of 40 /40
Presentatie Nieren Door: Ilse van Dorst Annemarie Franken

Presentation about Kidneys

Embed Size (px)

Text of Presentation about Kidneys

Page 1: Presentation about Kidneys

Presentatie Nieren

Door:Ilse van Dorst

Annemarie Franken

Page 2: Presentation about Kidneys

Inleiding

• Vloeistofstromen

• Nieren

• Nierfunctie vervangende therapieën

15-04-11 2

Page 3: Presentation about Kidneys

Vloeistofstromen

• Intracellulair: – 35% van je lichaamsgewicht

• Extracellulair:– 20% van je lichaamsgewicht

• Plasma water:– 4,5 % van je lichaamsgewicht

15-04-11 3

Page 4: Presentation about Kidneys

Extracellulair vloeistof

• Water• Zouten• Elektrisch geladen

stoffen• Te veel: Oedeem • Hypertensie (=

bloeddruk verhoging)• Tekort: Hypotensie (=

bloeddruk verlaging)

zouten hoevee lheid mmol/lnatr ium 135-145

kal ium 3,5-5,0

calc ium 2,10-2,55

magnesium

0,70-1,00

eiwitten 0

chloor 114

carbonaat

22,0-29,0

fosfaat 0,90-1,50

sulfaat 0,5

15-04-11 4

Page 5: Presentation about Kidneys

Intracellulair vloeistof

• Cellen van weefsels

zouten Hoeveelheid mmol/l

natrium 15-25

kal ium 115-125

calc ium 1,20-1,25

magnesium 0,70-0,80

eiwitten 0

chloor 110-119

carbonaat 25-35

fosfaat 0,1-1,5

sulfaat 0,515-04-11 5

Page 6: Presentation about Kidneys

Plasma water

• Bevind zich in het bloedbaan• Bloedplasma• concentratie hetzelfde als extracellulaire.

zouten hoevee lheid mmol/l

natr ium 135-145

kal ium 3,5-5,0

calc ium 2,10-2,55

magnesium 0,70-1,00

eiwitten 16

chloor 114

carbonaat 22,0-29,0

fosfaat 0,90-1,50

sulfaat 0,5

zouten extracel lulair

intracel lulair

plasma

natrium 135-145 15-25 135-145

kal ium 3,5-5,0 115-125 3,5-5,0

calc ium 2,10-2,55 1,20-1,25 2,10-2,55magnesiu

m0,70-1,00 0,70-0,80 0,70-1,0

0eiwitten 0 0 16

chloor 114 110-119 114

carbonaat

22,0-29,0 25-35 22,0-29,0fosfaat 0,90-1,50 0,1-1,5 0,90-1,50sulfaat 0,5 0,5 0,5

6

Page 7: Presentation about Kidneys

Nieren

• Boonvormig• Rug op navel niveau• 7-12 cm lang• 3-5 cm dik• 5-6 cm breed• 150 gram

15-04-11 7

Page 8: Presentation about Kidneys

Zuivering door de Nieren

• Haarvaten, en adertjes• 99%• Ureum• Creatinine

15-04-11 8

Page 9: Presentation about Kidneys

Zuivering door de nieren

15-04-11 9

Page 10: Presentation about Kidneys

Nierfunctievervangende therapieën

• Dialyse:– Heamodialyse– Buikspoeling

- CAPD- CCPD

• Transplantatie– Familie– Overleden donor– Crossover

15-04-11 10

Page 11: Presentation about Kidneys

Heamodialyse

• Bloedbaan• Katheter• Shunt• Kunstnier• De machine• Naalden

15-04-11 11

Page 12: Presentation about Kidneys

Katheters

• 3 soorten

• Femoralis

• Subclavia

• Jugularis

15-04-11 12

Page 13: Presentation about Kidneys

Femoralis

• Voordelen:– Direct bruikbaar naar

inbrengen– Geen opoffering van

vaten

• Nadelen:– Infectie door

Escherichia coli

• vena femoralis

15-04-11 13

Page 14: Presentation about Kidneys

Subclavia

• Voordelen:– Direct bruikbaar na

inbrengen– Geen opoffering van

vaten

• Nadelen:– Kans op trombose

• vena subclavia

15-04-11 14

Page 15: Presentation about Kidneys

Jugularis

• Voordelen:– Direct bruikbaar na

inbrengen

• Nadelen:– Verminderde

bewegingsvrijheid

• vena jugularis

15-04-11 15

Page 16: Presentation about Kidneys

Shunt

• Slagader• Ader• 2 soorten• Cimino• Goretex

15-04-11 16

Page 17: Presentation about Kidneys

Cimino shunt

• Niet-dominante arm• Voordelen:

– Minder kans op infecties

• Nadelen:– Steeds aangeprikt

worden– Steeds afgedrukt

worden

15-04-11 17

Page 18: Presentation about Kidneys

Goretex shunt

• Kunststof • Voordelen:

– Sterk– Kort afdrukken

• Nadelen:– Afstotingsreactie– infectie

15-04-11 18

Page 19: Presentation about Kidneys

De Kunstnier

15-04-11 19

Page 20: Presentation about Kidneys

Kunstnier vroeger

• Willem Kolff• Februari 1943• Worstenvellen• Naaimachine motortje

15-04-11 20

Page 21: Presentation about Kidneys

Patrick met Dr. Kolff

15-04-11 21

Page 22: Presentation about Kidneys

Kunstnier hedendaags

• Semi-perminale Membramen

• Capilairen

15-04-11 22

Page 23: Presentation about Kidneys

Werking van de kunstnier

15-04-11 23

Page 24: Presentation about Kidneys

Heamodialyse machine

• AK200

15-04-11 24

Page 25: Presentation about Kidneys

Aansluiten bij Heamodialyse

• Naalden• 2 soorten• Staal• Flexibel• Arterieel• Veneus

15-04-11 25

Page 26: Presentation about Kidneys

Buikspoeling

• Peritoneale dialyse• 2 vormen

– CAPD– CCPD

15-04-11 26

Page 27: Presentation about Kidneys

Voordelen van Peritioneale dialyse

voordelen van buikspoeling ten opzichte van Heamodialyseperitinaal dialyse heamodialyseDieet en vocht makkelijker te regelen Streng aan dieet en vochtbeperking houdenBetere klaring Slechtere klaringGeen open bloedcontact, kans besmetting Hep. Klein. Wel open bloedcontact, kans op Hep. GrootGeen ingewikkelde apparatuur nodig, thuis kan worden gedialyseerd Wordt vaak in het ziekenhuis gedaan ivm groot apparaatOveral uit te voeren Altijd in het ziekenhuisPeritinaal dialyse is goedkoper Heamodialyse is duur

15-04-11 27

Page 28: Presentation about Kidneys

Nadelen van Peritioneale dialyse

nadelen van buikspoeling ten opzichte van Heamodialyseperitinaal dialyse heamodialyseDe persoon is altijd bezig met de behandeling Meestal 3 keer per weekAltij grotere risicos van infectie door dat er katheter aanwezig is Weinig kans op infectie Constant eiwit verlies door het concentraat Geen eiwit verlies, tenzij je niet eetMen mag niet baden of zwemmen in stilstaand water Mag overal in zwemmen

15-04-11 28

Page 29: Presentation about Kidneys

CCPD

• CAPD= Continue Cyclische Peritoneale Dialyse

• Machine (cycler)• Verwarming dialysaat• Inloop/ uitloop• Tijd• `s Nachts

15-04-11 29

Page 30: Presentation about Kidneys

CCPD machine

• Links: in 1997 ( L*B*H=± 100*50*190 cm)

• Rechts: tegenwoordig (L*B*H=±50*30*20 cm)15-04-11 30

Page 31: Presentation about Kidneys

CAPD

• CAPD= Continue Ambulante Peritoneale Dialyse

• 3 a 6 keer per dag• 1,5-2,5 liter dialysaat per keer• Gewicht • Buikomvang

15-04-11 31

Page 32: Presentation about Kidneys

CAPD methode

15-04-11 32

Page 33: Presentation about Kidneys

Transplantatie

• Wachtlijst• 3 soorten• Familie transplantatie• Overleden donor transplantatie• Crossover transplantatie

15-04-11 33

Page 34: Presentation about Kidneys

Wachtlijst

15-04-11 34

Page 35: Presentation about Kidneys

Familie transplantatie

• Nier van bloedverwant• Familie• Vrienden• Kennisen• 18 jaar

15-04-11 35

Page 36: Presentation about Kidneys

Transplantaat van een Overledene

• Eurotransplant• Nederland• België• Duitsland• Bloedgroep• Leeftijd• weefseltypering

15-04-11 36

Page 37: Presentation about Kidneys

Transplantaat nier

• Linkernier rechts onder in de buik

• Rechternierlinks onder in de buik

• Urineleider• Aansluiting

aders/slagaders

15-04-11 37

Page 38: Presentation about Kidneys

Leven na transplantatie

• 2-3 weken• Medicijnen• Prednison©

• Prograft ©

• Cellcept ©

• Vast tijdstip• Geen afstoting door

lichaam

15-04-11 38

Page 39: Presentation about Kidneys

Discussie

• Wie van jullie is donor?

• Waarom heb je ervoor gekozen om donor te worden, of niet?

• Weten jullie of je ouders donor zijn?

15-04-11 39

Page 40: Presentation about Kidneys

Einde

Zijn er nog vragen?