Teknik menjawab soalan sains

 • View
  12.834

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab soalan sains

 • 1. selamat datang SEMINAR SKOR A UPSR KE SAINS M.Nasir 019-3024785 013-3506312

2. INKUIRI Pembelajaran Berfikrah KEMAHIRAN SIKAP & NILAI PENGETAHUAN 3. KEMAHIRAN SAINTIFIK KEMAHIRAN MANIPULATIF KEMAHIRAN PROSES SAINS 4. TAKSONOMI KOGNITIF BLOOM Taksonomi Bloom mengujudkan satu kemudahan untukmengorganisasikan tingkahlaku kognitif kepada enam kategori : Pengetahuan KefahamanAplikasi Analisis Sintesis Penilaian 5. Objektif Seminar

 • 1. Mengenal format / bentuk soalan.
 • 2. Persiapan dari segi teknik dan strategi
 • menjawab soalan dengan betul & berkesan.
 • 3. Memperkukuhkan kemahiran proses sains.( KPS )
 • 4. Mengaplikasi KBKK semasa menjawab soalan.
 • 5. Menjawab soalan mengikut skema pemarkahan LPM.
 • 6. Menjawab soalan dengan betul dan tepat.
 • 7. Memiliki keyakinan penuh untuk menjawab soalan
 • kertas 018 Sains UPSR.

6. FORMATKERTASSAINSUPSR 30 60 20 40 50 100% JUMLAH BESAR 4-5 SUBJEKTIF B 30 OBJEKTIF 1ANEKA PILIHAN 2 ANIKA GABUNGAN A PERATUS JUMLAH MARKAH BILANGAN SOALAN BENTUK SOALAN BAHAGIAN 7. FORMAT BAHAGIAN A OBJEKTIF ANIKA PILIHAN

 • Apakah organ pernafasan yang
 • membolehkan katak bernafas di
 • darat dan di air ?
 • AKulit dan insang
 • BKulit dan peparu
 • CInsang dan liang pernafasan
 • DPeparu dan liang pernafasan

8.

 • Apabila satu bekas kaca berisi air dan ais diletakkan di atas meja selama satu jam,isipadu air berkurang dan kawasan di sekeliling bekas itu kelihatan basah.Apakah proses yang berlaku?
 • IPeleburanIII Kondensasi
 • IIPenyejatanIV Pengewapan
 • AI dan II sahaja
 • BIII dan IV sahaja
 • CI, II dan III sahaja
 • DII, III dan IV sahaja

FORMAT BAHAGIAN A OBJEKTIF ANIKA GABUNGAN 9. 5 TOPIK / TEMA ALAM KEHIDUPAN ALAM FIZIKAL ALAM BAHAN BUMI DAN ALAM SEMESTA DUNIA TEKNOLOGI 10. ANALISATAJUK SOALAN SAINS ( 2000 2005 ) 30 30 30 30 30 30 30 Jumlah 4 4 3 3 4 4 3 Dunia Teknologi 4 3 6 4 3 6 5 Bumi & Alam Semesta 6 7 5 9 8 5 5 Alam Bahan 8 8 9 8 9 8 8 Alam Fizikal 8 8 7 6 6 7 9 Alam Kehidupan 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 TOPIK 11. ANALISIS KERTAS SAINS BAHAGIAN A 05 16 7 30 7 TAHUN 00 01 02 03 04 4 7 7 5 6 7 5 15 17 17 18 12 6 8 6 8 6 11 JUMLAH 30 30 30 30 30 12. PENGETAHUAN.

   • Kebolehan untuk mengingat semula atau mengenalpasti perkara spesifik yang terdapat dalam suatu kandungan mata pelajaran.

13.

 • Pengetahuan boleh dibahagikan kepada beberapa komponen kecil iaitu:
 • P1- Pengetahuan tentang istilah /
 • terminologi
 • P2- Pengetahuan tentang fakta
 • P3- Pengetahuan tentang urutan/aliran
 • P4- Pengetahuan tentang pengkelasan
 • P5- Pengetahuan tentang metodologi /
 • kaedah
 • P6- Pengetahuan tentang konsep /
 • prinsip

14. ANALISIS JENIS SOALAN BAHAGIAN A 30 30 30 30 30 JUMLAH 4 7 4 - 3 APLIKASI 5 4 3 8 2 EKSTRAPOLASI 2 4 6 3 7 TAFSIRAN 4 2 3 4 1 TERJEMAHAN 4 2 3 - 9 PRINSIP 2 2 1 5 1 MENGELAS 3 1 1 1 1 KAEDAH 2 2 4 3 2 URUTAN 2 2 1 4 2 ISTILAH 2 4 4 2 2 FAKTA 2005 2004 2003 2002 2001 JENIS SOALAN 15.

 • KEFAHAMAN
   • Dibahagikan kepada tiga kemahiran kognitif ;
 • Terjemahan,
 • Tafsiran,
 • Meramal dan
 • Aplikasi .

16. Rajah 11 menunjukkan sebuah carta palang bagi perubahan suhu dalam satu bikar air. 20 40 60 80 100 RAJAH 11 1 2 3 4 5 6 7 Masa / Minit Suhu / CBerdasarkan Rajah 11, pilih pernyataan yang betul tentang apa yang berlaku. ASuhu air terus meningkatBAir dipanaskan selama 7 minit CAir mula mendidih pada minit kelimaDSuhu air tetapketika airmendidih 17. 5Antara keadaan berikut yang manakahmenyebabkan belalang tidak boleh bernafas? ISeluruh badan belalang direndamIIKepala belalang terendam dalam air IIIBadan belalang terendam dalam air AII sahaja BI dan II sahaja CI dan III sahaja DI, II dan II sahaja 1998 18. Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan belalang tidak mati walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam air selama dua minit?

 • ABelalang mempunyai insang
 • BBelalang boleh hidup dalam air
 • CBelalang bernafas melalui kulit
 • DBelalang mempunyai liang pernafasan
 • di abdomen

2002 19. 19986Rajah 1 di atas ialah sebahagian radas yangingin digunakan oleh sekumpulan murid yang ingin menjalankan eksperimen untuk menunjukkan tumbuhan bernafas. Antara langkah berikut, yang manakah tidak perlu dilakukan oleh kumpulan murid itu? APanaskan air BCatatkan suhu air CGunakan sehelai daun yang baru dipetik DRendamkan daun itu dalam bikar yang berisi air panas Rajah 1 20. 1999X - Rendam daun dalam bikar yang berisi air suam Y -Buat pemerhatian menggunakan kantapembesar Z -Ambil sehelai daun yang baru dipetik 7X, Y dan Z adalah langkah-langkah dalam satu eksperimen untuk mengkaji tumbuhan bernafas. Antara susunan berikut yang manakah betul ? AYZX BYXZ CZXY DZYX 21. Rajah 15 menunjukkan satu siratan makanan. Antara berikut yang manakah tidak mungkin berlaku dalam siratan makanan itu?

 • A Haiwan X berkurang jika haiwan W mati.
 • B Haiwan Z akan mati jika semua haiwan X danW mati.
 • C Haiwan W dan haiwan X bertambah jika semua Y mati.
 • D Haiwan W, haiwan X dan Z akan mati jika rumput mati.

Haiwan W Rumpai Haiwan Y Haiwan X Haiwan Z 1999 22. Sebuah pulau kecil yang berpenduduk telah diserang oleh berjuta-juta belalang. R, S, T dan U adalah peristiwa yang berlaku akibat serangan itu.

 • R -Manusia kekurangan makanan
 • S -Semua tumbuhan musnah
 • T -Haiwan karnivor mati
 • U -Haiwan herbivor mati

Antara berikut yang manakah urutan peristiwa yangbetul? AR, T, U, SCT, R, U, S BS, U, T, RDU, T, S, R 2000 23. ( 2001 ) W X Y Z

 • Maklumat di atas menunjukkan empat jenis
 • hidupan W, X, Y dan Z dalam satu rantai makanan. Apakah akan berlaku jika Y ditambah dengan
 • banyaknya dalam rantai makanan itu?
 • WXZ
 • ABertambahBerkurangSama
 • BBerkurangBertambahSama
 • CBerkurangBertambahBertambah
 • DBertambahBerkurangBertambah

24. Helang Ayam CacingRumput Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul? AHelangAyamCacingRumput BCacingHelangRumputAyam CRumputCacingAyamHelang DAyamRumputHelangCacing 2002 25. Rajah 3 menunjukkan satu siratan makanan .

 • Antara penyiasatan berikut manakah betul?
 • AQ ialah karnivor
 • BS dan T ialah omnivor
 • CP berkurang jika R bertambah
 • DR akan berkurang jika tumbuhan bertambah

Haiwan R Tumbuhan Haiwan Q Haiwan P Haiwan S Haiwan T 2003 26. BelalangPokok padi Ayam Musang

 • Bila pokok padi dimusnahkan oleh belalang
 • peristiwa berikut berlaku .
 • J- Sumber makanan manusia akan berkurang
 • K- Karnivor akan mati
 • L- Herbivor akan mati
 • M - Sumber makanan bagi haiwan akan berkurang
 • AJ, K, L, MCM, J, L, K
 • BL, K, M, JDM, L, K, J

2005 27. Gambar menunjukkan lima jenis haiwan dalam ladang kelapa sawit. NyamukBelalangBurung pipit UlarTikus

 • Tikus telah merosakkan buah kelapa sawit
 • di ladang itu. Burung hantu dibela untuk mengurangkan bilangan tikus. Haiwan lain yang manakah akan turut berkurang?
 • ANyamuk dan ular
 • BNyamuk dan belalang
 • CUlar dan burung pipit
 • DBelalang dan burung pipit

2005 28. Rajah 7 menunjukkan sebuah kereta sorong . Apakah mesin ringkas yang terdapat dalam kereta sorong itu? IGearIIITuas IIBajiIVRoda dan gandar AI dan IV sahaja BII dan III sahaja CIII dan IV sahaja DI, II dan IV sahaja RAJAH 7 1998 29. Apakah mesin ringkas yang terdapat dalam Rajah 10? ITuasIIRoda dan gandarIIISatah condong AI dan IICII dan III sahaja BI dan IIIDI, II dan III RAJAH 10 1999 30. Antara mesin ringkas berikut yang manakah terlibat untuk memindahkan beban dengan menggunakan kereta sorong ke kedudukan X seperti dalam Rajah 11? ATuas dan gear BGear dan satah condong CRoda dan gandar, gear dan satah condong DRoda dan gandar, satah condong dan tuas X RAJAH 11 2001 31. X Y Z Rajah 15 menunjukkan fasa-fasa Bulan semasa beredar mengelilingi Bumi. Antara yang berikut yang manakah mewakilifasa Bulan di X, Y dan Z ? XYZ AB C D1997 32. K L M N 1998 K, L, M dan Mdalam Rajah 4 menunjukkan fasa-fasa Bulan. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yang betul? AK, L, N, MCM, K, N, L BL,N, K, MDN, M, L, K 33. P-Bulan purnama Q-Bulan sabit R-Bulan separa S-Anak bulan 2000 Maklumat di atas adalah tentang fasa-fasa bulan. Antara berikut yang manakah urutan fasa bulan yang betul? AP, Q, R, SCR, P, Q, S BQ, S, R, PDS, Q, R, P 34. P Q R S T 2001 Rajah 1 menunjukkan fasa-fasa Bulan P, Q, R, S dan T. Antara berikut yang mnakah urutan fasa-fasa bulan yang betul? AP, Q,