of 25 /25
FRIEDRICH FROEBEL

Tokoh Friedrich Froebel

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tokoh Friedrich Froebel

FRIEDRICH FROEBEL

Page 2: Tokoh Friedrich Froebel

Dikenali sebagai “bapa tadika” atau “ Bapa Taman Didikan Kanak-Kanak”

Dilahirkan di Jerman dan beliau belajar bersama Pestalozzi dan percaya Pestalozzi tidak cukup mendalami pengajaran dengan resmi kanak-kanak.

LATAR BELAKANG

Page 3: Tokoh Friedrich Froebel

Beliau meninggal pada tanggal 21 Jun 1852 di Marienthal.

Beliau telah memulakan sekolah untuk kanak-kanak di Blankenburg, Germany pada 1837.

Mempunyai lima orang adik beradik dan beliau merupakan anak bongsu dalam keluarga.

Page 4: Tokoh Friedrich Froebel

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN

HAKIKAT PENDIDIKAN

METODE PENDIDKAN

Page 5: Tokoh Friedrich Froebel

• Bahawa perkembangan alamiah menyatakan dirinya dalam perkembangan individu dan harus ditunjukkan dalam pengajaran tentang ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan agama.

HAKIKAT PENDIDIKAN

Page 6: Tokoh Friedrich Froebel

• Pendidikan harus diatur demi keharmonian perkembangan alam yang natural dari kanak-kanak.

• Pendidik harus membuka dan memgembangkan keseluruhan peribadi manusia, agama seharusnya mengajarkan dalam rangka mengolah emosi, alam pula dipelajari sebagai pengwahyuan dari Allah dan Matematik seharusnya diadaptasikan sebagai simbol universal.

Page 7: Tokoh Friedrich Froebel

• Dalam tahap permulaan beliau menganjurkan agar penggunaan metode yang yang cepat, spontan dalam diri individu. • Sedangkan pada tahap akhir dapat

digunakan motode yang mengawasi dan mengarahkan perkembangan individu

METODE PENDIDIKAN

Page 8: Tokoh Friedrich Froebel

• Menurut Froebel permainan merupakan metode yang paling sesuai dan pentingG

• Dalam pendidikan ini, Froebel menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan yang teratur dan sistematik.

• Bagi beliau dasar kurikulum tersebut adalah gift dan occupation.

• Gifts adalah objek yang dapat dipengang dan digunakan untuk anak sesuai dengan interaksi daripada guru.

Page 9: Tokoh Friedrich Froebel

• Occupation adalah material yang dirancang untuk mengembangkan berbagai versi ketrampilan, yang utama adalah psikomoto.

Page 10: Tokoh Friedrich Froebel

Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran menarik perhatian orang lain, berkongsi dan memberi, meminta dan bertanya, memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan.

PERKEMBANGAN SOSIAL DAN

EMOSI

CIR-CIRI PENDEKATAN

Page 11: Tokoh Friedrich Froebel

Perkembangan emosi kanak-kanak juga diperoleh dengan cara peniruan.

Beliau berpendapat kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya dan cuba untuk melakukan gerak balas yang belum pernah mereka cuba.

Page 12: Tokoh Friedrich Froebel

Froebel menyatakan permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor harus.

Memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu perkembangan psikomotor halus, perkembangan psiko motor kasar, kesihatan dan keselamatan.

ASPEK PERKEMBANGAN

FIZIKAL

Page 13: Tokoh Friedrich Froebel

• Dengan bermain terutamanya dalam permainan aktif, kanak-kanak belajar mengawal pergerakan dan mengimbangi tubuh mereka serta melincinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf.

ASPEK PERKEMBANGAN

PSIKOMOTOR KASAR

Page 14: Tokoh Friedrich Froebel

• Kemahiran yang melibatkan kemahiran menggunakan otot kecil seperti pergerakan jari serta koordinasi jari dan mata. • Penguasaan psiko motor halus yang baik

adalah amat penting dalam membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis kepada kanak-kanak.

ASPEK PERKEMBAGAN MOTOR HALUS

Page 15: Tokoh Friedrich Froebel

• Froebel mengatakan bahawa semasa kanak-kanak berumur 3 tahun, untuk tahap ini merupakan masa permulaan pendidikan kerana pada tahap ini anak sudah mula belajar mengungkapkan kata dan benda.

• Froebel juga menekankan mengenai bermain dan menarik hubungan antara bermain dengan pengalaman pendidikan.

MATLAMAT PENDEKATAN

Page 16: Tokoh Friedrich Froebel

• Menurut Froebel, bermain merupakan proses dimana perkembang otak dan saraf  sedang terjadi.

Page 17: Tokoh Friedrich Froebel

• Tujuan pendidikan menurut Froebel adalah perkembangan menyeluruh dari individu: semua daya individu, dan harmoni internal individu, sebagaimana relasi harmoni dengan alam, masyarakat dan Tuhan.

TUJUAN PEMBELAJARAN PENDEKATAN

Page 18: Tokoh Friedrich Froebel

• Froebel bertujuan ini tidak dapat dibebankan kepada anak; sebab dia harus mengusahkannya bagi dirinya sendiri melalui aktiviti yang mencabar dari kekuatan-kekuatan yang masih tersebunyi. • Mereka yang telah mencapai tujuan

tersebut akan mampu menunjukan satu watak yang berbeza dan yang menarik dalam setiap situasi.

Page 19: Tokoh Friedrich Froebel

• Pendidikan ini adalah untuk mengembangkan fikiran kanak-kanak tanpa pemaksaan melainkan kanak-kanak dibantu untuk membantu mengebangkan bakat sendiri yang tersembunyi dalam dirinya.

Page 20: Tokoh Friedrich Froebel

FRIEDRICH FROEBEL Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan

keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak.

Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang

terang, mempunyai bilik yang senang dimasuki

cahaya, dipenuhi dengan taman-taman, binatang dan

gambar-gambar.

PERBANDINGAN MODEL

PENDEKATAN

Page 21: Tokoh Friedrich Froebel

Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai

untuk kanak-kanak.

Keadaan bilik janganlah sempit kerana

menyusahkan perjalanan aktiviti.

Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan

pemandangan, bunyi-bunyian dan objek-objek

untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk

yang mudah, saiz dan warna.

Page 22: Tokoh Friedrich Froebel

Suasana di taman kanak-kanak hendaklah

dapat mengawal kanak-kanak daripada

pengaruh jahat yang terdapat dalam

masyarakat dan bahaya alam semulajadi.

Page 23: Tokoh Friedrich Froebel

MARIA METOSSORI Menghormati kanak-kanak dan hak mereka.

Konsep kebebasan

Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar

Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan

menyeluruh

Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan

kendiri.

Page 24: Tokoh Friedrich Froebel

Pentingnya disiplin diri

Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap

kanak-kanak

Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan

menggunakanya. Kanak-kanak mengajar diri

mereka sendiri.

• Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam

persekitaran yang disediakan hendaklah

membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri.

Page 25: Tokoh Friedrich Froebel

• Beliau juga mengajar kita memahami fikiran kanak-kanak.Selain itu,kita juga dapat mengetahui prestasi kanak-kanak dengan betul.

• Dengan ada nya tokoh ini guru dapat mengajar dan mendidik kanak-kanak dengan betul.

KEJAYAAN PROGRAM