Tectonica placas cientifica

Embed Size (px)

Text of Tectonica placas cientifica

 • Tectnica de placasSe vivsemos nun planeta onde nada muda nada, nunca cambia nada... Non habera nada que explicar...Carl Sagan.

 • 13.-Explicar en que consiste a tectnica de placas.14.- Explicar que a teora da deriva continental e sinalar cales son as evidencias experimentais que a apoian.15.- Explicar por que a Terra non plana malia os procesos de erosin, transporte e sedimentacin que teen lugar no noso planeta de xeito continuado.16.- Elaborar esquemas que mostren as diferentes capas que ten o noso planeta e cales son os principais procesos xeolxicos que teen lugar en cada unha delas.17.- Indicar que tipo de informacin podemos tirar das ondas ssmicas: S ou P.18.- Relacionar as placas tectnicas coa presenza de volcns ou a aparicin de sismos nunha rexin concreta do planeta.19.- Explicar a creacin e destrucin do relevo na Terra.20.- Explicar a evolucin xeolxica do noso planeta.

  Obxectivos

  Nacho V

 • HAIT: 1 ANIVERSARIO100% de probabilidade dun sismo como o de hai un ano10.01.2011O xelogo Barrera vaticina un tremor igual ou maior que o do 12 de xaneiro do 2010. "Non se construirn edificios sismorresistentes e os mortos sern os mesmos", mis de 220.000a tera e a sua dinamica.ppt

  Non se sabe exactamente cando acontecer", pero Hait volver tremer como o doce de xaneiro do 2010 s 17.00 horas, cunha magnitude de 7,3 na escala Richter, ou superior. Vaticnao o vicepresidente do Colexio Oficial de Xelogos, Jos Luis Barrera con palabras rotundas: "Hait ten un 100 por cento de probabilidades de sufrir un terremoto como o de hai un ano". "

 • Busca informacin de Haitwww.es.amnesty.org/

 • Diluvio universal.

  O relato bblico universal exerceu notable influencia en moitos pensadores e foi considerado por boa parte dos naturalistas do sculo XVI e XVII como un acontecemento global e non obxectable.

 • O nacemento das ciencias xeolxicas

  Leonardo da Vinci, Giordano Bruno. Neptunismo: Abraham G Werner, (1749-1817).CatastrofismoPlutonismoUniformismo ou actualismoUn unico continente: Antonie Snider Pellegrini.Fixistas ou verticalistasNeocatastrofismoMobilistas ou horizontalistas: deriva continental (Alfred Wegener) e teora tectnica de placas

 • TEORAS HISTRICAS LEONARDO DA VINCI( s. XV-XVI )Intuiu os movementos continentais e os cambios no nivel do mar ao examinar fsiles marinos en medios terrestres

 • Giordano Bruno. (s. XVI)Fue acusado de herexaao afirmar que oscontinentes cambiaran de forma ao longo da historia.

 • TEORAS HISTRICASAntonie SniderPellegrini.En 1858, argumentou que todosos continentesprovenan dun sxigantesco.

 • TEORAS HISTRICASAlfred Wegener

  ( 1880-1930)Este meteorlogoalemn demostrou quetodos os continentesprovenan dun s(Panxea) e ao contrario queos seus antecesores presentouprobas, como o encaixamento dalgnscontinentes

 • TEORAS HISTRICAS

 • Desenvolvemento teora tectnica de placasDeriva continentalCorrentes conveccin no mantoExpansin do fondo dos ocanos.

  Jason Morgan, D. MC Kenzie, R.Parker E X. Le Pichon.

 • Estrutura interna da Terra Modelo esttico do interior da Terra

 • TRES CAPAS: - CODIA

  - MANTOSUPERIORINFERIOR - NCLEOEXTERNOINTERNO

 • Codia continental: Magmticas Plutnicas: Granito

 • Magmtica volcnica:Andesita

 • Codia ocenicaVolcnica:Basalto

 • Codia ocenicagabros

 • Manto

  D Gutenberg

 • MantoRochas do grupo peridotos (olivina).Presin e temperatura en aumento coa profundidade provocando zonas de transicin ou cambio de fase: descontinuidades:

  .- 400 Km primeira transicin: olivina orixina espinela

  .- 670 Km segunda transicin(descontinuidade Repetti): espinela muda a perovskita

 • Ncleo

 • Capas dinmicas da Terra

 • SON ANACOS XIGANTESCOS NOS QUE EST FRAGMENTADA A LITOSFERA

 • Tectnica de Placas

 • Tectnica de placas: Tipos de bordos.tres tipos dependento do seu movemento:1.-Bordos converxentes.2.-Bordos diverxentes.3.-Bordos pasivos.

 • Calor interna da Terra

 • Por que se elevan as cordilleiras?- Dependendo da densidade e grosor: unha cuestin isosttica.

 • Seismo-Vulcanismocinto circumpacfico

 • Tectnica de placas: Fenmenos xeolxicos relacionadosDorsais ocenicas.

  Zonas subducin.

  Fallas de transformacin.

 • Lmites diverxentesDorsais ocenicas: aperturaEtapa de curvamento.Dorsais novas: Proceso de rifting.Dorsais de mediana idade: etapa do mar Vermello.Dorsal madura: etapa atlntica.

 • PLACAS CONVERXENTES

 • Beiras construtivas de composicin basltica

 • En zonas de contacto de das capas de litosfera ocenica. Orxenos de arco insular

  - o caso das Illas Marianas. Filipinas ou Xapn.

 • Zonas de subducin

 • Lmites destrutivos

 • Tectnica de placas: o motor que move as placasTirn gravitatorio.Calor interna.

 • Tectnica de placas: o motor que move as placasTirn gravitatorio.Calor interna : calor primordial e desintegracin elementos radiactivos

 • Tectnica de placas: explicacin grandes fenmenos xeolxicos:Sismos.Volcns.Formacin montaas.Expansin ocanos.Deriva continentes.Xacementos minerais

  e petrolferos.

 • Seismo-Vulcanismo

 • Formacin montaas: Andes

 • Fenmenos volcnicos

 • Fenmenos volcnicosCheminea principal

 • Vulcanismo nos puntos quentesPerforacin da litosfera ocenica e aparicin dunha cadea de volcns.Orixe das grandes provincias gneas ou baslticas. Adelgazamento da litosfera continental e formacin dun rift

 • Vulcanismo nos puntos quentes1.-Perforacin da litosfera ocenica e aparicin dunha cadea de volcns.

 • Vulcanismo nos puntos quentes

  2.-Orixe das grandes provincias gneas ou baslticas: zonas sepultadas pola potente actividade volcnica dun punto quente.

 • 3.-Adelgazamento da litosfera continental e formacin dun rift

  No futuro poden dar lugar a unha dorsal

 • Vulcanismo nas dorsais ocenicasVolcns de fisura

 • Seismo-cinto circumpacfico

  Vulcanismo nas zonas de subducin

 • Orxenos de arco insular- En zonas de contacto de das capas de litosfera ocenica.- o caso das Illas Marianas. Filipinas ou Xapn.

 • Orxenos de tipo andino- En zonas de contacto entre litosfera continental e ocenica.- o caso das cordilleiras da costa pacfica americana.

 • VulcanismoCono de cinzas

  Estratovolcns

 • Fenmenos volcnicos

 • Fenmenos volcnicos

 • Fenmenos volcnicos

 • Movementos ssmicos: cando a Terra treme

 • Sismogramas Trazado grficas ssmicas

 • Movementos ssmicosTipos de ondas:Ondas POndas SOndas L ou

  de superficie: ondas Rayleigh, Love.

 • Os movementos ssmicos mdense coa:A INTENSIDADE: medida baseada nas sensacins percibidas polas persoas durante a sacudida e nos efectos que produce o terremoto no terreo e nas construcins.A escala de M.S.K ten 12 graos.

  *

 • Escala M.S.K de intensidade

  GRADOSINTENSIDADE DO TERREMOTOIRexistrado s polos sismgrafos mis sensibles.IIAs estruturas e obxectos non o notan pero si poden notalo persoas en repouso.IIIVibracin comparable as provocadas por un camin pequeno.IVVibracins moderadas comparadas as dun camin grande.VAlgns edificios sofren lixeiros danos.VIOcasiona gretas solitarias no chan.VIIProdcense pequenos corrementos de terra.VIIIProdcense corrementos de terra e desprendemento de rochas.IXGretas no chan e corrementos de terra xeneralizados.XDesprendementos de terra mis graves e xeneralizados.XIRisco de tsunamis.XIIConstrucins destrudas. Tsunamis.

  Pro*

 • Escala Richter

  Magnitude na escala RichterEfectos do terremotoMenos de 3,5Xeralmente non se sinte pero rexistrado3,5 e 5,4A menudo se sinte, pero solo causa danos menores5,5 e 6Ocasiona danos lixeiros a edificios6,1 e 6,9Pode ocasionar danos severos en areas moi poboadas7 e 7,9Terremoto maior. Causa graves danos8 ou maiorGran terremoto. Destruccin total a comunidades cercanas.

  *

 • PREVENCIN SSMICA-Corta o suministro elctrico.-Ter a man unha lanterna-Almacenar auga e alimentos enlatados-Manterse alonxado dos obxectos que poden caer

  *

 • PREDICCIN SSMICA Especificacin (anticipada)da magnitude e localizacin epicentral dun sismo que debe ocurrir dentro dun intervalo de tempo.

  *

 • CONSECUENCIAS ECONMICAS DUN TERREMOTO-Mortos e feridos-Familias sen teito-Incremento do desemprego-Epidemias-Migracin

  *

 • Antecedentes histricos Haiti-Sismo en 1751 de 7,2 graos na escala de Richter-Sismo en 1770 de 7,5 graos-Sismo en 1887 de 7,0 graos-Sismo en 1904 de 7,0 graos-Sismo en 1946 de 8,0 graos

  *

 • Lmites diverxentesDorsais ocenicas: aperturaEtapa de curvamento.Dorsais novas: Proceso de rifting.Dorsais de mediana idade: etapa do mar Vermello.Dorsal madura: etapa atlntica.

 • Zonas de subducin: colisin entre placas. Rexins con ambiente metamrfico

 • Alfred Wegener (Berln, 01/11/1880;(Groenlandia, 02/11/1930) foi uncientfico, gelogo e meteorlogoAlemn, que desarrollou a teora daderiva continental e perfeccionouna.

 • A teora original de Alfred WegenerTeora proposta por Alfred Wegener en 1912. Formulounabasndose na maneira en que encaixan os continentes en frica eAmrica do Sur, o parecido da fauna fsil dos continentesseptentrionais e a existencia de depsitos de glaciares noscontinentes do hemisferio sur. Anteriormente, os continentesque existen actualmente, estiveron unidos formando unsupercontinente chamado Panxea.

 • Diamantes

 • O encaixamento d