16
Familievereniging geestelijke gezondheid Similes verenigt de families met een psychisch ziek gezinslid Sterk in verbondenheid www.similes.be

Similes voorstelling

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De familievereniging Similes

Citation preview

Page 1: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes verenigt de families met een psychisch ziek

gezinslid

Sterk in verbondenheid

www.similes.be

Page 2: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes verenigt gezinnen met een psychisch ziek familielid

ouders, broers en zussen, (ex)partners, kinderen nabestaanden na zelfdoding vrienden, collega’s, hulpverleners, …

www.similes.be

Page 3: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

De Federatie van Vlaamse Simileskringen

dé Vlaamse familievereniging met lokale afdelingen vrijwilligersorganisatie sinds 1972 pluralistische vzw met AV en RvB

Page 4: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes = als gelijken, in gelijkwaardigheid

Familieleden zijn gelijken in de zorg voor hun psychisch ziek familielid.

Familieleden en hulpverleners staan samen gelijkwaardig in voor deze zorg.

www.similes.be

Page 5: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Missie

Gelijkwaardig-mens-zijn; Meer welzijn en gezondheid; Actieve integratie en volwaardige participatie; Gelijke kansen en gelijke rechten voor alle betrokkenen.

Similes ‘Sterk in verbondenheid’

Page 6: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Simileswerking steunt op 4 pijlers

Informatie Gesprek en ontmoeting Vorming Ontspanning

www.similes.be

Page 7: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes informeert

Informatiesessies met gastsprekers Driemaandelijks tijdschrift Boeken, brochures en folders Juridisch advies Psychosociaal advies (en info) Website www.similes.be

www.similes.be

Page 8: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheidwww.similes.be

Page 9: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Gesprek & ontmoeting in lotgenotencontact

Similes brengt familieleden samen om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Mensen vinden steun en begrip, voelen zich minder alleen.

Zij vinden de kracht om door te gaan.

www.similes.be

Page 10: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Lotgenotencontact

Sociaal isolement doorbreken Emotionele steun Uitwisselen informatie Gelegenheid geven vrijuit te praten Herkenning vinden bij anderen Help jezelf door anderen te helpen

www.similes.be

Page 11: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes ▪ zo werkt de vereniging

Kringen

Familieleden zijn lid van Similesdoor zich aan te sluiten bij een afdeling = kring

Ziekenhuiskringen Regionale kringen Themagroepen:

ouders, partners, zussen en broers, KOPP, nabestaanden na zelfdoding, borderline, …

www.similes.be

Page 12: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes ▪ zo werkt de kring

Onthaal Informatie informatienamiddagen/avonden Begeleiding en ondersteuninggespreksbijeenkomsten / accent o.a. op verwerking, op samenwerking met de instelling

Integratie o.a. culturele en ontspanningsactiviteiten

www.similes.be

Page 13: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes in Oost-Vlaanderen

Ziekenhuiskring Similes PC Dr. Guislain

Regionale kringen

Similes Oudenaarde–Vlaamse ArdennenSimiles Waas en DenderSimiles regio Gent

Page 14: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Similes in Oost-Vlaanderen

Themakringen

KOPP en KOAP Oost- en West-VlaanderenPartnergroep Oost- en West-VlaanderenSimiles Post Scriptum(borderline persoonlijkheidsstoornis)

Page 15: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

FAMILIEMANIFEST

Familieleden vragen positieve steun.

Similes roept iedereen op om hetfamiliemanifest te onderschrijven.

Onderteken nu op www.similes.be

Page 16: Similes voorstelling

Familievereniging geestelijke gezondheid

Contacteer ons

Federatie Similes vzwGroeneweg 151, 3001 HeverleeTel 016 / [email protected]

www.similes.be