Reunió inici curs 1213

  • View
    1.181

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentacio curs

Text of Reunió inici curs 1213

  • 1. 2BENVINGUTS AL CURS 1 42012/130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

2. CLAUSTRE0011 0010 1010 1101 0001 0100 DirecciGemma Benejam: 1011 i Cap destudis Nria Sansaloni: Secretria i mestra angls Carol Gayn: Tutora educaci infantil 2 Lys Aldea: Tutora primer cicle 1 Juan Ruiz: Tutor segon cicle i mestre angls Maria del Mar Llompart: tutora tercer cicle 4 Antonia Sol: Mestra Educaci Fsica Mariona Vidal: Mestra audici i llenguatge Dani Coca: Mestre pedagogia teraputica Marta Villalonga: Mestra Religi Rosa Carreras: ATE (Auxiliar tcnic educatiu) 3. Projecte de centre ecoambiental0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Potenciar hbits respectuosos amb el mediambient. 2 Realitzar activitats per transmetre valors derespecte cap al medi ambient. 14 Desenvolupar projectes per conixer lentorn. Hort 4. Pla plurilinge0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Programa iniciat el curs 2004/05. 2 Introducci de langls a EI (3 sessions de 30 minuts). Aprenentatge de la llengua anglesa a travs de matries no 1 lingstiques: 4 Primer cicle: jocs matemtics , botigueta i hort Segon cicle: jocs matemtics , magatzem/restaurant i hort Tercer cicle: jocs matemtics i experiments Tallers Utilitzaci del castell com a llengua de comunicaci a EF i a psicomotricitat. Auxiliar de conversa natiu. 5. APIMARepresentant al Consell Escolar: JosepCastells1 240011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 apimatramuntana@gmail.com 6. Consell Escolar0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Representant de Pares i Mares: Alex Ovejas 2 Representant de lAPIMA: Josep Castells 1 Representant de lAjuntament: Pep Escudero4 Representant de mestres: Nuri Sansaloni(Secretria) i Maria del Mar LLompartPresidenta: Gemma Benejam 7. Calendari escolar0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 13 de setembre (dijous)..INICI CLASSES 12 octubre (Dilluns)...El Pilar2 1 de novembre (dijous).Tot Sants 2 de novembre (divendres)...Elegit pel centre 1 6 de desembre (dijous).La constituci 4 Del 24 de des. (dilluns) al 4 de gen. (divendres) ambdosinclusos.VACANCES NADAL 17 de gener (dijous)...Sant Antoni 28 de Febrer (dijous)..Festa escolar Unificada 1 de Mar (divendres)..Festa de la Comunitat Autonoma 4 de Mar (ildluns)...Elegit pel centre Del 28 de mar fins 5 dAbril (dijous i divendres) Vacances Pasqua 1 deMaig (dimecres).Dia dels treballadors 21 de Juny (divendres).DARRER DIA DE CLASSES 8. ReunionsReuni general descola0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011A principi de curs.2Altres per casos especials Reunions de grup 1Finals del 1r trimestre i 3r trimestre.4Altres per casos especials. HorariA la 1330 en cas de que hi hagi famlies voluntries per vigilncia dels infants. 9. Entrevistes personals0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Entrevistes personals 2Mnim una per curs i les que es 1considerin necessries la famlia i/o eltutor/a. 4 Horari entrevistesDilluns a de 13:30 a 14:30, concertadesprviament.Els fills no haurien dassistir a lentrevistasi no sacorda prviament ino haurien destar sols al pati. 10. Informes davaluaci0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Els informes sn trimestrals. 2 Heu de tornar el justificant signat a la tutora. 1 Linforme de final de curs es lliure amb una4 entrevista personal. Es mantindr la nomenclatura E, N, B,S, I a EP Accs als informes, horaris i faltes a travs del gestib. 11. Programa de reutilitzaci de llibres0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Adreat a EP.2 Carcter voluntari. 1 Aportaci de la Conselleria al centre: 15 4 Aportaci de les famlies: 60 . Condici: deixar el material no fungible al centre en bones condicions. En cas de prdua o devoluci en males condicions sha de donar un import que depn de lantiguitat del llibre. 12. Aportaci econmica de les famlies per material, activitats complementries i sortides0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011Aportaci total per material i sortides: 2- Alumnat dEP/curs : 60 /curs. 1- Alumnat dEI: 60 /curs. 4En el cas de famlies que estiguin passant dificultatseconmiques ho han de comuicar a direcci per tal deflexibilitzar els pagamentsPer lalumnat adherit al programa de reutilitzaci elmaterial queda incls en el pagament per llibres.Durant aquest curs, les famlies hauran de colaborar ambles despeses que originen les sortides i/o activitatscomplementries. 13. Material fungible0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Les tutores faran arribar el llistat de material 2 que ha de portar cadasc a principi de curs 1 Quan un material sha esgotat (pega, llapis, 4 goma, etc,) sha de reposar. A EI lalumnat ha de tenir el material necessari a classe i no lhan de portar a casa. 14. Activitats complementries i sortides Es programen a principi de curs,0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011principalment.2 Sn planificades per lequip docent i estan 1relacionades amb els projectes que sestan 4treballant a laula. A les sortides lalumnat va acompanyat pelmestre tutor i els que se requereixin. Sn aprovats pel Consell Escolar. Remetrem la informaci. 15. Berenars0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Panets preparats a casa, fruita, iogurts.2 Evitar pastes comercials. 1 Beure aigua. No portar bricks amb suc, 4 etc. Portar el berenar en fiambrera o talec. Evitar embolcalls que produeixen residus (paper dalumini, bosses de plstic, etc.) 16. Entrades i sortides s important no interrompre les sessions ja iniciades.0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Sagrairia a les famlies que no es quedessin al pati a lhora dentrada.2 s important recollir els fillets puntualment a les 1 13:30h perqu al pati queden desatesos. 4 Les faltes dassistncia o retards noms es compten justificades si sha lliurat un justificant per escrit. Entre les 8:30 i les 13:30 la porta de lescola ha de romandre tancada. Est prohibit fumar dins el recinte escolar, incls a laparcament. 17. Aparcament0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 A laparcament hem de procurar no 2 obstaculitzar el pas. 1 Les famlies amb alumnat dEI i 1r cicle4 haurien de tenir preferncia per aparcar a la banda amb vorera. 18. Objectes perdutsPer evitar prdua de roba conv que vengui0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 marcada amb el nom. 2Objectes o peces de roba estaran dipositats en 1 la capsa de la porxada de secretaria.4Convindria revisar de tant en tant.Cada trimestre es retiraran els objectes que hagin quedat sense recollir.A final de curs es donaran a la Fundaci Mestral. 19. Polls Reviseu amb freqncia els cabells dels vostres fills,0011 0010 1010 1101 0001 si hi 1011principalment 0100 ha avs dalgun cas dinfecci. Preneu les mesures necessries en cas dinfecci i feu2el manteniment (almenys una setmana). A la secretaria del centre hi ha informaci sobre1tractament. Tamb a la farmcia vos poden4aconsellar. Aviseu al tutor si en detectau, per tal davisar a lesfamlies. En les nostres mans est avisar si detectam casos,per de vosaltres depn evitar-los i evitar contagis. 20. Mares i pares collaboradors0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Vos animam a participar en la dinmica escolar,podreu viure de ms a prop les experincies dels2vostres fills.1 Animau-vos a collaborar en celebracions, festes, 4tallers, elaboraci de materials, activitatsespordiques, etc. Els vostres fills vos hoagrairan. 21. Avisos i informacionsTenim lmit denviament de SMSs, per no de e-correus. Indicau a la tutora dels vostres fills si vos 2s suficient rebre les notificacions per e-1 correu.Algunes informacions arribaran a travs de 40011 0010 1010 1101 0001 0100 1011lagenda personal o en paper.Shan de revisar les dades personals (telfon, etc)Informeu als tutors dal-lrgies i malaltiesimportants. El taulell danuncis de lentrada s peravisos i informacions de lescola. 22. Agendes0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Lescola proporciona les agendes escolars a2 lalumnat. s important que reviseu les agendes14 perqu s un lloc dintercanvi dinformaci amb les tutores i mestres. Heu de signar les notes que rebreu de les tutores o mestres per saber si les heu llegit. 23. Blog de lescola0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 http://ceiptramuntana.blogspot.com/ 1 2 4 24. HORARI DIRECCIO:0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 2HORARI SECRETARIA1 Estar penjat a la porta de la sala de 4professors. Es prega concertar les cites amb anterioritat. 25. PRECS I SUGGERIMENTS:0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 VOS ESCOLTAM 1 2 4PODEU PASSAR PER LES AULES