Reunió pares 12 -13

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    138

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. CICLE INICIAL 1r i 2n Curs 2012 - 2013

2. MESTRES DEL CICLE Tut or a de 1r :Neus Val l Tut or a de 2n A :M Teres a Col om er Tut or a de 2n B :M R a P ol s osuj Educaci Musi cal :Eva Mayo Angl s:Eva Al c al Educaci F si ca: R a Li zarn af Educaci Especi al : M se M ontorat Rel i gi Cat l i ca: Cri s t i na Cabal l eri a Mest r es de r ef or : M t res del c i c l e i esEva Mayo 3. NDEXOrganitzaci general de CicleProjectes i Continguts del Curs Festes descola SortidesInformes i entrevistes SEP 4. ORGANITZACI GENERAL DEL CICLEEntrades i sortidesAbsncies AgendaAniversaris i sants JocsEducaci fsica Deures Reforos InformticaMenjadorAspectes sanitaris 5. ENTRADES I SORTIDES1r : Entren i surten per la porta petita del costat de laclasse.2n A i B: Per entrar fan files al porxo i entren per laporta del pati. Surten per la porta principal. Sentra a de 9h i a les 3 de la tarda. Se surt a 1h* i a 2/4 de 5 de la tarda. *Alumnes SEP: dilluns i dimecres de 1a la 1 del migdia. ES PREGA MOLTA PUNTUALITAT !!!!!!Quan plou lentrada es fa per la porta principal iels alumnes sesperen a laula multiusos. 6. ABSNCIESJustificacions per escrit (a lagenda).Justificacions per telfon si s horari de classe. 7. AGENDAs un vehicle de comunicaci entre la famlia i lesmestres (avisos i deures).Cal revisar-la cada dia des de casa. 8. ANIVERSARIS I SANTSA Cicle se celebrar o b el sant o b laniversari.Si es vol portar alguna cosa pot ser de caire col lectiu(coca, pasts...)o b un petit detall (un caramel, unglobus...) individual. Demanem que es porti al mat i si esvol portar lesmorzar que savisi amb antellaci. 9. JOCSNo es poden portar joguines de casa.En situacions concretes han de tenir un caire col lectiu. 10. EDUCACI FSICA 1r : DIMARTS I DIVENDRES 2n A: DILLUNS I DIMECRES 2n B: DILLUNS I DIMECRES Cal portar justificant en cas de no poder fer lactivitat.S IMPRESCINDIBLE PORTAR XANDALL , MITJONS I SABATES ESPORTIVES TOTS DOS DIES 11. DEURES I BIBLIOTECA 1r: Portaran deures cada DIVENDRES, i els hauran detornar fets el DILLUNS.2n A B: Portaran deures els DILLUNS, DIMECRES iDIVENDRES. Cal tornar-los fets lendem.1r: Han de tornar el conte de biblioteca abans deldimecres.2n A: Han de tornar el conte de biblioteca abansdel dimecres.2n B: Han de tornar el conte de biblioteca abans deldimarts. LA LECTURA S UN DEURE DIARI 12. MENJADORTots els alumnes del cicle dinen a 1/4 de 2 h del migdia.Seria convenient que portessin un petit mossec per lhoradel pati (10.45 a 11.15). Prioritzeu ls de carmanyolesmarcades amb el nom. 13. REFOROSGrups de lectura:Els de 1r: Dilluns, dimecresde les 3 a de 4.Els de 2n:dimarts i divendresde les 3 a de 4.Desdoblaments: Els de 1r dilluns i dimarts de de 4 a 2/4 de 5 un grup fa informtica i laltre problemes de mates. Dijous al mat de de 9 a de 10 uns fan angls i laltre grup quadernet de clcul a la segent hora sinverteixen els grups. 14. INFORMTICATant 1r com 2n en faran una sessi setmanal. 15. ASPECTES SANITARISFluor: Es lliuraran les dosis de fluor a les famlies que hodemanin.Revisi bucal: Pendent de confirmar curs i data.Cada nen/a ha de portar mocadors de paper i una ampolladaigua a la maletaSi sha de donar medicaments durant lhorari escolar calportar un justificant mdic o la recepta del metge ilautoritzaci dels pares. Cal especificar les dosis i les horesque cal administrar-lo. 16. PROJECTES I CONTINGUTSDEL CURS PROJECTES COMUNS: 1r Trimestre: Nom de la classe. 2n Trimestre: El poble 3r Trimestre: Els animals, els ocells.Els projectes de treball es relacionaran amb lesestacions de lany. 17. FESTES DESCOLALa CastanyadaFesta de la msica( Sta. Ceclia)NadalCarnavalFesta de les lletresFi de curs 18. INFORMES I ENTREVISTES1r Trimestre: Abans de les vacances de Nadal.2n Trimestre: Entrevista entre gener i febrer i informe afinals del trimestre.3r Trimestre: Es lliura linforme a final de curs.Horari dentrevistes: 1r : dijous de 12 a d1 2n A : dimecres de 12 a d1 2n B : divendres de 12 a d1 19. SEP SUPORT ESCOLARPERSONALITZATdilluns i dimecres de d1 a la 1 20. 1r Trimestre: SORTIDES11 doctubre, mat: Cirvinum Torell El zoo den Pitus31 doctubre, mat i migdia: Castell dels Moros8 de novembre, mat: Cirvinum Torell El secret delprata (teatre) 21. 2n Trimestre:7 de febrer, mat: Sant Vicen de Torell, Joc depistes.7 de febrer, tarda: dijous llarder.20 de febrer, tot el dia: Vila-seca i Borgony.Mar, mat; Ajuntament i pediatre, Sant Vicen deTorellMar, mat: Carter, Sant Vicen de Torell3r Trimestre:15 al 19 dabril, mat: Mas Andreu, Sant Vicen deTorell18 dabril, mat: Cirvinum, Consonant (dansa) 22. Les mestres de Cicle Inicial agramla vostra assistncia i us desitgemun bon curs. Es c ol a Ll ori ana Curs 2012- 13