Slaid Sejarah Ting 5 Bab 1

  • View
    384

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Slaid Sejarah Ting 5 Bab 1

PowerPoint Presentation

KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARASEJARAHTINGKATAN 5

IMPERIALISME BARAT DI A. TENGGARAImperialisme berasal daripada perkataan imperialste yang menggambarkan tentang kehebatan Empayar Napoleon. Konsep ini diperkenalkan di Perancis pada 1830-an.Imperialisme bermaksud dasar perluasan kuasa sesebuah negara dalam meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.Ianya telah berlaku sejak Empayar Rom dan Yunani lagi.Imperialisme moden bermula sejak abad ke-15 apabila kuasa Barat menguasai wilayah-wilayah di Amerika Latin, Afrika dan Asia.

IMPERIALIS BARATAntara kuasa Barat yang terlibat dengan imperialisme di Asia Tenggara ialah Portugal, Sepanyol, Belanda, Perancis dan Amerika.Portugal adalah antara yang terawal sebagai imperialis Barat apabila berjaya menawan Melaka pada 1511.Pada mulanya, mereka bertujuan untuk menguasai kepentingan perdagangan rempah sahaja.

Tetapi apabila tercetus Revolusi Perindustrian di Eropah, persaingan antara kuasa Barat semakin sengit dan perluasan kuasa politik secara langsung telah berlaku.Menjelang 1914, seluruh Asia Tenggara telah dijajah oleh Barat sepenuhnya kecuali Thailand.IMPERIALIS BARAT

IMPERIALIS BARAT

IMPERIALIS BARAT

FAKTOR IMPERIALISME BARATREVOLUSI PERINDUSTRIANRevolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah telah mengubah dasar imperialisme Barat di Timur.Jika dahulu mereka bertujuan untuk mendapatkan barang dagangan seperti teh dan rempah sahaja.Apabila berlaku perkembangan yang pesat dalam sektor perindustrian di Barat pada kurun ke-17, telah berlaku pengeluaran hasil perkilangan secara besar-besaran. Ini menyebabkan mereka memerlukan bekalan bahan mentah yang banyak dan berterusan.

Selain itu, mereka juga terpaksa mencari pasaran baru untuk memasarkan barangan mereka.Ini menyebabkan berlakunya perluasan imperialisme yang pesat di Timur terutama sekali di China, India dan Asia Tenggara.China dan India menjadi sasaran imperialisme Barat untuk menjadi pusat pasaran barangan mereka.

KEKAYAAN BAHAN MENTAHBerbeza dengan India dan China, Asia Tenggara pula menjadi sasaran mereka untuk mendapatkan bekalan bahan mentah seperti bijih timah kerana Asia Tenggara sememangnya terkenal dengan kekayaan bahan mentahnya.Tanah Melayu, Indonesia dan Thailand kaya dengan sumber bijih timah yang diperlukan Imperialis Barat.

SISTEM PENGANGKUTAN & PERHUBUNGANIa juga didorong oleh kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan yang dialami oleh Imperialis Barat.Penggunaan kapal berkuasa wap dapat mempercepatkan perjalanan antara Timur dan Barat.Selain itu barang juga dapat diangkut dengan lebih banyak.Pembukaan Terusan Suez juga pada 1869 juga turut memberi pengaruh yang besar dalam Imperialisme Barat ini kerana ia dapat memendekkan jarak dan masa untuk sampai ke Timur dari Barat.

Penciptaan telegraf juga membawa era baru dalam sistem perhubungan. Ini kerana Imperialis Barat dapat memberikan arahan kepada pegawai-pegawainya di tanah jajahan dengan lebih cepat dan mudah.Ia juga lebih memudahkan urusan perniagaan serta menggalakkan perdagangan antarabangsa yang lebih pesat.

PERSAINGAN KUASA BARATImperialisme pada masa itu juga merupakan cara untuk meningkatkan imej negara.Bagi mereka, semakin luas tanah jajahan semakin tinggi dan dihormati negara serta bangsa mereka.Oleh itu, negara-negara Barat berlumba-lumba untuk menjadi kuasa besar.

BEBAN ORANG PUTIH/TUGAS MENYEBARKAN TAMADUN.Slogan beban orang putih sering digunakan British dan Belanda untuk menjalankan imperialisme. Kedua-dua kuasa ini mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun.Mereka berasa bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.Perancis berpegang kepada slogan tugas menyebarkan tamadun. Mereka berasa bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur.Mubaligh Kristian juga berpendapat mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian kepada penduduk tanah jajahan.

PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT

PERUBAHAN SISTEM POLITIKSebelum kedatangan Imperialis Barat, negara-negara di Asia Tenggara mengamalkan sistem pemerintahan beraja.Imperialis Barat berpendapat penguasaan terhadap politik negara jajahan sekaligus dapat menguasai ekonomi negara-negara jajahan.Ini merupakan matlamat dasar Imperialisme Barat.

PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARATApabila kuasa-kuasa Barat mula menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.Antara ciri-ciri umum sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di negara-negara Asia Tenggara ialah:Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan.

Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan.Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi di negara-negara jajahan yang bertanggungjawab terus kepada Kementerian Hal Ehwal Jajahan di negara masing-masing.Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan).Urusan pentadbiran dijalankan melalui biro-biro (jabatan-jabatan) yang diketuai oleh pegawai-pegawai Barat.PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT

Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro.Pengenalan undang-undang Barat.Menggantikan undang-undang tempatan dan bahasa Barat dijadikan bahasa rasmi.PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT

SISTEM BIROKRASI BARAT DI FILIPINASebelum kedatangan Sepanyol, Filipina terdiri daripada daerah-daerah kecil dikenali sebagai barangay yang diperintah oleh golongan datu.Di bahagian selatan Kepulauan Filipina pula wujud kerajaan-kerajaan Islam.Setelah berjaya menguasai Filipina, Sepanyol kemudiannya memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat dengan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi di peringkat pusat.

Jawatan Ketua Datuk Bandar pula adalah sebagai Pentadbir Wilayah dan Gabenor Kecil sebagai Pentadbir Bandar.Manakala pentadbiran pada peringkat tempatan pula dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda.Pemerintah sistem Encomienda ialah Encomiendero.

Tugas Encomiendero ialah:Menjaga keamanan.Mengutip cukai.Mengkristiankan penduduk barangay.Sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina kerana sistem ini mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga kepada mereka.Encomienda ialah penyatuan barangay-barangay.Penyatuan barangay telah menyebabkan kemerosotan terhadap sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu.

SISTEM BIROKRASI BARAT DI INDONESIASebelum kedatangan Belanda, Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang berasingan seperti kerajaan Mataram dan Bantam di Jawa.Kerajaan tersebut diketuai oleh raja dan dibantu oleh golongan pembesar.Pada peringkat pentadbiran tempatan pula ia diketuai oleh pembesar daerah atau bupati (di Jawa).Setelah Indonesia dikuasai, Belanda membahagikan pentadbiran kepada dua, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan.

Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral yang bertanggungjawab terhadap kerajaan Belanda.Pentadbiran tempatan merupakan pentadbiran peringkat rendah yang dijalankan oleh pembesar-pembesar tempatan di bawah pengawasan pegawai-pegawai Belanda.Beberapa jabatan kerajaan ditubuhkan seperti Jabatan Pelajaran (1867) dan Jabatan Pertanian (1905).

Dewan-dewan Tempatan telah ditubuhkan dengan diwakili oleh orang-orang Eropah, Indonesia dan Cina. Dewan ini berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tidak mempunyai kuasa perundangan.1916, Volksraad (Majlis Rakyat) yang dianggap satu langkah ke arah kemerdekaan telah diperkenalkan. Kewujudannya adalah kesan daripada desakan Sarekat Islam iaitu sebuah parti politik yang sangat berpengaruh ketika itu.

SISTEM BIROKRASI BARAT DI BURMASebelum kedatangan British, Burma telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti Konbaung.Kemenangan British dalam Perang Inggeris-Burma III pada 1886 menyebabkan penguasaan British sepenuhnya terhadap Burma dan menghapuskan sistem pemerintahan beraja tersebut.Pesuruhjaya Tinggi British telah menjadi pemerintah tertinggi di Burma.Institusi Hluttaw (Majlis Diraja) telah hilang fungsi. Jawatan tradisi seperti wun, myothugyi, ahmudan, dan athi dimansuhkan.

Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889 telah melenyapkan sistem pentadbiran tradisional di Burma.Pentadbiran daerah diambil alih oleh Myo-Ok (pegawai bandaran).Sistem undang-undang Barat diperkenalkan dan dijadikan undang-undang utama. Undang-undang Barat mengambil alih fungsi raja sebagai penaung sami-sami Buddha. Ini menyebabkan kemerosotan pengaruh golongan agama.

Majlis Perundangan telah diperkenalkan dan jabatan-jabatan seperti kesihatan, perhutanan dan pelajaran diwujudkan.Balai polis dan kem-kem tentera diwujudkan.

SISTEM BIROKRASI BARAT DI TANAH MELAYUSebelum kedatangan Portugis, Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan dan konsep ini telah menjadi ikutan negeri-negeri di Tanah Melayu.Sayangnya, selepas Portugis berjaya menakluk Melaka, institusi beraja ini telah merosot sedikit demi sedikit.Selepas itu, Belanda pula telah menakluk Melaka dan menyebabkan institusi beraja ini terus terhapus.Apabila British memerintah, Negeri-negeri Selat telah diwujudkan di mana Melaka, Pulau Pinang, dan Singapura telah digabungkan. Manakala, Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan telah digabungkan dan dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Begitu juga dengan, Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang telah menggabungkan Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu dan Johor.

Pemerintah tertinggi bagi Negeri-negeri Selat ialah Gabenor yang dibantu oleh residen kaunselor bagi ketiga-ketiga negeri tersebut. Manakala, pentadbiran di peringkat kampung yang diketuai oleh penghulu telah dikekalkan.British telah memperkenalkan Sistem Residen bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Sistem Penasihat bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Residen dan Penasihat ini di bawah Gabenor Negeri-n