Click here to load reader

Slaid sejarah tingkatan 5 bab 2

  • View
    2.800

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Slaid sejarah tingkatan 5 bab 2

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

SEJARAHTINGKATAN 5 BAB 2NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH.

Penghulu Dol SaidRentapSyarif Masahor

Dato Maharaja LelaDato BahamanMat Salleh

Gerakan pemimpin tempatan merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar.PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH

Sebab-sebab penentangan

Dasar Penaklukan British Penaklukan British bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya. Misalnya, apabila British mendapat Melaka daripada Belanda, Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti. Sebab-sebab penentangan

Hasrat British Untuk Menguasai Ekonomi Tempatan Bagi Kepentingan Mereka. Dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh mereka dengan pemimpin tempatan. Menerusi perjanjian ini, saudagar dari Negeri-Negeri Selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah. Hal ini telah menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.Sebab-sebab penentangan

British Telah Memaksakan Sistem Pentadbiran Barat Kepada Penduduk Tempatan. British telah memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Di Terengganu, penentangan berlaku kerana British telah menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan mereka dan dikenakan cukai tanah. Peraturan bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan yang membolehkan mereka membuka tanah mengikut keperluan mereka tanpa membayar cukai.Sebab-sebab penentangan

Campur Tangan British Dalam Adat Resam Tempatan. Sebagai penjajah, British memaksa mereka menerima nilai-nilai British yang amat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Di Perak, J.W.W. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini, iaitu amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan beliau ini ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan.Sebab-sebab penentangan

Pemimpin Tempatan Kehilangan Kuasa Dan Pengaruh Pentadbiran Terhadap Kawasan Dan Anak Buah Mereka Kebanyakan pemimpin tempatan itu telah dilantik oleh sultan ataupun oleh masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut. Dengan pelantikan itu mereka berkuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial. Namun, penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa.Sebab-sebab penentangan

Kesulitan Penduduk TempatanPenduduk tempatan tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British yang menyulitkan kehidupan mereka.Bangkit menentang British bersama-sama pembesar tempatan.Sebab-sebab penentangan

Terangkan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap British di Tanah Melayu.[8 markah]Latihan ulangkaji

PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

NANING (1831-1833) Penghulu Dol Said.Penentangan oleh Penghulu Dol Said di Naning adalah yang paling awal berlaku di Tanah Melayu iaitu antara 1831-1833.Beliau menentang British kerana tidak bersetuju dengan tindakan British yang meletakkan Naning di bawah jajahan takluknya.Penghulu Dol Said mengingkari arahan British supaya Naning menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka.

PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Ini menyebabkan British menghantar tenteranya untuk menakluk Naning pada tahun 1831.Pasukan British ini ditentang oleh Penghulu Dol Said dengan bantuan ketenteraan daripada : Yam Tuan Ali (Rembau)Syed Shaban (Penghulu Remai dan Rechat)Dato Kelana Sungai UjongPenghulu GemenchehPENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Pasukan ini telah berjaya mengalahkan 150 orang tentera British pimpinan Kapten Wyllie yang berusaha untuk menawan Taboh yang terletak di dalam daerah Naning.British dengan 1200 orang tentera sekali lagi menyerang Naning pada akhir tahun 1832.Tetapi pada kali ini Penghulu Dol Said dan pengikut-pengikutnya tidak dibantu oleh sesiapa yang menyebabkan mereka kalah di tangan pasukan British.Akhirnya, Penghulu Dol Said terpaksa menyerah diri dan dia telah dibawa ke Melaka.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Sarawak Linggir, Rentap dan Syarif Masahor.Penentangan di Sarawak sama dengan penentangan di Naning.Pada tahun 1842, James Brooke yang digelar Raja Putih Sarawak telah berusaha untuk menguasai beberapa buah daerah pedalaman sehingga menimbulkan banyak bantahan daripada pemimpin tempatan.Keengganan mereka menyerahkan daerah mereka kepada James Brooke menyebabkan James Brooke menyerang daerah-daerah tersebut.Penentangan di Sarawak diketuai oleh pemimpin-pemimpin seperti Rentap, Rentap dan Syarif Masahor yang mana corak penentangannya adalah sama.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

LINGGIR (1849).Beliau merupakan pemimpin kaum Iban di Saribas yang menentang penaklukan James Brooke pada tahun 1849 dengan menyerang kapal Nemesis dekat Batang Lupar.Serangan ini merupakan tindak balas terhadap langkah James Brooke dan Kapten Farquhar yang menghalang pelayaran mereka di Sungai Saribas.Walau bagaimanapun, Linggir dan pengikutnya tidak berjaya dalam pertempuran tersebut.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

RENTAP (Nama sebenar Libau dan bergelar Raja Darat dan Raja Ulu).Rentap bermaksud penggoncang dunia merupakan pemimpin Iban yang menentang James Brooke pada tahun 1853 kerana tindakan James Brooke yang menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang yang dianggap lanun.Beliau telah membuat serangan ke atas pasukan James Brooke di Kubu Nanga Skrang untuk menghalang kezaliman James Brooke di daerah tersebut.Serangan ini telah berjaya mengusir James Brooke tetapi tentera James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung mereka.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok tetapi sekali lagi mereka diserang oleh James Brooke.Tentera James Brooke telah berjaya mengalahkan Rentap dan pengikut-pengikutnya pada tahun 1861.Ini menyebabkan beliau terpaksa berundur ke Ulu Sungai Entabai dan serangannya semakin lemah.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

SYARIF MASAHOR (1857).Syarif Masahor merupakan Gabenor Sarikei yang dilantik oleh Sultan Brunei dan sangat dihormati oleh orang Iban dan Melanau.Penentangan orang Melayu di bawah pimpinan Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur berlaku kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di Sungai Rajang iaitu wilayah mereka pada tahun 1857.Ini kerana penguasaan James Brooke ke atas wilayah mereka akan menyebabkan mereka kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

James Brooke telah membina sebuah kubu di Kanowit pada tahun 1858 yang kemudiannya telah diserang oleh Syarif Masahor.Seterusnya, beliau dan Datu Patinggi Abdul Gapor telah menyerang James Brooke di Kuching namun tentangan mereka gagal.Syarif Masahor melarikan diri ke Brunei tetapi kemudian diserahkan kepada British di Singapura oleh Sultan Brunei.Datu Patinggi Abdul Gapur melarikan diri ke Betawi tetapi beliau berjaya ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

SabahMat Salleh (Mohammad Salleh bin Datu Balu, berketurunan Suku Sulu Paitan).Beberapa siri penentangan terhadap Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah telah dilakukan oleh pemimpin tempatan.Penentangan yang paling besar telah dilakukan oleh Mat Salleh yang merupakan pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sugut.Penentangan ini disebabkan pihak SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh.Ini kerana mereka bukan sahaja menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh tetapi turut melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Pegawai-pegawai syarikat juga bersikap kasar terhadap penduduk tempatan.Mat Salleh telah ke Sandakan untuk berbincang dengan SBUB tetapi tidak dilayan malah kampungnya telah diserang dan dibakar oleh Gabenor Beaufort yang menyebabkan Mat Salleh terpaksa melarikan diri.Namun, pada tahun 1897, beliau dan pengikutnya telah membuat serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya.Ini membuatkan SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh iaitu menyerahkan Tambunan kepadanya.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Walau bagaimanapun, SBUB telah mungkir janji dan ini menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB.Serangan ini dibalas oleh SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh.Beliau akhirnya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

PerakDato Maharaja Lela.Penguasaan British di Perak yang didalangi oleh J.W.W Birch telah mendapat tentangan daripada orang tempatan di bawah pimpinan Dato Maharaja Lela (Pandak Limo bin Machang Lela Tok Mahmud) yang merupakan pembesar kelapan Perak dengan gelaran Orang Kaya-Kaya Maharaja Lela Tun Jana Putra.Penentangan di Perak ini dilakukan secara bersatu oleh semua pembesar dan sultan.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Sebab penentangan penduduk tempatan Perak terhadap British ialah :Residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang termaktub dalam Perjanjian Pangkor 1874.Para pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka.Para pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka.Para pembesar menolak campur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatanJ.W.W Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu.PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

Pada tahun 1874 Perjanjian Pangkor ditandatangan oleh Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clarke menyebabkanberlaku bantahan terbuka oleh pembesar Melayu Perak terhadap campur tangan British.Dato' Maharaja Lela membuat Kubu di Pasir Salak dengan mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang antaraDato' Maharaja Lela dengan pembesar-pembesar Melayubertujuan menentang und