Presentacio Jornada de Cloenda del PQiMC curs 2014/15

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    129

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

1. JORNADA DE CLOENDA DEL PQiMC Institut Lacetnia, Manresa 11 de juny de 2015 2. 09:15 h: inauguraci de la Jornada de Cloenda del PQiMC a crrec del Sr. Melcior Arcarons, director general de la Direcci General de Formaci Professional i Ensenyaments de Rgim Especial Jos Antonio Martn subdirector general de Programes, Formaci i Innovaci Melcior Arcarons director general de FPIERE Francisco Fernndez director INS Lacetnia 3. 09.30 h Valoraci del treball realitzat a les Xarxes del Projecte de Qualitat i millora contnua durant el curs 2014-15 Excellncia QCI Processos Indicadors Qualitat No conformitats Millora Contnua PQiMC ISO 9001 Pla Estratgic Procediments Auditories DAFO EFQM Registres i evidncies e2cat 4. 09:30 h: Valoraci del treball realitzat en les xarxes del PQiMC durant el curs 2014-15 Ferran Castrillo Gemma Olmo Xarxes Qs Andrs Villena Olga Romero Xarxes Es Sr. Vctor Garcia i la Sra. Rosa Puig, director i CQ de lInstitut lEstatut de Rub Sr. Ramon Graells, director de lInstitut Bernat el Ferrer de Molins de Rei 5. PROGRAMA Q Missi del programa Ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o ensenyaments de rgim especial a definir, implantar i millorar el seu propi sistema de gesti basat en la norma ISO 9001 CENTRES PARTICIPANTS: 78 6. Xarxes Q 5 centres Q1 10 centres Q2 7. Xarxes Q 36 centres Q3 8. Xarxes Q 27 centres Q5 9. Objectius xarxes Q ACTIVITATS RESULTATS ESPERATS Sensibilitzar i motivar al claustre en relaci al Programa dAssegurament de la Qualitat Creaci de la Comissi de Qualitat Conixer i saber utilitzar els principis i conceptes de la metodologia de la qualitat. Disposar en el centre de persones formades (cursos, seminaris, ) Revisar tota la documentaci bsica del centre i convertir-la en una documentaci til, amb format adequat per complir la norma ISO. Documentaci revisada i posada al dia i a disposici de la comunitat educativa Crear equips de millora en el propi centre per tal de treballar els punts febles del centre (es poden recollir en un Pla de Millora). Tenir equips de millora treballant per la millora dels processos del centre (en especial E/A) Identificar i elaborar les fitxes dels processos del centre segons el Manual del CIDEM La gesti per processos en els centres educatius basada en la norma ISO 9001:2000 Disposar del mapa de processos del centre i de les fitxes Q1 Coordinadora: Marta Abad Grau assoliment: 80% 10. Objectius xarxes Q ACTIVITATS RESULTATS ESPERATS Documentar la resta del sistema de gesti de la qualitat (documents: manual de gesti, manual de procediments manual de processos i altres documents del sistema). Documentaci del sistema de qualitat elaborada Implantar els manuals de servei densenyament/aprenentatge. Processos claus i manuals de serveis implementats Planificar i iniciar la realitzaci dauditories internes del servei dEnsenyament /Aprenentatge i endegar les corresponents accions correctives, preventives i de millora com a resultats de linforme dauditoria corresponent. Informe de lauditoria Intercanviar i compartir experincies entre els centres de la xarxa. Participaci activa a les reunions de la Xarxa del PQiMC Dissenyar el pla estratgic de centre en base als resultats de lavaluaci diagnstic d e la situaci del centre. Pla Estratgic aprovat Q2 Coordinadors: Victria Ramos i Francesc Marqus Grau assoliment: 70% 11. Objectius xarxes Q Q3 ACTIVITATS RESULTATS ESPERATS Completar la documentaci i implantar el sistema dassegurament de la qualitat propi de cada centre. Tenir acabada la documentaci de qualitat: MGQ, MPQ, MS E/A, MIQ Implantar el sistema de Gesti de la qualitat en base al model ISO 9001 Acta fundacional Implementar la gesti per processos dacord amb el mapa i fitxa de procs Haver assignat els responsables de procs i treballar segons la fitxa Aprendre a planificar i a realitzar auditories internes del sistema de gesti del centre (utilitzant la metodologia del aprenentatge entre iguals amb intercanvi entre els centres de la xarxa) Realitzar lauditoria i elaborar linforme final Resoldre les no conformitats i consolidar una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi i segueixi les estratgies de qualitat Resoluci de les NC i disposar duna Comissi de Qualitat plenament operativa (veure actes i acords) Certificar el sistema dassegurament de la qualitat dels centres dacord amb la norma ISO 9001. Aconseguir la certificaci ISO Donar resposta a les accions correctives i preventives aix com a les recomanacions de millora indicades en linforme dauditoria de certificaci. Obrir, controlar i resoldre les corresponents AM, AC i/o AP Intercanviar i compartir experincies entre els centres de la xarxa. Implantar experincies apreses Fer el seguiment del Pla estratgic i elaborar el nou pla anual en lnia amb el PE Retiment de comptes i nou Pla anual Introduir en el sistema de gesti del centre la prevenci de riscos laborals; i quan sescaigui. el sistema dassessorament i reconeixement o daltres processos que incorporin al centre, com per exemple la gesti ambiental. Incorporar al MGQ Coordinadors: Juan A. Romero, Rosa Mor, Montse Sales, Ral Richard i Snia Higueruelo Grau assoliment: 65% 12. Objectius xarxes Q Q5 ACTIVITATS RESULTATS ESPERATS Realitzar les accions i tasques necessries per el manteniment de la certificaci del sistema dassegurament de la qualitat segons la norma ISO 9001. Realitzar les auditories i mantenir la certificaci Donar resposta a les accions correctives i preventives aix com a les recomanacions de millora com a conseqncia de les diferents auditories. Accions resoltes, comunicades i revisada leficcia de les accions preses Establir estratgies de millora contnua en el centre, per tal de consolidar i garantir el manteniment de la Norma ISO 9001 i desenvolupar instruments i eines metodolgiques que facilitin la implantaci i aprofundiment de la qualitat en els processos dE/A especialment en la millora de la qualitat a laula. Constituir equips de millora i rendici de comptes Integrar tota la gesti del centre en un nic sistema, i controlat pel sistema de seguiment del Pla Estratgic i Quadre de control dindicadors. Pla Estratgic Augmentar labast i maduresa del sistema de gesti de la qualitat. Per exemple integrant la prevenci de riscos, la gesti ambiental, els processos dassessorament i reconeixement, i daltres que el centre o DdE recomani desplegar. Revisi de processos i del MGQ Coordinadors: Ftima Llad, Joan Vives i Gemma Olmo Grau assoliment: 80% 13. + _ Resum xarxes Q - Assistncia: 8 - Valoraci global: 8 - Avanament: 8 - Objectius: 7,5 - Ambient de treball molt positiu - Alt grau dassistncia i predisposici, especialment Q1 i Q2 - Calendari massa ajustat - Assistncia irregular dalguns directors de les Xarxes Q3 i les Q5 Altres observacions: Ritmes heterogenis 14. Programa dExcellncia en la Gesti Missi del programa Ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals i tenen certificat el seu sistema de gesti en base a la norma ISO 9001, a avanar cap a lexcellncia tot implantant sistemes de gesti dacord amb el model e2cat i EFQM per tal dassolir lexcellncia en els seus resultats CENTRES PARTICIPANTS: 69 15. Xarxes Es 19 centres xarxes E1 20 centres xarxes E2 16. Xarxes Es 14 centres xarxa E3 16 centres xarxa E4 17. Xarxes Es 18. Objectius xarxes E E1 Coordinadors: Chema Olave, Olga Romero 19. Objectius xarxes E E2 Coordinadors: Alberto Sorribas, Ricard Pallej 20. Objectius xarxes E E3 Coordinador: Eduard Marcn 21. Objectius xarxes E E4 Coordinador: Josep M Soler 22. Resum xarxes E - Assistncia 6,2 - Valoraci global 7 - Avanament 6,1 - Objectius 6 - Ambient de treball i treball en xarxa - Predisposici - Formaci externa + _ - El grau real davanament - La manca de temps - ... 23. 10.00 h: El PQiMC? Ferran Castrillo Gemma Olmo Xarxes Qs Andrs Villena Olga Romero Xarxes Es On estem? Qu ha passat aquest curs? Qu farem el proper? 24. 2013 2014 2015 25. Qu ha passat aquest curs? INNOVACI 26. Qu ens havem proposat fet? XARXES Ms satisfacci dels centres envers el PQiMC Ms satisfacci envers la formaci Millor distribuci al territori Moodle e2cat Formaci externa Formaci en processos Augmentar lintercanvi entre centres Millorar el reconeixement de lesfor i fites assolides pels centres PQiMC Ms visibilitat del PQiMC Impulsar els frums del Moodle Augmentar la formaci SGQ al PQiMC Augmentar centres al Projecte Millorar resultats educatius Augmentar els centres certificats Augmentar les autoavaluacions e2cat 27. PQiMC Nova Resoluci del PQiMC SGQ per certificar Realitzar formaci en processos i auditoria Millorar la comunicaci amb els centres Formaci ISO 9001:2015 Llibre processos XARXES Formaci interna de centres: processos i auditories Transici a ISO 9001:2015 Millora de la formaci de les xarxes Es Realitzaci dautoavaluacions de centre Afavorir els intercanvis entre els centres Augmentar les certificacions i renovacions Qu ens plantegem pel proper curs? 28. Algunes dades de les enquestes per a reflexionar... 29. Algunes dades de les enquestes per a reflexionar... 30. CALENDARI DIMPLEMENTACI ISO 9001:2015 Maig 2014 publicaci esborrany ISO Juliol 2015 publicaci esborrany final de lestndard internacional Octubre 2015 publicaci ISO 9001:2015 Mar 2016 primers centres PQiMC certificats ISO 9001:2015 Mar 2017 final certificaci ISO 9001:2008 Octubre 2018 totes les certificacions sn 9001:2015 31. PRINCIPALS CANVIS ISO 9001:2015 32. 4 Context de l'organitzaci 4.1 Comprensi de l'organitzaci i el seu context 4.2 Comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades 4.3 Determinaci de l'abast del sistema de gesti de la qualitat 4.4 Sistema de gesti de la qualitat i els seus processos 5 Lideratge 5.1 Lideratge i comproms 5.2 Poltica de la qualitat 5.3 Rols de l'organitzaci, responsabilitat s i autoritats 6 Planificaci del sistema de gesti de qualitat 6.1 Accions per abordar els riscos i oportunitats 6.2 Objectius de la qualitat i la planificaci per assolir-los 6.3 Planificaci i gesti dels canvis 7 Suport 7.1 Recursos 7.2 Competncia 7.3 Consciencia / sensibilitzaci 7.4 Comunicaci 7.5 Informaci documentada 8 Funcionament / Operacions 8.1 Planificaci i Control Operacional 8.2 Determinaci dels requisits per als productes i serveis 8.3 Disseny i desenvolupamen t de productes i serveis 8.4 Control de la provisi de productes i serveis externs 8.5 Producci i prestaci del servei 8.6 Alliberament de productes i serveis 8.7 Control dels processos i sortides/resultat s no conformes, els productes i serveis 9 Avaluaci de lacompliment 9.1 Monitoritzaci, mesura, anlisi i avaluaci 9.2 Auditoria interna 9.3 Revisi de la gesti 10 Millora 10.1 Generalitats 10.2 No conformitats i accions correctives 10.3 Millora contnua 33. Estructura Enfocamenta processos Requisits documentals Desapareixen Accions preventivesi MQ? Representantde ladirecci Anlisideriscos Grupsdinters Lideratge Bnsiserveis Altres Proporcionar suport a les organitzacions en la implementaci dels seus sistemes de gesti de la qualitat per als propers anys PROPOSTES DE LA NOVA ISO 9001:2015 34. EL NOU MODEL E2CAT 35. EL NOU MODEL E2CAT Esquema de reconeixement centres excellncia 36. PROPER CURS 2015/16 Renovaci programes xarxes Formaci ISO 9001:2015 Formaci gesti processos i auditoria Nou llibre de processos ISO 9001:2015 Facilitadors autoavaluaci 37. RECONEIXEMENTS I AGRAMENTS 38. Per intervenir a la sessi cal enviar el tweet amb el hashtag: #pqimc 39. Balan del curs i nous objectius per al 2015/16, a crrec del senyor Ferran Castrillo, cap del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals. Ferran Castrillo Gemma Olmo Xarxes Qs Andrs Villena Olga Romero Xarxes Es 40. Ra de ser del Projecte: Ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya en la recerca de lexcellncia educativa a travs de la millora del seu sistema de gesti. Per tal dassolir lexcellncia educativa en els centres de Catalunya a travs de la millora contnua dels seus sistemes de gesti. 41. Finalitats del Projecte: Impulsar la cultura de la qualitat en els centres educatius i ajudar a definir, implantar i avaluar un model de gesti que cerqui la qualitat global del centre, per aconseguir: a) Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la millora contnua de la qualitat dels ensenyaments que s'hi imparteixen. b) Satisfer les necessitats i les expectatives de les persones que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famlies, empreses, centres superiors, entorn social i altres. c) Aconseguir la satisfacci de l'equip hum que hi treballa. d) Aconseguir els objectius fixats per a l'obtenci dels resultats clau del centre, s a dir, l'excellncia en els resultats. 42. Mitjanant: Laprenentatge entre iguals com a metodologia de treball. El lideratge distribut com a comproms per assolir els objectius i resultats a llarg termini. Lorientaci als diferents grups d'inters, augmentant el valor que proporciona el centre educatiu. La gesti per processos i fets de manera flexible per adaptar-se a les noves necessitats i serveis que requereix la societat. El desenvolupament i la implicaci de les persones del centre en lassoliment de lxit educatiu de lorganitzaci. El desenvolupament d'aliances. Laprenentatge, creativitat, innovaci i millora continuada. La responsabilitat social i la sostenibilitat. El treball en equip i cooperatiu. Compartir i aprendre dels millors. El respecte als diferents ritmes de treball. Lorientaci a resultats. La satisfacci permanent de les necessitats i expectatives educatives de les diferents parts implicades en l'Ensenyament. 43. OBJECTIU ESTRATGICS DEL PROJECTE 1. Incrementar el nombre de centres educatius que disposen de sistemes dassegurament de la qualitat certificats en base a la normativa ISO 9001 Nombre de centres certificats ISO 9001 104 (147) % centres certificats /centres del projecte 71% (104 de 147) % centres Projecte / centres possibles 66% (147 de 222) 2. Impulsar la millora contnua dels centres educatius basada en la gesti sistemtica dels processos % de centres del PQiMC que gestionen per processos 91,5% (107 de 120) 44. OBJECTIU ESTRATGICS DEL PROJECTE 3. Millorar els resultats educatius (+1,15%) Resultats 2013/14 comparats amb la mitjana de 10/11 a 13/14: Abandonament 1r FP: 13 % (12%) Abandonament 1r Batx: 8% (6,4%) Abandonament 1r EOI: 19% Graduats FP: 64,7% (66,7%) Graduats ESO: 76,2% (77%, juny) Graduats Batx: 80,2% (75,8%, juny) Graduats EOI: 63,5% 45. OBJECTIU ESTRATGICS DEL PROJECTE 4. Incrementar el nombre de centres educatius que es gestionen amb les metodologies de la qualitat total i lexcellncia % centres programa E/centres del projecte 47% (69 de 147) % centres avaluats e2cat/centres possibles (E3 i E4) 50% (16 de 32) % satisfacci dels centres respecte del desenvolupament g...