Prezentacja programu Otwarty System Archiwizacji

 • View
  5.397

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI narzdzie dla archiww spoecznych

 • OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI OSA TO DARMOWY PROGRAM DO OPRACOWANIA ZBIORW ARCHIWALNYCH dla organizacji pozarzdowych, bibliotek, muzew, instytucji, kolekcjonerw, osb prywatnych.Powsta z myl o archiwach spoecznych, ale moe z niego korzysta kada osoba czy organizacja, ktra chce w profesjonalny sposb opisa swj zasb archiwalny. Program zgodny jest ze standardami Midzynarodowej Rady Archiww. Dostosowany jest do osb pocztkujcych aby z niego korzysta, nie trzeba zna si na archiwistyce ani wiedzie, jak si opisuje materiay archiwalne.

  1.pdf

  OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI

 • Dla kogo jest OSA? Posiadasz cenne archiwalia, fotografie, dokumenty, nagrania, ale nie wiesz od czego zacz ich porzdkowanie i opisywanie?

  Chcesz udostpnia swoje zbiory, opisane w sposb profesjonalny?

  Od dawna prowadzisz archiwum, ale nie masz swojej komputerowej bazy danych, ktra uatwiaby Ci porzdkowanie i wyszukiwanie materiaw?

  Chcesz wystartowa w konkursie dotacyjnym na prowadzenie archiwum, ale nie wiesz, jak prawidowo i zgodnie ze standardami opracowa zasb?

 • Przycisk ZASB to podstawowa funkcja. Tu dodajemy nowe zbiory/zespoy lub wprowadzamy nabytki. Tu te moemy obejrze wszystkie dane.WIDOK umoliwia wybr, wywietlanych pl.Moliwe jest WYSZUKIWANIE proste lub zoone (w okrelonych polach).RAPORTY pokazuj liczbowe dane odnonie caego zasobu lub wybranej jego czci.SZKICE to nieopublikowane dane, widoczne tylko dla uytkownikw o statusie Administrator i Redaktor.Program umoliwia dodawanie nowych UYTKOWNIKW i nadawanie im uprawnie (rola Administratora, Redaktorai Czytelnika).Funkcjonalnoci

 • Opracowanie archiwalne to podstawowa czynno, bez ktrej nie moe istnie adne archiwum. Bez niego niemoliwe byoby szybkie odnalezienie materiaw, ktrych poszukujemy. Dziki opracowaniu, archiwista moe zarzdza zasobem i prezentowa czytelnikom informacje o zbiorach. Opracowanie skada si z kilku etapw, z czego 2 najwaniejsze to: uoenie materiaw w okrelonym porzdku oraz opisanie materiaw spisanie informacji o treci, stanie fizycznym, sposobie udostpniania materiaw itd.

  Podstawow funkcj OSA jest wanie opis zasobu archiwalnego.Program do opisu zbiorw archiwalnych

 • OSA oparta jest na Midzynarodowym Standardzie Opisu Archiwalnego ISAD (G). Ta standaryzacja niesie z sob wiele korzyci: nie musimy zastanawia si jaki format opisu stosowa, czy dat zapisywa w ten sposb: 1988-05-20, czy moe w ten: 20 V 2015. Standaryzacja uatwia wyszukiwanie materiaw i sprawia, e nasze dane moemy eksportowa do innych baz, posugujemy si bowiem tym samym jzykiem co pozostaa spoeczno archiwalna.

  Standardy archiwalne Jedyny w Polsce konkurs dotacyjny dla archiww spoecznych, organizowany przez Naczeln Dyrekcj Archiww Pastwowych, ma zapisane w regulaminie konieczno stosowania standardu ISAD (G) przy opracowaniu materiaw archiwalnych.

  Uytkownicy OSA nie musz zna standardu wystarczy, e bd poda za podpowiedziami obecnymi w programie.

 • Program OSA prowadzi archiwist krok po kroku przez kolejne etapy opracowania zasobu. Do prawie wszystkich pl typu SYGNATURA, DATA, NAZWA podano podpowiedzi. Wystarczy klikn w ? przy odpowiednim polu, eby dowiedzie si, jak je prawidowo wypeni.Oprcz tego przygotowalimy szczegowy podrcznik do programu OSA, ktry udostpnimy na Wikipedii.Podpowiedzi i podrcznik

 • Program pozwala: utworzy hierarchiczn struktur archiwum w komputerze, opisa kady poziom tej struktury, wyszuka archiwalia wedug wybranych kryteriw, automatycznie tworzy inwentarze archiwalne, eksportowa i importowa dane (do/z innych baz, do Internetu).

  Program bdzie instalowany na dysku komputera lub na kilku komputerach, ktre bd miay dostp do tej samej bazy danych.Moliwoci

 • Program umoliwia take: zaczanie miniaturek skanw dokumentw; udostpnianie danych czytelnikowi w siedzibie archiwum - dziki rnym typom uprawnie mona prezentowa czytelnikom wycznie dane, ktre ju s zatwierdzone; samodzielne zabezpieczenie wprowadzonych danych poprzez ich eksport.

  Moliwoci c.d.Fotografie uyte w prezentacji pokazuj zbiory Orodka KARTA. Fot. Micha Radwaski/Orodek KARTA

 • Twrc programu Otwarty System Archiwizacji jest Fundacja Orodka KARTA.

  Zosta on stworzony jako element projektu Stabilizacja archiwistyki spoecznej w Polsce w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  Program udostpniany jest na licencji GNU GPL, co oznacza, e mona: uruchamia go w dowolnym celu, dostosowywa do swoich potrzeb, rozpowszechnia niezmodyfikowan wersj programu, rozpowszechnia modyfikacje programu na tej samej licencji (GNU GPL).

  Wicej informacji na stronie www.archiwa.org.

  2.pdf

  OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI