Presentació pares batxillerat - Curs 2014-2015

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    298

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaci utilitzada en la xerrada informativa de pares de batxillerat, curs 104-2015

Transcript

  • 1. INS LESTATUT1R BATXILLERAT Presentaci pares

2. 1. PROJECTE EDUCATIU :TRETS DIDENTITATESTUDIS I ENTORNEDUCACI INTEGRALCENTRE PBLICNOVES TECNOLOGIESEL CATAL I ALTRES LLENGES ALCENTREEDUCACI PER LA SALUT, PAU, ISOLIDARITATPLA D'ESPORTS, COEDUCACI, ESCOLAVERDA, MUSICAL I BIBLIOTECA 3. ESTUDIS http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15- ESO- BATXILLERATMODALITATS:HUMANITATSCINCIES SOCIALSCINCIES DE LA SALUTTECNOLGIC- CICLES FORMATIUSGRAU MITJSISTEMES MICROINFORMTICS I XARXESGRAU SUPERIORADMINISTRACI DE SISTEMES INFORMTICS 4. ENTORN- Carrer Flammarion 1, cantonada amb lAvinguda de lEstatutal costat del Bosc de Ca nOriol- Valor histric i patrimonial de lentornLacus rom, aula EVP 5. INSTALLACIONS-Edifici de nova construcci (inauguraci en 2005)-dotat de les installacions que requereix la normativa ms recent-ms de 500 alumnes i 60 professors /es, afavorint relacionsinterpersonals-gimns i pistes esportives-aules matria:.Tecnologia.laboratoris de Cincies Naturals,Fsica i Qumica i propi Batxillerat Cientfic.vries dInformtica(ESO, Batxillerat, Cicles Formatius).Educaci Visual i Plstica.Msica.Acollida (alumnes nouvinguts).Taller (grup EINA)-Biblioteca (consulta i prstec)-Cantina 6. NOVES TECNOLOGIES-Aprendre a aprendre en un context digital-Assoliment de la competncia digital mitjanant diferents recursos:TOTES LES AULES TENEN ORDINADOR I PROJECTORA LA BIBLIOTECAAULES DINFORMTICAESCRIPTORIMOODLESITES DE GOOGLE (exemple)(amb materials, per treballar al centre i a casa)CORREU ELECTRNIC AMB EL DOMINI DEL CENTREnomcognom@insestatut.cat 7. VALORS DE CENTRECOEDUCACIigualtatno discriminaci per ra de sexe(Punt Lila)SOSTENIBILITATvetllar i relacionar-nos amb elmedi ambient i conixerlentornMEDIACIresoluci de conflictes mitjanantel dileg(Programa de Mediaci,participaci dalumnes Iprofessors/es)INTEGRACI A LA SOCIETATactuem en coherncia amb elnostre entornresponem a canvis cientfics,tecnolgics i socials 8. EDUCACI PER LA SALUTEs vetlla perqu lalumnat rebi una educaci per a la salutEstat de benestar fsic, mental i socialAdquisici dhbits i comportaments saludablesevitar conductes de riscPrograma de Salut es treballa a les:TutoriesDeterminats crditsIntervencions dexperts daltres institucions 9. PLA EXPERIMENTAL DESPORTSPer tal dincrementar la participaci de lalumnat en activitatsfsiques i esportives en horari no lectiuAssociaci Esportiva Escolar de lINS lEstatut 10. EDUCACIMEDIAMBIENTALUbicaci en un entorn naturalActivitats com enjardinament,hort urb, reciclatge (OLICLAK)Des del desembre de 2008 gaudimdel distintiu dEscola VerdaApadrinament delTorrent dels Alous 11. EDUCACI INTEGRAL I TRETS IDEOLGICS-Educaci com a tasca collectiva i en equip-Propiciem el desenvolupament integral de lalumne-Sobrepassem plantejaments instructius-Centre pblic, laic, pluralista i democrtic-No permetem adoctrinaments, fanatismes ni discriminacions-Lalumnat que ho vulgui pot rebre formaci religiosa 12. LLENGES-La llengua vehicular s el catal-Es vetlla perqu lalumnat assoleixi plena competncia oral i escritaen catal i castell-Es potencia laprenentatge de llenges estrangeresAngls:.2013-2014 participaci al concurs Big Challenge.a lESO, impartici dalguna unitat didctica en anglsFrancs:.simparteix francs a 1r de BatxilleratHumanstic/Social.projectes dinterncanvi a 4t dESO 13. BIBLIOTECAActivitats per fomentar la lecturaRecursos variats:LlibresRevistesOrdinadors amb connexi a InternetSERVEI DE PRSTEC: Cal fer-se el carnet (3 + fotografia)Projecte dInnovaci Educativa Punt Edu 14. CONTACTES AL CENTREVctor Garca (director) direccio@insestatut.catPere Serrano (cap destudis) capestudis@insestatut.catMaribel Tarrs (coor.pedaggica) coordinaciopedagogica@insestatut.catJosep M. Grcia (secretari) secretari@insestatut.catCoordinadora de BatxilleratLaura Garca coordinaciobatxillerat@insestatut.catEls/les tutors/es sn:1r BATX A Ana Snchez anasanchez.prof@insestatut.cat1r BATX B Raquel Puga raquelpuga.prof@insestatut.cat2n BATX A Jess M Garca jesusgarcia.prof@insestatut.cat2n BATX B Liz Raga lizraga.prof@insestatut.catTelfon: 93 588 08 58JUNTA DIRECTIVACOORDINADORS/ESDE NIVELLTUTORS/ESDE GRUP 15. ESTRUCTURADEL BATXILLERATEL BATXILLERATEstudis de transiciPOSTOBLIGATORIPREPARATORI PER A ESFORMACI INTELLECTUALTARANN ACADMICRGIM DISCIPLINARIRGIM DE PERMANNCIA 16. Quina opci triar?PREFERNCIESPERSONALSSITUACIFAMILIAREXPEDIENTACADMIC? 17. A VALORAR...Interessos + Expectatives + Aptituds= PREFERNCIESEntorn familiar + Pressi econmica + Projecte vital= CONTEXTCurrculum + Qualificacions + Oferta= OPCIONS DEXPEDIENT 18. CURRICULUM BATXILLERATCONDICIONANTS NORMATIUSMatries comunesLlengua catalana i literatura I i IILlengua castellana i literatura I i IILlengua estrangera I i IIEducaci fsicaFilosofia I i IICincies per al mn contemporaniHistriaCINCIES I TECNOLOGIABiologia I i IIFsica I i IIMatemtiques I i IIQumica I i IICincies de la Terra II (IOC)Tecnologia industrial I i IIDibuix Tcnic I i IIHUMANITATS I CINCIES SOCIALSEconomia Economia de lempresa I i II GeografiaGrec I i IIHistria de lartHistria del mn contemporaniLlat I i IIMatemtiques aplicades a les cincies socials I i IILiteratura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana (IOC) 19. TREBALL DE RECERCAINICI A 1r LLIURAMENT A 2nRECERCA D'INVESTIGACI INDIVIDUAL I TUTORADA10% DE LA NOTA D'EXPEDIENTS'AVALUA SEGUIMENT, MEMRIA I PRESENTACI PBLICATASCA FONAMENTAL PER A LA FORMACIS'INCENTIVA LA PRESENTACI A PREMIS EXTERNS:oPREMI MIQUEL SEGURA DE LAJUNTAMENToPREMIS DE LA UPCoPREMIS ARG DE LA UAB 20. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORTitulaci professionalCicle curtPrctiques a empresaInserci laboral fludaOferta ampliaDespesa econmica menorAccs:Nota de batxilleratVinculaci dematriesPONT POSTERIOR A GRAUS DEL MATEIX MBITACCS AMB LA NOTA MITJANA (/10)Possibilitat de realitzar la part optativa PAU (/14)Dates provisionals de preinscripci a Cicles 21. PROGRAMADORIENTACI ACADMICA I PROFESSIONAL PROGRAMA BIANUAL D'ORIENTACI INDIVIDUAL :ACCIONS: PORTA 22, JPO UAB OR. ESPECFICA PER A LES PAU OR. PONDERACIONS I PREINSCRIPCI GRAUS OR. PREINSCRIPCI CFGS I ALTRES OR. BEQUES D'EESS (GENERAL, SANTANDER) OR. RECURSOS WEB DISPONIBLESRECURSOS UNPORTALhttp://www.unportal.net/ORIENTACI2n BATXILLERATORIENTACI:INFORMACI + OPCIImportncia del consens familiar 22. AVALUACIContinuada i per matriesQualificacions de 0 a 10Totes les matries aprovades : TTOL DE BATXILLERNOTA DE BATXILLERATMitjana aritmtica de les matries:90%Treball de Recerca: 10 %AVALUACIONS TRIMESTRALS, FINALS I EXTRAORDINRIES.BATXILLERATUNIVERSITAT CICLE SUPERIOR ALTRES OPCIONS 23. AVALUACIONS TRIMESTRALS, FINALS IEXTRAORDINRIES.Butlletins davaluacionsPreavaluaci a mitjans de 1r trimestreNotes trimestralsCal retornar el resguard signat per la famliaCondicions de superaci de cursPer passar a 2n no es poden suspendre + de 2 matries.Condicions de repeticiLa repetici a 2n (i amb 3 o 4 matries a 1r)es fa noms de les matries no superadesRecuperacionsA 1r de Batxillerat, les recuperacions entre 1 i 3 de setembre 24. UNIVERSITATCicle llarg destudis(Grau i Mster)Exigncia acadmicaDespesa econmicaMatrcula (pub. Entre 1.500/1.800 apx.) + Material+ Despeses diries + Altres contextSelecci d'accs (PAU)Titulaci de prestigiFormaci intellectualAccs a tercer cicle 25. PAU ESTRUCTURA: Dues fasesA. Fase general: obligatria = nota base daccs (/10)B. Fase especfica: opcional = complement de la nota (/14) QUALIFICACI: Independent en les dues fasesCal fer les PAU? 26. A. Qualificaci de la fase general i nota d'accs La qualificaci de la fase general (QFG) s la mitjanaaritmtica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 0 a10 punts. =40% FASE GENERAL + 60% MITJANA BATXILLERAT s condici indispensable tenir una qualificaci de la fasegeneral (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar anota d'accs.Nota d'accs = 0,6 QMB + 0,4 QFGQMB= qualificaci mitjana de batxilleratQFG = qualificaci de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a4)CONSTA DE CINC EXERCICIS1. Llengua catalana i literatura2. Llengua castellana i literatura3. Llengua estrangera4. Histria / Filosofia5. 1 Matria de modalitat lliureQualificaci:mitjana aritmtica dels 5 exercicisAquesta nota d'accs t validesa indefinida (NO CADUCA) 27. B. Qualificacide la fase especfica0 / 1 / 2 EXERCICISLestudiant tria les matries de la fase especfica (UN MXIM DE 3)Qualificaci per matria: 0 a 10 (matria superada amb 5)Ponderaran les dues matries amb millor nota.Preinscripci universitria adaptada al currculum Cada estudiant pot examinar-se d'un mxim de tres matries de modalitat debatxillerat, diferents de lexaminada en la fase general. Cada matria examinada com a fase especfica ser qualificada per separat, amb unapuntuaci de 0 a 10 punts. Es considerar superada cada matria si s'obt una qualificaci igual o superior a 5. Les qualificacions de les matries de la fase especfica tindran validesa per a laccs ala universitat durant els dos cursos acadmics segents a la superaci daquestes.Aquesta fase CADUCA AL CAP DE 2 ANYS 28. Admissi ponderada en funci dels estudis:Una NOTA D'ACCS DIFERENT PER A CADAGRAUNota dadmissi =0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2(14)= (6) + (4) + (2) + (2)AMB AQUESTA NOTA COMPETEIXEN ELS ALUMNES PER LACCSNMB= nota mitjana de batxilleratQFG= qualificaci fase generalM1, M2= dues millors qualificacions de matries superades en la fase especficaa, b = parmetres de ponderaci de les matries de la fase especfica (0,1 - 0,2) 29. TUTORES 30. CALENDARI ESCOLARINICI: 15 setembre de 2014 (10.00h)FI: 19 de juny de 20151R TRIMESTRE 15 SET AL 5 DE DES2N TRIMESTRE 8 DE DES AL 13 DE MAR3R TRIMESTRE 16 DE MAR AL 22 DE JUNYVACANCESNADAL: 24 de desembre al 7 de generSETMANA SANTA: del 28 de mar al 6 dabrilDIES FESTIUS:3 de novembre (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)8 de desembre (Immaculada Concepci)16 de febrer (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)30 dabril (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)1 de maig (Festa del Treball)22 de maig (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar)SORTIDES PREVISTES: A determinar 31. AVALUACI DE LALUMNATButlletins davaluacionsPreavaluaci a mitjans de 1r trimestreNotes trimestralsCal retornar el resguard signat per la famliaCondicions de superaci de cursPer passar a 2n no es poden suspendre + de 2 matries.Condicions de repeticiLa repetici a 2n (i amb 3 o 4 matries a 1r)es fa noms de les matries no superadesRecuperacionsA 1r de Batxillerat, les recuperacions entre 1 i 3 de setembre 32. DISCIPLINA, ASSISTNCIA I AMONESTACIONSFaltes de disciplinaA batxillerat, 1 falta de disciplina s directament greu.Depenent de la gravetat pot ser motiu per obrir expedient disciplinari.Amonestaci per baix rendimentSi lEquip Docent ho considera oport (generalment amb alumnes quesuspenes 7 o ms matries) pot demanar el lliurament del fulldamonestaci per baix rendiment aprovat al NOFC (Normativa iOrganitzaci del Funcionament de Centre)Es lliurar amb el butllet de notes de pre-avaluaci i dels 3 trimestresFaltes dassistncia injustificadesAmb 10 faltes injustificades, primera sanciAmb 20 faltes injustificades, segona sanciAmb 30 faltes injustificades, apertura dexpedient perabsentisme 33. HORARI DATENCI A LES FAMLIESCONCERTANT CITA PRVIA1 A Ana SnchezDILLUNS DE 11.30 A 12.30DIJOUS DE 12.30 A 13.30DIVENDRES DE 10.00 A 11.001 B Raquel PugaDIMARTS 10.00 A 11.00DIMARTS DE 12.30 A 13.30DIMECRES DE 12.30 A 13.30