Servei comunitari 03 11.14

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    66

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Servei Comunitari

Transcript

<p>Diapositiva 1</p> <p>APRENETATGE SIGNIFICATIUCONSTRUCCI DE CONEIXEMENTPROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGEDESENVOLUPAR COMPETNCIESADQUIRIR VALORSCREIXEMENT PERSONAL I ACADMICUN PUNT DE TROBADAEL SERVEI COMUNITARI...</p> <p>2</p> <p>PER CONNECTAR LALUMNAT AMB LA REALITAT SOCIAL I LA SOCIETAT AMB ELS CENTRES EDUCATIUS PER......APRENDRE DE MANERA VIVENCIAL A FORMAR PART DUNA COMUNITAT, TOT GENERANT NOUS APRENENTATGES I DONANT RESPOSTA A UNA NECESSITAT SOCIAL . </p> <p>NO S SERVEI COMUNITARI...</p> <p>Organitzar una recollida de diners o material.Fer un hort escolar.Netejar una riera.Visitar una entitat....S SERVEI COMUNITARI...</p> <p>Organitzar una recollida de diners o material si es treballa duna manera collaborativa amb una entitat i es coneixen i treballen els motius de la seva necessitat. Fer un hort escolar si lalumnat forma part de tot el projecte i de les necessitats que implica un hort, a la vegada que implica a alumnes daltres grups.Netejar una riera tot mesurant els productes que lembruten i analitzant limpacte que produeixen en el medi ambient. Visitar una entitat per la que sha preparat conjuntament una activitat com pot ser la de ensinistrar a la gent gran en ls de la tecnologia....</p> <p>Entenem el Servei Comunitari com una proposta pedaggica que implica la realitzaci duna acci solidria protagonitzada per lalumnat de qualsevol nivell o etapa educativa, destinada a atendre necessitats reals duna comunitat i que esta integrada en els continguts curriculars d'aprenentatge.Aprenentatge</p> <p>Servei</p> <p>Projecte educatiuParticipaciactivaReflexi</p> <p>++++</p> <p>Aprenentatge. s necessari que existeixi un aprenentatge sistematitzat i en estreta relaci i associaci amb el servei. A ms, cal que els objectius educatius siguin explcits i que els participants siguin conscients del que poden aprendre amb la seva participaci al projecte.Servei. Ha dexistir un servei autntic que parteixi de necessitats reals. Lacci dels agents implicats ha de tenir un impacte real a lentorn, ja sigui limmediat o a mig termini. Les experincies parteixen de les capacitats dels participants i han doferir la possibilitat daprendre i collaborar en un marc de reciprocitat. Projecte Educatiu. Cal que existeixi un veritable projecte educatiu que contempli qestions fonamentals com sn la planificaci o lavaluaci. No es tracta duna prctica que sorgeix per causalitat. Participaci activa. Es requereix la implicaci i el protagonisme dels diferents agents que el porten a terme. Tot i que la intensitat del protagonisme dels agents variar en funci de la seva edat, la seva maduresa i les seves capacitats.Reflexi. Ha dexistir una conscincia del projecte per part dels participants. Que coneguin qu sest fent, com, per qu i per a qu. Cal que els protagonistes reflexionin sobre els aprenentatges realitzats, el projecte, limpacte del servei i de les seves experincies personals</p> <p>Un procs dadquisici de coneixements i competncies per a la vida.Un projecte educatiu amb utilitat social.Un treball en xarxa que coordini les institucions educatives i les entitats socials.Un mtode per a leducaci formal i no formal per a totes les edats.Un impacte formatiu i transformador.Un mtode de pedagogia activa i reflexiva.Un servei en el marc de la reciprocitat.El Servei Comunitari suposa...7On lalumnat aprn a....</p> <p>ConixerFerSerConviure8</p> <p>Aprendre a conixer: Problemes socials concrets les seves causes i conseqncies.La complexitat i riquesa del context comunitari.Competncies relatives al desenvolupament del pensament crtic.Aprendre a fer: Competncies relatives a la realitzaci de projectes.Competncies especifiques del servei que es realitza.Posar al servei de la comunitat les prpies habilitats. </p> <p>Aprendre a ser: Millora de lautoconeixement i autoestima, de lautonomia personal, de la tolerncia i la frustraci, etc.Aprendre a conviure: Competncies relatives a la comunicaci i expressi.Competncies relatives al treball en equip.Desenvolupament de lempatia.Sentiment de pertinena a la comunitat.</p> <p>Per qu portar a terme projectes de Servei Comunitari?En relaci als participats:Representa un benefici mutu i recproc entre qui realitza i qui rep el servei. Motiva cap a laprenentatge a lalumnat i els atorga un paper de protagonistes.En relaci a la instituci educativa:Afavoreix el creixement personal i acadmic de lalumnat i del professorat. Millora les propostes educatives i metodolgiques tradicionals.En relaci a les entitats o grups receptors:Els ajuda a aconseguir els seus objectius. En el cas de les entitats els aporta visibilitat.En relaci a la comunitat:Potencia en treball entre diferents nivells o etapes educatives.Potencia el treball en xarxa entre les institucions educatives i les entitats socialsPotencia el territori com a escenari pedaggic i no tan sols com a recurs didctic.Refora el teixit associatiu.</p> <p>Quines sn les tasques del professorat?Contactar amb les diferents institucions i fer una recerca dels possibles projectes a portar a terme.</p> <p>Presentar o acordar el projecte amb l' instituci i lalumnat.</p> <p>Fusionar el projecte amb el currculum.</p> <p>Informar a lequip docent i a les famlies del projecte a realitzar.</p> <p>Fixar per escrit les etapes, el calendari i les feines que ha de fer cada un dels participants. (protocols)</p> <p>Facilitar la infraestructura i la logstica a lalumnat i orientar-los en la seva implementaci.</p> <p>Fer el seguiment a travs de fitxes estandarditzades, contactes personals, i reunions de seguiment amb el grup.</p> <p>Coordinar els processos davaluaci i valoraci.</p> <p>Informar a la comunitat educativa del resultat del projecte. </p> <p>PROJECTES EXTERNS</p> <p>Biblioteca.Llar dinfants.Residncia davis.Hospital.Menjador Social.Associaci.Creu Roja.Arxiu Municipal.Protectora danimals....</p> <p>PROJECTES INTERNS</p> <p>Biblioteca.Refor escolar.Codis QR per conixer el centre.Maleta pedaggica per presentar a daltres grups.Obra de teatre per representar a daltres grups.Apadrinament lector.....</p> <p>ELS PROJECTES DE SERVEI COMUNITARI SEGONS EL LLOC ON ES REALITZEN</p> <p>Per qu s el ms imprescindible per assolir lxit...? Motivaci. Pensament positiu. Implicaci. Comproms. Planificaci. Programaci. Reflexi. ...</p> <p>Per part de tots els agents implicats en el projecte!Competncia en comunicaci lingstica.</p> <p>Llengua i literatura:Redactar dptics de divulgaci i eslgans sobre la campanya.Inventar-se un espot de rdio o televisi per estimular la donaci.Altres llenges:Traduir a la llengua estrangera els textos publicitaris de la campanya. Visualitzar anuncis estrangers de divulgaci de campanyes similars.Competncia Social i Ciutadana.</p> <p>Cincies socials: Investigar alguns mites i prctiques errnies relacionades amb la sang..Preparar i realitzar una entrevista a una persona que hagi patit una transfusi.Competncia Artstica i cultural.</p> <p>Msica:Compondre una can com a element de difusi de la campanya. </p> <p>Educaci plstica:Elaborar cartells i pancartes allusives a la campanya.Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic.</p> <p>Cincies naturals:Esbrinar el grup saguini de cadasc. Estudiar el sistema circulatori.Educaci fsica:Fer exercicis cardiovasculars i prendre conscincia de la importncia del cor. Practicar que cal fer davant de ferides lleus o prdues de sang.Competncia Matemtica. </p> <p>Matemtiques:Interpretar dades estadstiques.Calcular la incidncia de la campanya. Competncia Autonomia i iniciativa personal. </p> <p>Planificar i programar les activitats a portar a terme durant el servei.Capacitat de treball en equip.Competncia Tractament de la informaci. </p> <p>Fer recerques a internet i compartir-les virtualment.</p> <p>Campanya de donaci de sang alumnat primriaCompetncia per aprendre a aprendre. </p> <p>Fomentar la creativitat i la curiositat per fer-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles davant duna pregunta.EXEMPLE SERVEI COMUNITARI AMB RELACI A LES REES CURRICULARS I LES COMPETNCIES.</p> <p>Algunes preguntes a fer-nos si volem portar a terme un projecte de Servei Comunitari... Amb quin grup dalumnes i quin ser el seu grau de decisi en al tria i planificaci del projecte?Intern o amb collaboraci amb alguna entitat?Millorar una activitat que ja funciona o ser una activitat nova?Quin ser el seu ttol?Quin seran els seus objectius?En quins espais curriculars es pot ubicar?Quines competncies es poden treballar?Quines activitats es portaran a terme i quan?Qui hi pot collaborar del centre?Quina ser la seva temporalitzaci?Quins recursos es necessitaran?Quantes hores hi dedicaran els alumnes?Com i qui avaluar els aprenentatges i limpacte del projecte?Com contactar amb el professorat o entitat que pot servir de partener?Qu haurem dacordar les diferents parts?Quina informaci rebran les famlies?Com es reconeixer i es celebrar els resultats del projecte? Com es difondr el treball realitzat?...</p> <p>17</p> <p>Siguis tu el canvi que vols veure en el mon.</p> <p>Mahatma GandhiSAPS QUINA S LA DIFERENCIA ENTRE IMPLICACI I COMPROMS?PENSA EN UNA GALLINA I UN PORC......I EN UN PLAT DOUS AMB CANSALADA.....</p> <p>LA GALLINA SIMPLICA PER EL PORC ESTA COMPROMES...EN EL TEU CENTRE ETS GALLINA O PORC?......I EN EL TEU PROGRES PERSONAL I PROFESSIONAL ETS GALLINA O PORC?</p> <p>PER PENSAR-HI...PER NO SIGUIS GALLINA I VIU INTENSAMENT LA VIDA!!!</p>