Reuni³ fam­lies 14 15 sense logo

  • View
    1.043

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informació reunió famílies inici de curs.

Text of Reuni³ fam­lies 14 15 sense logo

  • 1. REUNI FAMLIESINICI CURS 14-151r ESO B

2. PRESENTACI* Benvinguda* Presentaci tutor 1r B:Jordi Planas Poncejplanastutoria@gmail.com (correu)tutoria1rb.blogspot.com (bloc de tutoria)*Presentaci famlies*Full correus i notificacions 3. *Explicaci global ESO*Aspectes importants del seu comportament:Pre-adolescncia, canvis, convivncia.Potenciaci autonomia personal. 4. *Marc horari de classe (mat). Cada alumne/a t el seu horari.* Tarda: dies de treball personal (casa, biblioteca:dilluns de 15:00-18:00),extraescolars, aficions, etc...*Sessions de classe daproximadament 60.*Sessions desbarjo diria de 10 i 20, en que no es pot sortir de lInstituta excepci de batxillerat al segon pati. Lalumnat pot completarlesmorzar durant lesbarjo. Importncia de venir esmorzat de casa.*Puntualitat en les entrades a classe i a linstitut; la porta exterior delCentre es tancar passats 7 de lhora. Mesures a aplicar les primereshores del mat (notificaci a les famlies via SMS). Mesures de fomentde la puntualitat a nivell familiar.*En acabar una classe, si sha de canviar daula es far en silenci, amb elmxim dagilitat i procurant no deixar-se res. Cas de no canviar daula,els alumnes romandran al seu interior i no sortiran pels passadissos.*El calendari lectiu est a la web (dies de classe, festius, vacances, treballde sntesi, etc.): www.xtec.cat/iesbanus*Sortides de lalumnat del Centre per malaltia noms amb autoritzacipresencial o telefnica i posterior justificaci. 5. *Escolaritzaci obligatria fins als 16 anys.*Cal tenir en compte la importncia del dia a dia.*Horari. Matries comunes i matries optatives. Desdoblaments:http://tutoria1rb.blogspot.com.es/2014/09/horari-de-1r-b.html*Informaci trimestral de lavaluaci. Butllet de notes. Preavaluaci. Ladiversitat al centre: Grup Flexible. El respecte a la diversitat.*Criteris per aprovar matria i curs. Cada professor/a de la matria elsexplica a principi de curs. Tamb penjats al moodle del centre:http://agora.xtec.cat/iesbanus/moodle/course/index.php?categoryid=21Usuari: familia Contrasenya: banus*Carnet de deures: tothom el t. Funcionament.*Proves de recuperaci extraordinries al setembre.*Treball de Sntesi: qu s? 6. *Disposar dels llibres de text escolar, diccionaris, etc; si no es tenen, fotocpieso altres recursos.*Es poden fer fotocpies al Centre. Millor portar-les fetes per estalvi de temps.*Agenda. Molt important!!!*Suport descriptura (llibreta , carpeta amb separadors; llapis; goma; bolgraf;retoladors; enquadernadors tipus fastenner o de pina, etc.). No retoladorspermanents. Conv tenir corrector per moments concrets.*Atenci als materials explcits de cada matria que cada professor/a ja haesmentat.*Des del primer dia de classe cal tenir-ho tot. Hi ha alumnes que encara no hotenen tot.*Xandall i material per dutxar-se a Educaci Fsica.*LLIBRES DE LECTURA a la biblioteca dilluns de 3 a 6. 7. *Funcions de lagenda (anotaci deures, comunicaci famlia- professorat,...). Comentar apartats de lagenda(Justificacions, Seguiment del Treball Personal,Comunicacions, Resultats de lAvaluaci, ...).*No fer usos aliens a lactivitat de Centre. Tenir-la neta illiure denganxines, ratllades, poesies i rodolins, cartesamoroses, etc.*Importncia de lagenda:1. Registre de tota lactivitat escolar.2. Mitj de comunicaci entre la famlia-tutor/a iprofessorat-famlia.3. Ajut per a la planificaci dels treballs.*Valoraci de lagenda: revisi diria a casa. Collaboraci dela famlia. 8. *Condicions bones: disposar de taula, bona llum, silenci.*Preparaci de la cartera el dia abans danar a lInstitut.No deixar-ho per lltim minut.*Planificaci de les activitats escolars i extraescolars.*Temps destudi a casa que no hauria de ser inferior ales dues hores diries. Es pot planificar setmanalment.*Compatibilitzar les activitats de lInstitut i les activitatsEXTRAESCOLARS. .*Collaboraci de la famlia en el quefer diari a casa.Revisi diria de lagenda escolar i valorar les feines.*Implicaci de la famlia en la tasca docent. s pel bdels seus fills/es. 9. *Conv venir esmorzat de casa. Completar lesmorzardurant lesbarjo.*Cal que es tingui mxima cura dels aspectes bsics dela higiene i neteja personal, pel b propi i pel respecteals altres companys/es i personal del Centre.*Els lavabos romandran tancats durant les hores declasse; cal aprofitar les sessions desbarjo per anar-hi.*El centre ofereix el servei que dna el programaSalut-Escola. 10. *Diferncia entre sortida ldica i pedaggica.*Carcter obligatori en sser avaluable lactivitat.*Alumnes que no van a la sortida han de venir alCentre per fer lactivitat normal; estaran atesosper professors/es.*Sortida ldica FINAL DE CURS (totaprovat). 11. *Dues hores setmanals de tutoria: Tutoria enGrup (TG), i Tutoria Individual (TI).*Breu referncia a les activitats de tutoria:Programa Cerdanyola Educa* Internet segura (mossos desquadra).* Educaci per a la mobilitat segura (mossos desquadra).* Taller sobre tabac: El blat de lOest (servei de salut pblica iconsum de Cerdanyola).* Cinefrum: Un viaje hacia la igualdad (fundaci Vicente Ferrer).* Taller de dol. Ara s que s! (Xusa Serra, infermera especialitzada enlacompanyament en les prdues i el dol).* Cos, sexualitat i reproducci (llevadora del PASSIR del CAP deCerdanyola). 12. *Dia dentrevistes amb la famlia: Telfon del CentreBans (Tlf. 93 580 62 36). Drets que a cada famlia licorrespon per assistncia dels seus fills.*Procediment per concertar entrevista: agenda o telfon.Concertar entrevistes: no presentar-se sense comunicar-hoal tutor.*Necessitat de tenir almenys una entrevista anual amb lafamlia.Jordi Planas Dilluns de 12:30 a 13:30 hores. Dimarts de 12:30 a 13:30 hores. Dijous de 10:10 a 11:10 hores. 13. Marc legal que la regula: Normes dOrganitzaci iFuncionament del Centre.Procediment que es segueix: advertiment,amonestaci i mesures ms greus com lexpulsivia expedient.Implicaci de la famlia en el procs.Al Centre no es poden utilitzar telfons mbils,MP4 i afins. Si es porta telfon ha destar ensilenci durant el perode classes. I si es perd pelCentre, aquest tampoc sen far responsable.Lema de referncia: No fer res al Centre que no esfaria a casa. 14. *Importncia de seguir b el ritme escolar per aprovarel curs i faltar el mnim, lindispensable.*Funcionament i control dabsncies. Sistemescorrectors (SMS; retards, amonestacions iexpedients).*Justificaci absncies. Papers a Consergeria.*Retards no justificables. Exemples.*Amonestacions escrites per absentisme i retards(Normes dorganitzaci i funcionament del Centre). 15. *Linstitut ens pertany a tots i s feina de tots eltenir cura de les seves installacions i mobiliari.*No es guixaran ni ratllaran taules, cadires,parets, ...; tampoc shi enganxaran xiclets; no esmalmetr el mobiliari del Centre (cortines,llums, mobles, ...); no sembrutar el terra de lesclasses, passadissos i pati; etc. Cal utilitzar lespapereres del Centre. Sn conductessancionables per laplicaci de les NormesdOrganitzaci i Funcionament del Centre. 16. Activitats de lAMPA. Associaci Esportiva amb activitats.Informaci Marc Gonzalez. LAMPA s oberta a qualsevol participaci.Conv fer-ho. Participaci en els rgans de lInstitut(Consell Escolar, Biblioteca, Activitats, etc.). 17. Grcies per lavostra pacincia...