Reunió Setembre

 • View
  195

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Reunió Setembre

 • COM ENS ORGANITZEMCOM ENS ORGANITZEM

 • PARTICIPACI FORMAL DE LES FAMLIES

 • Organitzaci de les famlies a nivell daula

  Un /a representant del grupUn /a representant del grup

 • SERVEIS, per AFAVORIR la CONCILIACI LABORAL-FAMILIAR

  ESCOLA MATINERAESCOLA MATINERAENTRE LES 07:45h i ENTRE LES 07:45h i les 9:00hles 9:00h

  MENJADOR ESCOLARMENJADOR ESCOLAR14:00 - 16:0014:00 - 16:00A part ir de les 15:30 horari de A part ir de les 15:30 horari de recoll idarecoll ida

  Empresa que ho Empresa que ho gestiona: Espurnagestiona: Espurna

  Empresa que ho Empresa que ho gestiona: Ctering gestiona: Ctering SOliveraSOlivera

 • Normes de lescola en quant Normes de lescola en quant aa

 • HORARIHORARI9:00 A 14:009:00 A 14:00

  UN TEMPS PER LA SORTIDA:UN TEMPS PER LA SORTIDA:

  13:50 A 14:0013:50 A 14:00

  PREGUEM SER PREGUEM SER RESPECTUOSOS AMB LA RESPECTUOSOS AMB LA PUNTUALITAT!!!PUNTUALITAT!!!

  2 moments PER ENTRADES I SORTIDES

  JUSTIFICADES,AVISANT PRVIAMENT A LA TUTORA:

  10:00h11:30h-12:00h

 • ENTRADES I SORTIDESENTRADES I SORTIDES

  LA FAMLIA ACOMPANYA A LINFANT A LAULALA FAMLIA ACOMPANYA A LINFANT A LAULA

  TROBAREU UN TAULELL DINFORMACIONS I TROBAREU UN TAULELL DINFORMACIONS I COMUNICACIONS A LENTRADA DE LES AULESCOMUNICACIONS A LENTRADA DE LES AULES

 • ASSISTNCIAASSISTNCIALES TUTORES DUEN UN REGISTRE DE LASSISTNCIA LES TUTORES DUEN UN REGISTRE DE LASSISTNCIA

  DELS ALUMNES, PER PREVENIR LABSENTISME DELS ALUMNES, PER PREVENIR LABSENTISME ESCOLAR. ESCOLAR.

  EN CASOS DE FALTES DASSISTNCIA I/O DE EN CASOS DE FALTES DASSISTNCIA I/O DE PUNTUALITAT MOLT REPETITIVA ES SEGUIRAN LES PUNTUALITAT MOLT REPETITIVA ES SEGUIRAN LES INSTRUCCIONS DEL PROTOCOL DE LA INSTRUCCIONS DEL PROTOCOL DE LA CONSELLERIA JUNT AMB EL SERVEI DINSPECCI CONSELLERIA JUNT AMB EL SERVEI DINSPECCI EDUCATIVA I/O SERVEIS SOCIALS.EDUCATIVA I/O SERVEIS SOCIALS.

  EN CASOS DE FALTA DE PUNTUALITAT A LES 14:00, SI EN CASOS DE FALTA DE PUNTUALITAT A LES 14:00, SI PASEN 10 ES CRIDAR A LA FAMLIA, PER SI NO PASEN 10 ES CRIDAR A LA FAMLIA, PER SI NO ES CONTACTA AMB ELLS, ES TRUCAR A LA ES CONTACTA AMB ELLS, ES TRUCAR A LA POLICA LOCAL.POLICA LOCAL.

  LES FALTES DASSISTNCIA SHAN LES FALTES DASSISTNCIA SHAN DE JUSTIFICAR I SHA DINFORMARDE JUSTIFICAR I SHA DINFORMARA LA TUTORA. A LA TUTORA.

  EN CASOS DE VIATGES DE MS DE 15 DIES I QUE NO EN CASOS DE VIATGES DE MS DE 15 DIES I QUE NO COINCIDEIXEN AMB PERODES DE VANCANCES COINCIDEIXEN AMB PERODES DE VANCANCES ESCOLARS , TAMB SHA DE JUSTIFICAR A LA ESCOLARS , TAMB SHA DE JUSTIFICAR A LA TUTORA.TUTORA.

 • SALUTSALUTInformar de malalties i al.lrgiesInformar de malalties i al.lrgies

  38 no pot assistir al centre38 no pot assistir al centre

  per ladministraci de per ladministraci de medicaments,cal lautoritzaci medicaments,cal lautoritzaci

  firmadafirmada

 • en cas daccident la tutora avisar a la famlia, per si no s possible contactar amb ella, savisar als serveis durgncies. Cal tenir lautoritzaci firmada trasllat al centre de salut

  POLLS

  Revisau el cap dels vostres fi l ls i f i l les peridicament.EN CAS DINFECCI AVISAU al centre per poder fer-ne la prevenci

 • ALIMENTACIALIMENTACIESMORZARS VARIATS,SALUDABLES I EQUILIBRATS.

 • PER DUR A LESCOLA LESMORZAR:PER DUR A LESCOLA LESMORZAR:DINS UNA BOSSA I AMB EL NOM ESCRITDINS UNA BOSSA I AMB EL NOM ESCRIT

 • PERODE PERODE DADAPTACIDADAPTACI

 • 3 anys,comena lescola, 3 anys,comena lescola,

 • Cadascu arriba amb la seva Cadascu arriba amb la seva motxilla ben carregadamotxilla ben carregada

  experincies

  emocions

  famlia

  porsescoleta

  un temps per planificar amb cura

 • Moments dentrevistes amb les famlies

  Moment de la reuni de les mestres tutores amb cada grup de pares i mares

  PRIMER DIA, Dia de taller familiarEls infants arriben a lescola amb les seves

  famlies,

 • Farem unes activitats a la classe

  Esmorzarem i gaudirem duna estona junts al pati

 • Al dia segent, els infants comenan de manera esglaonada, per petits grups.La mestra atn individualment a cada infant i a la seva famlia. s un moment ntim, de relacions que les tutores planifiquen amb cura,per tant cal respectar aquests temps de cada Infant

 • Junts van posant els elements identificadors de cadascun al lloc corresponent i que tria cada infant.

 • PER TAMB EN AQUEST PRIMER DIA, ARRIBAR UN TEMPS DE DIR ADU I QUEDAR-NOS AMB ELS ALTRES I LA NOVA MESTRA

  US PREGUEM t ranqui l i ta t i conf iana

 • Un primer moment destar tot sols amb la mestra i els nous companys, temps per poder atendre ms individualment als infants

  El moment de la recollida,Temps per compartir amb les famlies les primeres valoracions.

 • I CADA DIA SOM MS COMPANYS I COMPANYES AL NOSTRE GRUP, ANEM CONEGUENT ELS SEUS NOMS

 • grcies i benvinguts/des a lescola

  DADES DEL CENTRE:Telfon: 971.31.29.44C/ CORONA 14-16,07800 EivissaE-mail: ceipsajoveria@educacio.caib.es