la informtica en les diferents reescurriculars. Nou crrec: Reporters del blog del cicle superior Material: Com a Escola Verda fem un s responsable delmaterial escolar: reutilitzaci de material fungible(retoladors, jocs de regles, llapis de colors ...) i acabamentde llibretes del curs anterior. Tot i aix, es reposar elmaterial un cop shagi acabat. 4. PROPSITS D REES Llengua catalana i castellana: Impuls de la lectura, de lexpressi oral iescrita i ortografia. Medi Social: Coneixement de lentorn dEspanya i Europa; El mn Moderni contemporani. ( Tcniques destudi) Medi Natural: Samplia el coneixement del cos hum i entorn natural. Llengua anglesa: Millorar el domini de la llengua oral aix com la sevafontica i construcci gramatical de forma ldica i activa. Matemtiques: Millorar el clcul mental i resoluci de problemes;aprofundir conceptes coneguts com fraccions, geometria i decimals iampliar-ne de nous com les potncies i lestadstica i la probabilitat. Educaci Fsica: Aprofundiment de tcniques esportives, treballcooperatiu, habilitats fsiques ( BALL de fi de curs) Msica: Preparaci de lactivitat musical de CANTNIA. Plstica: Elaboraci de les arpilleres i altres activitats artstiques:decoraci de passadissos, murals daula 5. LECTURA: LA BIBLIOTECA DAULAPLA LECTOR :Lectura collectiva dun llibre de literaturajuvenil.BIBLIOTECA DAULA: COMPARTIM LLIBRES!Crear un fons de llibres dorigen divers i canviant enrelaci a demandes dels alumnes i de les activitatsescolars generades. Activitats per a Incentivar la lectura: llibrmetre,tertlies literries, lectura en veu alta de fragments. 6. OBJECTIUS DE LES TUTORIESAjudar-los a ser responsables: Dels seus actes i la seva actitud. En els crrecs de la classe i de lescola. En els deures.OBJECTIUS DE LA TUTORIA INDIVIDUALITZADA Atendre les necessitats prpies de lalumnat. Orientar i fer el seguiment individual del procsdaprenentatge. (institut) 7. Ajudar-los a crixer personalment: Aprendre a regular-se emocionalment. Saber analitzar qualsevol conflicte. Buscar solucions. Saber respectar opinions. Aprendre a cooperar amb els altres. Saber respectar companys i companyes que tenenmaneres de ser diferents. 8. EL SEGUIMENT DELS APRENENTATGESo Com a pares , podem fer el seguimentdels aprenentatges dels nens i les nenes: Revisant i utilitzant lagenda escolar. Observant levoluci de les llibretes i materials destudi. Parant atenci als resultats dels controls, que cal tornar a lescolasignats. A travs de les avaluacions trimestrals. Mitjanant el dileg amb els professors.o Com a mestres, portem a termelavaluaci continuada de tots elsaspectes anteriors. 9. PARE O MARE DELEGAT/DA DE CURS Molt interessant per la coordinaci entre els pares delcurs,viatge fi curs, festa fi de curs, jornada de portesobertes i per fer el nexe amb el tutor/a. Es recomana planificar i informar dels actes previstos perla celebraci del fi de curs amb prou temps.ACOMPANYANTS SORTIDES A les sortides del poble esperem comptar amb lacollaboraci de dos pares/mares acompanyants com cadacurs. 10. LES SORTIDES DEL CURS 2014-20151r trimestre3 dOCTUBRE Museu dhistria de Catalunya a Barcelona 618 NOVEMBRE Espectacle de circ i teatre anomenat Mbil 5 i 6A determinar!!Fundaci Clos ( Palau-solit i Plegamans) 6Desembre Pessebres de Palau 5 i 6 11. 2n trimestre10 FEBRER Espectacle musical anomenat La nostra can 5 i 6A determinar Taller dEscola Verda 6 12. 3r trimestre14 MAIG Espectacle teatral anomenatat Lavi Tonet 5 i 6Abril Els Consell dels savis 627 MAIG Cantnia. Auditori Barcelona 6Primera setmanade JunyViatge Fi de Curs a LLafranc. 6 13. VIATGE FI DE CURS </p>