of 18 /18
OLEH : YUVANESWARY THAMBIRAJA AKTIVITI PRATULISAN

Presentation1 Aktiviti Pratulisan

Embed Size (px)

Text of Presentation1 Aktiviti Pratulisan

  • 1. OLEH :YUVANESWARY THAMBIRAJA

2. Merupakan suatu kemahiran di manamurid-murid telah mempunyai keupayaan untuk menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik serta cara gerakantangan untuk membentuk huruf. 3. OBJEKTIF PRATULISAN Melatih pergerakan tangan Menjadikan pengajarandan jari. guru lebih menarik dan Melatih pergerakan mata.berkesan. Melatih koordinasi mata Membolehkan penerapandan tangan. nilai murni dijalankan Menyemai minat muridsecara berterusan danuntuk datang ke sekolah berkesan.tanpa rasa bosan belajar. Menimbulkan motivasi Membolehkan murid yang tinggi dalam kalanganuntuk belajar dalam murid.keadaan yang selesa. Mengenal bentuk huruf Menulis huruf dan dalam perkataan.perkataan. Meniru bentuk huruf dalamperkataan. 4. Kenapa Perlunya Pratulisan?? Supaya kanak-kanak kenal kesemua huruf. Supaya kanak-kanak dapat membezakan huruf kecil dan hurufbesar. Supaya kanak-kanak menulis dari arah yang betul. Supaya kanak-kanak menulis huruf dalam posisi dan arah yangbetul. Supaya kanak-kanak dapat mengikut urutan huruf yang betul. 5. KAEDAHMENINGKATKAN KEMAHIRAN PRATULISAN 6. 1). Gunakan pendekatan yang2). Penggunaan bahan yang tepatmudah, menyeluruh dan menarikdan sesuai dengan prosesselaras dengan kemampuan dankoordinasi otot motor tangan dan perkembangan emosi sertamata murid untuk mengasah mental murid kemahiran menulis4). Pelaksanaan aktiviti pengayaan3). Carta suku kata yang pelbagai bagi memantapkan perkembangan dan tersusun agar murid dapatintelek murid serta membantumenguasai kemahiran asasdalam membina kemahiran menulis dengan mudahmenulis dengan kems dan cantik 5). Perkenalkan tulisan huruf kecildahulu kerana penggunaannya yang lebih banyak dalam penulisan. 7. L AT I HAN ME L E MB U T K A N MO T O R H A L U SPergerakan Tangan dan Jari Melukis dan Mewarna secara Menyurihbebas 8. Melukis Mengoyak KertasMelipatMenampalMenggentelMenguntai 9. Menggunting Menjahit Menganyam2). Nyanyian dan Pergerakan Tangan3). Menguli Doh 4). Bermain Tanah Liat (Modelling Clay) 10. AKTIVITI MELUKIS DI UDARA,ATASPASIR,AIR DAN CERMIN Menulis di atas pasirMenulis di atas air Menulis di udara 11. MELAKSANAKAN AKTIVITI MENCARI JALAN KELUAR, MEMADANKAN HURUF/BENTUK/GAMBAR,AKTIVITI MENYAMBUNG TITIKdan MEMBUAT CORAK 12. PETUNJUKAKelabuB PutihCPerangDKuningEMerahF UnguG Biru 13. SEKIANTERIMA KASIH