Prirodni brojevi

  • View
    91

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Prirodni brojevi

Prirodni brojevi

Prirodni brojevi

Prirodni brojeviPrirodni brojevi su brojevi 1, 2, 3, 4, 5Najmanji prirodni broj je 1Najvei prirodni broj ne postoji, to znai da je skup prirodnih brojeva beskonaanSkup prirodnih brojeva oznaava se sa NN = 1, 2, 3, 4, 5, n,

Savren broj je broj koji je djeljiv zbrojem svojih djelitelja, a u djelitelje ne ukljuujemo sam taj brojNajmanji savren broj je broj 6 jer je: 6 = 1 + 2 + 3 1, 2 i 3 su ujedno i djelitelji broja 6

Prirodni brojevi kroz povijestKroz povijest, ljudi su uglavnom koristili brojeve za brojenje ili prebrojavanje neega zbog toga su se najvie sluili upravo skupom prirodnih brojevaPrvi su brojeve i raunanje poeli koristiti KineziNajstariji sauvani matematiki tekstovi nastali su otprilike prije 200 g. pr. Kr.

Matematika drevne Kine (Lo Shu)Izrazi li se Lo Shu brojevima dobiva se magini kvadratSvojstvo tog maginog kvadrata je da je zbroj brojeva u bilo kojem njegovom redu jednak broju 15

Primjeri zapisivanja prirodnih brojeva kroz povijestEgipatski brojevi

Kineski brojevi

Primjeri zapisivanja prirodnih brojeva kroz povijestRimski brojevi

Brojevi u glagoljici

Trikovi za rjeavanje zadataka vezanih uz prirodne brojeve

Mnoenje s brojem 9Mnoenje s brojem 11Mnoenje pomou linija

Pomou prirodnih brojeva moe se i crtati:

Pomou prirodnih brojeva moe se i crtati:

Savreni brojeviBrojevi koji su djeljivi zbrojem svojih djeliteljaPrimjeri:6 = 1+2+3 broj 6 je djeljiv sa 1, 2 i 328 = 1+2+4+7+14 broj 28 djeljiv je sa 1, 2, 4, 7 i 14496 = 1+2+4+8+16+31+62+124+248 broj 496 djeljiv je sa 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 i 248

Zadaci Koji broj slijedi neposredno iza prirodnog broja n?Koji je broj za 5 vei od zbroja brojeva x i y?Koja 4 uzastopna prirodna broja imaju zbroj 1258?Kojih 5 uzastopnih parnih prirodnih brojeva ima zbroj 6080?Kojih 7 uzastopnih neparnih prirodnih brojeva ima zbroj 581?a) Koja 3 uzastopna prirodna broja imaju umnoak 4080? b) Koji je zbroj ta 3 broja?