Presentació pares batxillerats - curs 13 14

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    223

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaci del Batxillerat, preparada per a les famlies del curs 2013-2014

Transcript

<ul><li> 1. INS LESTATUT BATXILLERAT Famlies </li></ul> <p> 2. 1. PROJECTE EDUCATIU : TRETS DIDENTITAT ESTUDIS I ENTORN EDUCACI INTEGRAL CENTRE PBLIC NOVES TECNOLOGIES EL CATAL I ALTRES LLENGES AL CENTRE EDUCACI PER LA SALUT, PAU, I SOLIDARITAT PLA D'ESPORTS, COEDUCACI, ESCOLA VERDA, MUSICAL I BIBLIOTECA 3. ESTUDIS - ESO - BATXILLERAT MODALITATS: HUMANITATS CINCIES SOCIALS CINCIES DE LA SALUT TECNOLGIC - CICLES FORMATIUS GRAU MITJ SISTEMES MICROINFORMTICS I XARXES GRAU SUPERIOR ADMINISTRACI DE SISTEMES INFORMTICS 4. ENTORN - Carrer Flammarion 1, cantonada amb lAvinguda de lEstatut al costat del Bosc de Ca nOriol - Valor histric i patrimonial de lentorn Lacus rom, aula EVP 5. INSTALLACIONS -Edifici de nova construcci (inauguraci en 2005) -dotat de les installacions que requereix la normativa ms recent -ms de 500 alumnes i 60 professors /es, afavorint relacions interpersonals -gimns i pistes esportives -aules matria: .Tecnologia .laboratoris de Cincies Naturals, Fsica i Qumica i propi Batxillerat Cientfic .vries dInformtica (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius) .Educaci Visual i Plstica .Msica .Acollida (alumnes nouvinguts) .Taller (grup EINA) -Biblioteca (consulta i prstec) -Cantina 6. VALORS DE CENTRE COEDUCACI igualtat no discriminaci per ra de sexe (Punt Lila) SOSTENIBILITAT vetllar i relacionar-nos amb el medi ambient i conixer lentorn MEDIACI resoluci de conflictes mitjanant el dileg (Programa de Mediaci, participaci dalumnes I professors/es) INTEGRACI A LA SOCIETAT actuem en coherncia amb el nostre entorn responem a canvis cientfics, tecnolgics i socials 7. EDUCACI PER LA SALUT Es vetlla perqu lalumnat rebi una educaci per a la salut Estat de benestar fsic, mental i social Adquisici dhbits i comportaments saludables evitar conductes de risc Programa de Salut es treballa a les: Tutories Determinats crdits Intervencions dexperts daltres institucions 8. PLA EXPERIMENTAL DESPORTS Per tal dincrementar la participaci de lalumnat en activitats fsiques i esportives en horari no lectiu Associaci Esportiva Escolar de lINS lEstatut 9. EDUCACI MEDIAMBIENTAL Ubicaci en un entorn natural Activitats com enjardinament, hort urb, reciclatge (OLICLAK) Des del desembre de 2008 gaudim del distintiu dEscola Verda Apadrinament del Torrent dels Alous 10. EDUCACI INTEGRAL I TRETS IDEOLGICS -Educaci com a tasca collectiva i en equip -Propiciem el desenvolupament integral de lalumne -Sobrepassem plantejaments instructius -Centre pblic, laic, pluralista i democrtic -No permetem adoctrinaments, fanatismes ni discriminacions -Lalumnat que ho vulgui pot rebre formaci religiosa 11. LLENGES -La llengua vehicular s el catal -Es vetlla perqu lalumnat assoleixi plena competncia oral i escrita en catal i castell -Es potencia laprenentatge de llenges estrangeres Angls: .2013 centre seleccionat per participar al concurs Big Challenge .a lESO, impartici dalguna unitat didctica en angls Francs: .simparteix francs a 1r de Batxillerat Humanstic/Social .projectes dinterncanvi a 4t dESO 12. BIBLIOTECA Activitats per fomentar la lectura Recursos variats: Llibres Revistes Ordinadors amb connexi a Internet SERVEI DE PRSTEC: Cal fer-se el carnet (3 + fotografia) Projecte dInnovaci Educativa Punt Edu 13. NOVES TECNOLOGIES -Aprendre a aprendre en un context digital -Assoliment de la competncia digital mitjanant diferents recursos: TOTES LES AULES TENEN ORDINADOR I PROJECTOR A LA BIBLIOTECA AULES DINFORMTICA ESCRIPTORI MOODLE SITES DE GOOGLE (exemple) (amb materials, per treballar al centre i a casa) CORREU ELECTRNIC AMB EL DOMINI DEL CENTRE nomcognom@insestatut.cat 14. 1.3. CONTACTES AL CENTRE Vctor Garca (director) direccio@insestatut.cat Pere Serrano (cap destudis) capestudis@insestatut.cat Maribel Tarrs (coor.pedaggica) coordinaciopedagogica@insestatut.cat Jess M. Garcia (secretari) secretari@insestatut.cat Coordinadora de Batxillerat Laura Garca coordinaciobatxillerat@insestatut.cat Les tutores sn: 1r BATX A Susana Aliaga susanaaliaga.prof@insestatut.cat 1r BATX B Anna Rovira annarovira.prof@insestatut.cat 2n BATX A Ana Snchez anasanchez.prof@insestatut.cat 2n BATX B Liz Raga lizraga.prof@insestatut.cat Telfon: 93 588 08 58 JUNTA DIRECTIVA COORDINADORS/ES DE NIVELL TUTORS/ES DE GRUP 15. 1.4. EL BATXILLERAT Estudis de transici POSTOBLIGATORI PREPARATORI PER EESS FORMACI INTELLECTUAL TARANN ACADMIC RGIM DISCIPLINARI RGIM DE PERMANNCIA 16. 1.5. CURRCULUM BATXILLERAT CONDICIONANTS NORMATIUS Matries comunes Llengua catalana i literatura I i II Llengua castellana i literatura I i II Llengua estrangera I i II Educaci fsica Filosofia I i II Cincies per al mn contemporani Histria CINCIES I TECNOLOGIA Biologia I i II Fsica I i II Matemtiques I i II Qumica I i II Cincies de la Terra I Tecnologia industrial I i II Dibuix Tcnic I i II HUMANITATS I CINCIES SOCIALS Economia Economia de lempresa I i II Geografia Grec I i II Histria de lart Histria del mn contemporani Llat I i II Matemtiques aplicades a les cincies socials I i II Literatura universal Literatura catalana 17. 1.5. TREBALL DE RECERCA INICI A 1r LLIURAMENT A 2n RECERCA D'INVESTIGACI INDIVIDUAL I TUTORADA 10% DE LA NOTA D'EXPEDIENT S'AVALUA SEGUIMENT, MEMRIA I PRESENTACI PBLICA TASCA FONAMENTAL PER A LA FORMACI S'INCENTIVA LA PRESENTACI A PREMIS EXTERNS: oPREMI MIQUEL SEGURA DE LAJUNTAMENT oPREMIS DE LA UPC oPREMIS ARG DE LA UAB 18. 1.6. Quina opci triar? PREFERNCIES PERSONALS SITUACI FAMILIAR EXPEDIENT ACADMIC ?? 19. (1.6.) A VALORAR... Interessos + Expectatives + Aptituds = PREFERNCIES Entorn familiar + Pressi econmica + Projecte vital = CONTEXT Currculum + Qualificacions + Oferta = OPCIONS DEXPEDIENT 20. 1.6. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Titulaci professional Cicle curt Prctiques a empresa Inserci laboral ms fluda Oferta amplia Despesa econmica menor OPCIONS http://www.xtec.cat/web/curricul um/curriculum_ense_prof Accs: Nota de batxillerat Vinculaci de matries PONT POSTERIOR A GRAUS DEL MATEIX MBIT ACCS AMB LA NOTA MITJANA (/10) Possibilitat de realitzar la part optativa PAU (/14) 21. 1.6. UNIVERSITAT Cicle llarg destudis (Grau i Mster) Exigncia acadmica Despesa econmica Matrcula (variable) + Material + Despeses diries + Altres context Selecci d'accs (PAU) Titulaci de prestigi Formaci intellectual Accs a tercer cicle 22. BATXILLERAT UNIVERSITAT CICLE SUPERIOR ALTRES OPCIONS 2.1. AVALUACI Continuada i per matries Qualificacions de 0 a 10 Totes les matries aprovades : TTOL DE BATXILLER NOTA DE BATXILLERAT Mitjana aritmtica de les matries: 90% Treball de Recerca: 10 % Per passar a segon no es poden suspendre ms de dues matries. La repetici a segon (i amb 3 o 4 matries a primer) es fa noms de les matries no superades. 23. ANNEXOS 24. PROGRAMA DORIENTACI ACADMICA I PROFESSIONAL PROGRAMA BIANUAL D'ORIENTACI INDIVIDUAL : ACCIONS: PORTA 22, UAB I SAL DE LENSENYAMENT OR. ESPECFICA PER A LES PAU OR. PONDERACIONS I PREINSCRIPCI GRAUS OR. PREINSCRIPCI CFGS I ALTRES OR. BEQUES D'EESS (GENERAL, SANTANDER) OR. RECURSOS WEB DISPONIBLES RECURSOS (MODDLE) http://insestatut.cat/moodle/course/view.php?id=91 curs: tutoria 2n batxillerat ORIENTACI BATXILLERAT ORIENTACI: INFORMACI + OPCI Importncia del consens familiar 25. ALTRES OPCIONS A VALORAR ACURADAMENT SEGONS EL CAS REPETICI?: CAUSES? CONJUNTURALS O NO? NOMBRE DE MATRIES? PLA DE FUTUR? CFGM COM A ALTERNATIVA: Titulaci professional i Cicle curt ALTRES OPCIONS 1r Batx_final 26. PAU ESTRUCTURA: Dues fases Fase general: obligatria = nota base daccs (/10) inclou 5 proves (comunes i 1 de modalitat) no caduca Fase especfica: opcional = complement de la nota (/14) la puntuaci s variable en funci dels estudis que es vulguin cursar caduca al cap de 2 anys QUALIFICACI: Independent en les dues fases Cal fer les PAU? 27. PAU 2013: Fase general Nota mxima 10 CONSTA DE CINC EXERCICIS 1. Llengua catalana i literatura 2. Llengua castellana i literatura 3. Llengua estrangera 4. Histria / Filosofia 5. 1 Matria de modalitat lliure Qualificaci: mitjana aritmtica dels 5 exercicis Avaluaci: 1) la mitjana aritmtica dels exercicis fase general: 4 2) cal una nota 5 com a resultat de la mitjana ponderada de: 60% nota mitjana de batxillerat 40% nota de la fase general LA FASE GENERAL NO CADUCA PAU 2013: Fase especfica Nota mxima 4 0 / 1 / 2 EXERCICIS Lestudiant tria les matries de la fase especfica. Qualificaci per matria: 0 a 10 (matria superada amb 5) Ponderaran les dues matries amb millor nota. AQUESTA FASE CADUCA AL CAP DE DOS ANYS Preinscripci universitria adaptada al currculum 28. Admissi ponderada en funci dels estudis : Una NOTA D'ACCS DIFERENT PER A CADA GRAU Nota dadmissi = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2 (14) = (6) + (4) + (2) + (2) AMB AQUESTA NOTA COMPETEIXEN ELS ALUMNES PER LACCS PONDERACIONS 2014 http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_85655632_1.pdf NMB= nota mitjana de batxillerat QFG= qualificaci fase general M1, M2= dues millors qualificacions de matries superades en la fase especfica a, b = parmetres de ponderaci de les matries de la fase especfica (0,1 - 0,2) 29. TUTORES 30. CALENDARI ESCOLAR INICI: 13 setembre de 2013 (10.00h) FI: 20 de juny de 2014 VACANCES NADAL: 21 de desembre al 7 de gener SETMANA SANTA: del 12 al 21 dabril DIES FESTIUS: 1 de novembre (Tots Sants) 4 de novembre (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar) 6 de desembre (Constituci) 3 de mar (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar) 1 de maig (Festa del Treball) 2 de maig (lliure disposici, aprovada per Consell Escolar) 9 de juny (festa local) SORTIDES PREVISTES: A determinar 31. AVALUACI DE LALUMNAT Butlletins davaluacions Preavaluaci a mitjans de 1r trimestre Notes trimestrals Cal retornar el resguard signat per la famlia Condicions de superaci de curs Per passar a 2n no es poden suspendre + de 2 matries. Condicions de repetici La repetici a 2n (i amb 3 o 4 matries a 1r) es fa noms de les matries no superades Recuperacions A 1r de Batxillerat, les recuperacions entre 1 i 3 de setembre </p>