REUNIÓ FAMÍLIES

  • View
    465

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REUNIÓ FAMÍLIES

  • 1. REUNI PEDAGGICA AMB FAMILIEShttp://classedep3a.blogspot.com CEIB ST LLUIS CURS 2012-13

2. SOM LA CLASSE DELES TORTUGUES DE LA MAR 3. QU VOLEM PELS FILLETS I LES FILLETES DE 3 ANYS? VOLEM AJUDAR-LOS A CRIXER LLIURES,AUTNOMS,FELIOS I SEGURS.Afavorint la seva autonomia Per tal de fomentar una bona autoestimaI aix aconseguir el desenvolupament icreixement integral de cada infant. 4. COM HO FAREM? A PARTIR DINICIAR-LOS EN SER... AUTNOMSLLIURESHbits dautonomia Per expressar-seHbits dordre i dhigieneAmb capacitat de decisi Hbits de convivnciaAmb esperit crticHbits de treball FELIOSSEGURSIdentificar i gestionar les nostresTots aquests aspectes ajuden aemocionslinfant a sentir-se ms segurEducar en valors: dell mateix i obren la porta arespecte,cooperaci,col.laboraci,... nous coneixements. 5. COM ENS ORGANITZEM? MATERIAL QUE ANEM FENT AMB ELS INFANTS PER RACONS DE JOC I DE TREBALL PER PROJECTES PER UNITATS DIDCTIQUES PER TALLERS 6. COM ENS ORGANITZEM?MSICA AMB NA FANNI NA FANNI ens ha preparat un munt de canons,danses iaudicions per aprendre durant aquest curs. ENS ENTUSSIASME!! 7. COM ENS ORGANITZEM?BUF NA SUSANA ens porta cada setmana uns materials que ens ajudena bufar i treballar la respiraci. ENS ENCANTA!! 8. COM ENS ORGANITZEM?PSICOMOTRICITAT AMB EUGNIAAnem a lsa sala de psicomotricitat adescobrir fins a on podempujar,botar,construir i destruir,fer com sifossim supers, com si fossim moixets,llops,...s emocionant!!! 9. COM ENS ORGANITZEM? NA MATILDE respon a la lliure elecci de la llengua densenyament. La treballem tot el cicle durant tot el curs amb ladaptaci a cada nivell. 4 H. LLENGUA CATALANA 4 H. LLENGUA CASTELLANALLENGUA CATALANA1 LLENGUALLENGUA CASTELLANALlengua castellana (segona) Llengua catalana (segona)LLENGUA CASTELLANA LLENGUA CATALANALlengua catalana (segona) 2 LLENGUA Llengua castellana (segona) Instruccions (11/06/12): ... La integraci dels alumnes destinataris daquestes mesures dins el grup de referncia, ha de ser una prioritat 10. COM TREBALLEM?EL CURRCULUM DED. INF. QUE T TRES REES:AREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIAAREA DE CONEIXEMENT DE LENTORNAREA DE LLENGUATGES: COMUNICACI I REPRESENTACILES TRES REES LES TREBALLAM DE MANERA CONJUNTA AMB DIVERSES PROPOSTES. CADASCUNA DELLESCENTRADA EN UNA REA O EN UNA ALTRA.LES PROPOSTES SN:PER PROJECTES DE TREBALL: 1.- CAPSES DE VIDA (IDENTITAT) 2.- EL NOM DE LA CLASSE (ENTORN)PER UNITATS DIDCTIQUES: 1.- ESTACIONS DE LANY2.-EL MN DE LES LLETRES I ELS NOMBRES3.-FESTES 4.-FORMES GEOMTRIQUES 5.-ELS COLORSPER TALLERS:DAULA: BUF(LLENGUATGE)DINTERCICLE: A PARTIR DEL 2ON TRIM. ELS DIVENDRESPER RACONS: DE JOC SIMBLIC I DE TREBALL 11. QU SN ELS HBITS?Els hbits sn unes pautes i rutines que ajuden als nens i a les nenes aestructurar-se i a orientar-se. Ladquisici dels diferents hbits els permet ser msautnoms i autnomes, fa possible que tinguin una convivnciapositiva amb els altres isn necessaris en ladquisici dels nous aprenentatges. 12. APRENEM A CONVIURE AMB ELS ALTRES 13. HBITS A 3 ANYSEls hbits shan de treballar a casa i a lescola A mida que els nens i leslescola.nenes van assolint els diferents hbits se senten ms segurs i segures, tranquilsi tranquilles, i amb ganes daprendre. Observar els seus petits progressos dia adia i saber valorar-los s per a ells i elles una motivaci important inecessria per continuar avanant. El treball dels hbits ha de ser una tascacompartida entre la famlia i lescola.Hem de tenir en compte la importncia que tenen els hbits en eldesenvolupament de la persona, i que la seva interioritzaci afavoreixladquisici dels diferents aprenentatges, 14. HBITS A 3 ANYSOBJECTIUS:1. Afavorir una convivncia cordial, agradable, respectuosa,... envers a totes lespersones que conformen la comunitat educativa.2. Adquirir uns hbits socials que ens permeti mantenir una bona relaci amb tothomsigui lmbit que sigui. 15. HBITS A 3 ANYSOBJECTIUS:3. Ser conscient de la importncia de la cura dun mateix.4. Adquirir uns hbits de treball que ens permeti ser ms autnoms/autnomes icapaos de collaborar de manera activa en les tasques cooperatives.5. Establir una complicitat i implicaci amb les famlies per tal de poder fer un treballconjunt en leducaci de valors i dels hbits dels nostres infants.6. Afavorir una relaci respectuosa amb lentorn. 16. SI US PLAU PENJAM A LA NEVERAUTILITZAR UN VOCABULARI ADEQUAT A LHORA DE SALUDAR.DEMANAR LES COSES AMB EDUCACI I DONAR LES GRCIES.SABER ESCOLTAR A LA PERSONA QUE ESTIGUI PARLANT EN AQUELLMOMENT.ADEQUAR EL TO DE VEU EN FUNCI DE LA SITUACI. RECONIXER I VALORAR LESFOR . SEURE CORRECTAMENT A LA CADIRA.ADEQUAR EL VESTUARI EN FUNCI DE LACTIVITAT I EL LLOC.COMENAR A VESTIR-SE I DESPULLAR-SE SOLS I SOLES.RECOLLIR I GUARDAR LES JOGUINES.MENJAR ASSEGUTS. NO PARLAR AMB LA BOCA PLENA. EIXUGAR-SE AMB PAPER.TIRAR DE LA CADENA.TENIR CURA DE LASPECTE PERSONAL.ADONAR-SE DE LA IMPORTNCIA DE FER UNA DUTXA DIRIA.FER S DEL MOCADOR I SABER-SE MOCAR.PROCURAR PORTAR UNA DIETA VARIADA I EQUILIBRA.COMPARTIR LA RESPONSABILITAT DE LA FEINA COMUNA.RESPECTAR ANIMALS I PLANTES.MANTENIR NETS ELS DIFERENTS ESPAIS. 17. QU TREBALLEM AMB ELS RACONS?Els racons sn aquelles activiats que es treballende forma continuada al llarg de tot el curs, per agumentant la seva dificultat, a mesura que elsalumnes van avanant.Els racons sn una alternativa que ajuda a linfant a alternar altreball individual organitzat amb el treball individual lliure. Els materials i les propostesde treball que troba en ells possibiliten lainteracci entre ell i lentorn, que fa que la seva experimentaci es basi en el bagatge que t per aix poder descobrir nous aspectes , i poderadquirir nousaprenantatges. Dins dels racons que treballem al llarg del curs trobem una divisi: els racons de joc simblic, i els racons de treball. 18. QU TREBALLEM AMB ELS RACONS? Els racons de joc simblic sn uns espais destinats a lactivitat ldica que demanen als infants unaparticipaci lliure,imaginativa i creadora; afavoreixen la interralaci i la comunicaci i sn el primerpas cap a la socialtitzaci. Els infantsnecessiten compartir espais, jocs, joguines, posar-se dacord elsuns amb els altres, establir normes de comportament,de convivncia i de joc.Els racons de joc responen ala necessitat que t linfant de conixer els companys/es, de reviure ldicament unessituacions quotidianes i poder experimentar, amb la seva prpia activitat, els diversos rols que hi ha el seu entorn. Elsofereixen tamb la possibilitat destimular la seva activitat ldicar compartida, aprenentmitjanantla descoberta delaltre.OBJECTIUS GENERALS: Descobrir el valor de la cooperaci, la interacci i la socialitzaci.sser solidari, respectus, i responsable amb els materials collectius. Potenciar la imaginaci, la fantasia i la creativitat Compartir espais, uns materials i uns objectes. Descobrir el valor que t lsser membre duna collectiv 19. RACONS DE JOC SIMBLIC 20. QU TREBALLEM AMB ELS RACONS?Elsracons de treball sn uns espais destinats a lactivitat labora que demanen als infants una participaciactiva,organitzada i estructarada, un procs delaboraci i reflexi per part de linfant. Afavoreixen eldesenvolupamentintellectual del nen/a. Els infants necessiten observar i experimentar nous materials, saber-los utilitzar, treuren algunprofit daquesta utilitzaci.Els racons de treball responen a la necessitat que t linfant deconixer i utilitzar diferents objectes i material, deexperimentar amb la seva prpia activitat aquest nos materials queli ofereix la mestra. OBJECTIUS GENERALS:Donar als ifants la possibilitat de desenvolupar totes les potencialitats intellectuals, afectives i socials. Respectar el ritme individual de cada infant.Respectar la diversitat existent en el grup classe.Trobar diverses solucions per resoldre un mateix treball. Potenciar el treball especfic de representaci i simbolitzaciAconseguir ms auotnomia i adquirir seguretat en el treball, ja que la seva activitat dependr sols del treball querealitzi ell mateix. Oferir a linfant la possibilitat de programar i realitzar el treball duna forma ms lliure. Aprofitar les condicions personals de cada infant i la seva capacitat ldica.Accelerar lorganitzaci individual. Responsabilitzar individualment de la cura i la conservaci dels materials que troba els racons. Potenciar el treball sense lajuda dunes pautes immediates i posar a prova les seves capacitats. Augmentar la base de coneixements.Donar a linfant la possibilitat dutilitzar materials diferents als que fan servir collectivament. 21. RACONS DE TREBALL 22. PER QU FER RACONS?PER RESPECTAR EL RITME DE TREBALL PER ACONSEGUIR MS AUTONOMIAPER RESPONSABILITZAR ELS INFANTS PER DIVERSIFICAR LESRELACIONS ENTRE COMPANYS/ESPER FACILITAR EL RAONAMETN LOGICO I DEDUCTIU A PARTIR DE LEXPERIMENTACI PER DESENVOLUPAR LESPERIT DE RESERCAPER POTENCIAR EL TREBALL SENSE NECESSITAT DE PAUTES IMMEDIATES:MEMRIA 23. QUINES SN LES NOSTRESNORMES?- RESPECTAR EL MXIM DINFANTS PER RAC-PENJAR EL CARTELL QUAN ARRIBEN A UN RAC I EMPORTAR-SEL QUAN SEN VAN,-REPLEGAR EL MATERIAL EN ACABAR.-JUGAR UN MNIM DE TEMPS ABANS DE CANVIAR DE RAC -RACONS FIXES I CANVIANTS SEGONS EL RITME I LES NECESSITATS INDIVIDUALS. 24. ERROR: ioerrorOFFENDING COMMAND: imageSTACK: