Reunió Pares 4tc

  • View
    515

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Reunió Pares 4tc

REUNI DE PARES

4t CURS 09-10Els escaladorsde la Torre Eiffel

1. MESTRES QUE ENTREN A LAULA

Tutora: Maria del Mar Llompart Estrany

Mestra deducaci fsica: Nria Bosch

Mestra dangls: Katia Coll

Mestra de msica: Marga Mesquida

Mestre de religi: Nito Mart

Equip de suport: Tina Bals

2. ORGANITZACI DEL CENTRE

Entren per la porta deducaci primria i fan una fila baix al pati, quan sona la msica.

La mestra els recull del pati a les 9h.

Es demana puntualitat a les entrades i les sortides.

Abans de venir haurien dhaver berenat. Recordam que els dimecres s dia de fruita.

Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals shan de compartir i lescola no es responsabilitza de la seva prdua o desperfecte.

El pati sorganitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia.

COLNIES

A final del segon cicle hi ha programada una sortida de dos dies.

A partir de dita sortida es treballaran continguts diversos.

3. ORGANITZACI DAULA

No cal portar material de casa, l' administren les tutores.

Cada alumne/a t una agenda escolar. Aquesta s emprada com a medi de comunicaci entre famlia i mestra. s important revisar les agendes i retornar les notes signades.

Pel que fa als deures sempre es donar un dia entremig perqu puguin ser fets.

S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hbit de cura i bona presentaci de les feines.

4. HORARI DE TUTORIA

El dia i lhora assignada perqu pugueu xerrar amb la tutora s els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es pot demanar cita a travs de l agenda.

Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora.

5. MATERIAL

Agenda escolar

Carpeta de deures

Llibreta d'aula

Quadernets:

6 quadernets d ortografia catalana (7-12)3 cuadernos de ortografa castellana (10-12)3 quaderns de matemtiques (10-12)

Com en el curs anterior, lhorari del grup no es fragmenta en les diferents rees, sin que es van fent diferents activitats.

Educaci fsica: 2 hores i la novetat d aquest any sn els desdoblaments.

Angls: dues sessions.

Msica: 1h setmanal.

Religi/ ens. Complementari (Filosofia 3/18)

Projecte daula

Lectura

Conferncies

Jocs matemtic

Assemblea

Encarregats

Tallers: es far una sessi de dues hores setmanals.


6. CONTINGUTS A TREBALLAR

Qu sn les competncies bsiques?

Sn una sria de capacitats que lalumne ha daconseguir al finalitzar lensenyament obligatori, per aix aconseguir :

una realitzaci personal

exercir la ciutadania activa

incorporar-se dins la vida adulta de manera satisfactria

ser capa dapendre al llarg de la seva vida

Ser capa demprar tot all que ha aprs en el seu dia a dia

Competncies bsiques

1. Competncia lingstica2. Compentncia matemtica3. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic.4. Tractament de la informaci i competncia digital5. Competncia social i ciutadana6. Competncia cultural i artstica7. Competncia per aprendre a aprendre8. Autonomia i iniciativa personal

Competncia en comunicaci lingstica

dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicaci. (expressi oral)

expressar de manera escrita opinions, emocions, vivncies amb coherncia i cohesi. (expressi escrita)

audici, comprensi i memoritzaci de diferents textos. (comprensi oral)

comprensi d' informaci rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informaci.(comprensi escrita)

Competncia matemtica

Nombres i operacions:

Conixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 7 xifres.

Operacions elementals: sumes duent, restes duent, multiplicacions per ms dues xifres i divisions per una xifra.

Resoluci de problemes que intervinguin ms de duna operaci.

Clcul mental: operacions i problemes senzills. s destratgies.

Mesura

Conixer I usar els instruments de mesura I unitats de mesura

Reconixer I saber emprar el sistema monetari.

Formes geomtriques i situaci a l espai:

Representaci i interpretaci elemental de l espai:els plnols.

Les formes espaials, els cossos geomtrics i els seus elements.

Tractament de la informaci:

Organitzar dades i les representar-ho en taules i grfics.

Recollida i registre de dades sobre objectes i situacions familiars.

Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic

La comprensi de successos

La predicci de conseqncies

Lactivitat dirigida a la millora i preservaci de les condicions de vida prpies, dels altres i de la resta dssers vius.

Tractament de la informaci i competncia digital

Dominar diferents programes informtics.

Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

Fer s habitual de les TIC.

Competncia social i ciutadana

Cooperar i conviure.

Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva.

Participar plenament en la vida cvica a travs del dileg.

Competncia cultural i artstica

Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artstiques.

Potenciar la iniciativa, la imaginaci i la creativitat.

Emprar recursos i tcniques per realitzar creacions prpies.

Competncia per aprendre a aprendre

Iniciar-se en laprenentatge i ser conscients de les prpies capacitats.

Treballar la concentraci, atenci, memria, motivaci,responsabilitat, etc

Acceptar els errors i aprendre dels dems.

Autonomia i iniciativa personal

Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions.

Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforant la responsabilitat i l'autonomia personal.

Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres.

7. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES?

Revisar amb ells/es lagenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius

Collaborar amb ells a les feines, per no fer-les.

Ajudar-los a assolir un hbit de lectura.

Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans.

Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo) i respectar-los aquesta organitzaci. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si s possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisi i altres possibles distraccions).

Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussi en el rendiment acadmic i/o efecti emocionalment en l' alumne/a.

Grcies per venir!

???Pgina ??? (???)06/10/2009, 22:46:34Pgina /